(Gemakshalve afgekort tot rbv. Rbv = rechtsBijstandsVerzekering)

Waar moet u bij het selecteren en vergelijken van Rbv.’s vooral op letten ?

Er zijn vele rbv's. Met vele en verschillende voorwaarden. Het is onmogelijk om ze allemaal te vergelijken, daarvoor kunt beter op het Internet terecht. De site Hypotheekrenteoverzicht.nl, om een voorbeeld te noemen, biedt via de link verzekeringen en de link rechtsbijstandsverzekering een goed overzicht.
Daar kunt selecteren en vergelijken.

Maar waar moet u bij dat selecteren en vergelijken vooral op letten ?

Premiehoogte

Verrassend genoeg zegt de hoogte van de premie niets over de kwaliteit van de polis. Daar hoeft u dus geen rekening mee te houden. Een duurdere rbv is niet per definitie een betere rbv; zelfs soms in tegendeel.

Hoogte van de dekking

Er zijn rbv's, die onbeperkte dekking van kosten bieden. Dat is altijd goed. Er zijn ook rbv's, die in het buitenland niet meer vergoeden dan een laag bedrag. Bijvoorbeeld maximaal 12.500 euro. Vermijd die rbv's. Buitenlandse advocaten met uitzondering van de Duitse zijn schreeuwend duur. Ernstige verkeersongelukken in het buitenland kunnen leiden tot gecompliceerde rechtszaken, waar bij het zelfs mogelijk is dat u ingesloten wordt. Dan is 12.500 euro snel op, terwijl u nog steeds dringen behoefte hebt aan rechtsbijstand. Berucht zijn in dit verband de Griekse cellen. Daar wordt je ingesloten, zodat de rechter intussen kan bepalen of de bestuurder schuld aan het ongeluk heeft. En zo ja, of hij dan langer moet blijven zitten.

Sommige rbv's vergoeden in Nederland maximaal 50.000 euro aan kosten voor de advocaat en rechtsbijstand. Ook dat kan te weinig zijn, maar het zal niet snel het geval zijn. Als het kan is het beter zo'n risico te vermijden en een rbv te nemen met een onbeperkte dekking.

Buitenlandbeperking

Sommige rbv's gelden wel in de Europese Unie (=EU), maar niet in de landen rond de Middellandse zee. Voor wie naar die landen op vakantie gaat, is dat te riskant. In dat geval mijden dus. Want wie gaat er niet naar Spanje of Italië op vakantie ?

Andere rbv's gelden in de hele EU. Normaal gesproken moet dat voldoende zijn.
Als u verre reizen maakt, is het beter u bij te verzekeren. De Verenigde Staten is een land, waar u beter verzekerd kunt zijn. Soms is het mogelijk u voor één trip bij te verzekeren. Of kunt u het bij uw reisverzekering in stoppen. Ook voor trips naar andere landen is het beter u bij te verzekeren. Uw verzekeringsagent moet u de weg kunnen wijzen. Voor één tripje bijvoorbeeld van drie weken naar Thailand, mag dat niet te veel kosten. Maar voor u betekent het zekerheid en een gevoel van veiligheid; en dat is heel plezierig voor een verre reis naar een onbekend land. Ook voor reizen naar Marokko of Tunesië is het beter je bij te verzekeren. Maar er zijn al rbv's, die Tunesië mee verzekeren. Die verzekeren alle landen rond de Middellandse Zee mee.

Uitsluitingen

Rbv's zitten vol met uitsluitingen. Helaas kan dat niet anders, omdat de premie dan fors verhoogd zou moeten worden. Om een aantal uitsluitingen te noemen:

Uitsluitingen

Rbv's zitten vol met uitsluitingen. Helaas kan dat niet anders, omdat de premie dan fors verhoogd zou moeten worden. Om een aantal uitsluitingen te noemen:

 • Strafzaken, tenzij u vrij gesproken wordt.
 • Boetes en snelheidsovertredingen
 • Rijden onder invloed
 • Echtscheidingen
 • Verkeerde beleggingen
 • Borgstellingen
 • Belastingproblemen
 • Caravans en 2e huizen
 • Vaartuigen
 • Insolventie.
 • Problemen, die er al waren voor u de rbv af sloot.
 • Problemen, die ontstaan zijn in de eerste 3 maanden, nadat u de rbv af sloot.
 • Problemen, die u zelf opzettelijk veroorzaakt hebt.
 • Problemen, waarvan u had moeten begrepen dat dat verkeerd zou aflopen.

U ziet het, juist als u rechtsbijstand nodig hebt, vergoedt de rbv haar niet meer. Daarom moet u de rbv zien als aanvullend op deze site. En omgekeerd. Juist de veel voorkomende zaken vergoedt de rbv niet. Dat is haar zwakte. Als een verzekerde om rechtshulp vraagt, is het eerste wat de verzekeraar standaard doet, uitzoeken of de melding wel onder de polis valt. Dat doet niet klantvriendelijk aan.

Op deze site vindt u hoe u de kosten van rechtsbijstand kunt beperken. Blijvend beperken. Dat geeft u zekerheid. De zekerheid dat u die kosten ook kunt betalen. Dat leeft rustiger !

Verzekeraars kunt u niet kwalijk nemen dat ze deze uitsluitingen hanteren. De premie voor de rbv zou anders onbetaalbaar zijn.

Behandeling

Wat is de behandeling, als u wel een beroep kunt doen op de rbv. Dus, als de verzekeraar u wel toe zegt de rechtshulp te vergoeden ? De verzekeraar zal u de hulp in natura willen verstrekken.

In natura wil zeggen dat de verzekeraar zelf uw zaak gaat behandelen. Een aantal rechtsbijstandverzekeraars hebben gezamenlijk een kantoor, waar zo'n 200 juristen werken.
Die juristen doen niets anders dan de zaken van de verzekeraars behandelen.

Als u een beroep doet op uw rbv en dat beroep wordt geaccepteerd, dan komt u bij zo'n kantoor terecht. Een verzekeringsjurist gaat uw zaak behandelen. Wordt u daar beter van ?
Het antwoord daarop is gecompliceerd.

Deze verzekeringsjuristen hebben twee belangen voor ogen: uw belang en het belang van de verzekeraar. Het belang van de verzekeraar is dat de zaak zo kort mogelijk duurt. En dat het geen procedure wordt, want anders moet de verzekeraar een advocaat in schakelen. En dat gaat de verzekeraar geld kosten.

Wat zie je dan vaak gebeuren ?

Je ziet dat de jurist van de verzekeraar probeert de behandeling van de zaak probeert te beperken. Hij doet dat door zo snel mogelijk vast te stellen wat de gegevens en feiten zijn. Deze jurist legt vast over welke feiten en gegevens partijen het eens zijn. De jurist is daarbij geneigd verder te gaan dan een advocaat zou doen. Daarbij doet zich de vraag voor of de jurist niet teveel vast legt. En zelfs of hij niet vastgelegd heeft, waar de verzekerde eigenlijk heel anders over denkt.

De praktijk is vaak, dat als de jurist van de verzekeraar een procedure niet kan voorkomen, de advocaat een afgekloven zaak aantreft, waar hij weinig of geen speelruimte meer heeft. Die advocaat krijgt dan een zaak, waarin de feiten vast staan. En juist over die feiten had hij anders willen denken. Daarover had die advocaat liever een getuigenverhoor gehad bij de rechtbank. En dat kan nu niet meer, omdat die feiten al schriftelijk toegegeven zijn. Door de jurist van de verzekeraar.

Een voorbeeld

Om dit abstracte verhaal in een voorbeeld weer te geven:
Stel Uw buurvrouw beschuldigt u er van haar auto bij het parkeren aangereden te hebben.
U meldt dat bij de verzekeraar. De jurist van de verzekeraar vraagt de buurvrouw om bewijs. Die stuurt de jurist een brief, waarin ze de aanrijding beschrijft. Onderaan de brief tekenen haar zwager en een buurman mee voor akkoord. Dat zijn haar getuigen.

De jurist laat u weten dat de verzekeraar geen rechtsbijstand meer kan verlenen, omdat het bewijs door deze twee getuigen geleverd is. Maar u zegt dat de ene getuige haar zwager is en de andere een zeer bevriende buurman van haar met wie u al jaren niet goed op kunt schieten, omdat de man zijn tuin nooit onderhoudt. En dat u daarom ernstig twijfelt aan de betrouwbaarheid van beide getuigen. Zeker nu op uw auto geen krasje te vinden is, u zich niets kunt herinneren van een aanrijding bij het in parkeren en u die zwager nooit bij uw buurvrouw thuis gezien hebt.

U vermoedt dat de buurvrouw handtekeningen is gaan "halen".

Als een getuige door de rechtbank gehoord wordt, moet dat onder ede. Een getuige onder ede mag geen valse verklaring afleggen. Doet hij dat toch dan is hij strafbaar. Dat is de reden dat een getuigenis onder ede een zwaarwegend bewijsmiddel is. Want een getuige zal heel voorzichtig zijn met wat hij zegt. Liegt de getuige dan kan hij ter plekke gearresteerd worden; in de rechtszaal. En u vraagt zich terecht af of die zwager en die bevriende buurman in de rechtszaal die verklaring durven bevestigen. Dat vraagt de verzekeraar zich liever niet af. Want dat wordt erg duur. En als de jurist van de verzekeraar in de correspondentie namens u erkend heeft dat u de aanrijding veroorzaakt hebt, hebt u in een procedure geen kans meer. Want de rechter wil geen getuigen horen over erkende feiten.

Een advocaat zou dat anders aanpakken. Die zou niet corresponderen met de buurvrouw. Die zou eerst beide getuigen en de buurvrouw laten horen door de rechtbank. En dan pas zou hij beslissen of een procedure bij de rechtbank zinvol is. Het is namelijk mogelijk getuigen te laten horen door de rechtbank nog voordat je de procedure begint. Dat is bedoeld voor als je niet zeker bent van de uitkomst. En die uitkomst hangt af van getuigenverklaringen. Dan is het mogelijk dat je eerst de getuigen laat horen. Dat horen gebeurt onder ede. Aan de hand van die getuigenverklaringen kun je dan beoordelen of je wel moet gaan procederen. Of niet.

Bijvoorbeeld als de buurman zegt dat hij wel mee getekend heeft, maar dat hij dat deed, omdat de buurvrouw zei dat het zo gebeurd was. En ook de zwager legt uit dat hij alleen uit solidariteit mee tekende. Maar dat hij zelf niets gezien heeft, maar dat hij weet dat zijn schoonzus altijd de waarheid spreekt. Dan mag u een procedure riskeren. Maar als beide getuigen onder ede bevestigen dat ze zelf gezien hebben dat u haar auto aanreed, hebt u een probleem. Dan moet u of 2 getuigen hebben, die het tegendeel kunnen bevestigen. Of anders haar schade betalen. Want dan mag u het risico van een procedure niet nemen. En dat mag u dan niet van de verzekeraar verwachten. Dat die dat risico wel wil nemen.

Objectief gezien zal een advocaat eerder dan een jurist van een verzekeraar geneigd zijn naar de rechter te lopen. De verzekeraar moet die kosten immers zelf betalen en de advocaat wordt daar voor betaald. En de advocaat, dank zij zijn procesmonopoly wendt zich makkelijker tot de rechter dan de jurist, die daar een advocaat voor nodig heeft.
Of daarmee de jurist van de verzekeraar het slechter doet dan de advocaat, is beslist niet zeker. Een goede inschatting van de feiten vooraf is uitermate belangrijk. Want dat is het uitgangspunt en de basis waar uw zaak mee staat of valt. Alleen de advocaat kan die feiten makkelijker bewijzen, door de getuigen vooraf te laten horen. Maar de jurist, die een goede inschatting kan maken van de bewijsbaarheid en haalbaarheid van uw zaak, kan zeker zo goed zijn.

Vrije advocatenkeuze

Maar bent u vrij om een advocaat te kiezen ? Mag u tegen de rbverzekeraar zeggen dat u bijvoorbeeld met advocaat mr. Pieters uit Mijdrecht verder wilt ?
In de verzekeringspolis staat dat de rechtsbijstand geleverd wordt in natura, dan wel dat de verzekeraar de kosten van de in te schakelen advocaat vergoedt.
Die polis is ook de verzekeringsovereenkomst tussen de verzekeraar en de verzekerde.
De verzekerde heeft bij het afsluiten van de verzekering getekend voor akkoord. De verzekerde is dus akkoord gegaan met de polivoorwaarden.

En dus mag de verzekeraar de eerste rechtsbijstand zelf geven. Door haar eigen juristen.
Daar heeft de verzekerde immers voor getekend.
En dat is niet waar.
Hoe vreemd ook, er is een stevige maar.....
De stok tussen de benen is dat de vrije advocatenkeuze een grondrecht is.
Grondrechten zijn rechten, die minimaal voor iedereen gelden.
Het zijn de basisbeginselen van de rechtstaat, die uitgangspunt vormen van ons rechtstelsel.
Grondrechten zijn bedoeld om de burger te beschermen.
Te beschermen in zijn eerste en principiële rechten.
Die rechten zijn bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering, de vrijheid om te mogen stemmen, het recht op een eerlijk proces bij onafhankelijke rechters, en zo verder. En bij het recht op een eerlijk proces behoort het recht van vrije advocatenkeuze.
Niemand mag uw vrije keuze van een advocaat verhinderen.

Wat betekent dit voor de rbv ?

Dit betekent dat u zelf uw advocaat mag kiezen, ook al hebt er voor getekend dat de jurist van de verzekeraar u zou helpen. U bent dus niet gebonden aan uw handtekening.
Uiteraard weten de verzekeraars dat, maar ze willen het niet weten. En als hun jurist het goed doet, wat maakt het dan ook uit ? Maar probleem is dat u hun juristen niet kent, maar die advocaat vaak wel. En bij uw advocaat weet u dan zeker dat u goed zit. Maar de jurist van de verzekeraar kiest u niet; die krijgt u. En u kent hem niet.

Afdwingen van een vrije advocaatkeuze

Het afdwingen van een vrije advocatenkeuze bij de verzekeraar kan. Het eenvoudigst is de verzekeraar te vragen om een schriftelijke reactie. Ongetwijfeld zal de verzekeraar u per brief berichten dat ze de zaak zelf gaan doen. Een kopie van die brief stuurt u per mailbericht als bijlage naar de site KIFID en u dient daarbij de klacht in dat de verzekeraar in strijd met uw grondrechten u de vrije keuze van een advocaat onthoudt.
Aan de uitspraak van die site houdt de verzekeraar zich. Op die site zal onder meer afwegen worden of de zaak inderdaad door een advocaat behandeld moet worden, of dat er eigenlijk geen of nog geen sprake is van een rechtsconflict. 

De kans op succes is erg groot.

De vrije advocatenkeuze is kennelijk een zwak punt voor de rechtsbijstandverzekeraars. Ze hebben immers die kosten niet in de hand. Maar uw eigen advocaat kan u de redelijke zekerheid op succes bieden. Want u weet met wie u van doen hebt.

Verzekeraars zouden hun klanten kunnen informeren over de vakkennis en inzet van hun juristen. Niets let ze hun personalia en specifieke kundes en kennis op deze site te vermelden.

Procureur

Ongetwijfeld zult u dit woord vaak gelezen en gehoord hebben. Maar u hebt onvoldoende idee wat het betekent. U hebt wel ongeveer een idee.

Dat is goed voorstelbaar. Want het is een woord uit de tijd van de trekschuit; de tijd dat ons land geen treinen of auto's kende. En het vervoer per postkoets, trekschuit, paard of gewoon lopen gebeurde. Een procureur is een advocaat, die proceshandelingen verricht voor andere advocaten, die geen kantoor hebben in het arrondissement van de procureur.

Dat is de functie van procureur. Die functie is volledig uit de tijd. Er is geen enkel belang meer mee gediend. Deze functie had al lang geschrapt kunnen worden. Dat had de overheid een leuke bezuiniging op kunnen leveren. Eentje waar niemand moeite mee heeft.