Direct naar de stuitingsbrief en het schaderapport vliegveld Leystad?

Lees hier onder verder in het artikel 'Schadeloosstelling geluidsoverlast vliegveld Leystad'.Deel uw ervaringen met anderen via ons forum.

Heeft u bijvoorbeeld problemen met de woningbouwvereniging? Kijkt u dan eens in het hoofdstuk de huurwoning.

Onenigheid op het werk? Zoek en kijk onder arbeidsrecht. Vragen over winkelaankopen en garantie leest u onder consumentenrecht.
Schadeloosstelling geluidsoverlast vliegveld Leystad

Veel inwoners rond Vliegveld Lelystad gaan geluidsoverlast ondervinden door de uitbreiding van dit vliegveld. Met rond 45.000 vluchten per jaar extra gaat voor veel mensen het woongenot afnemen. Huizen zullen in waarde dalen en sommmige huizen, dichtbij de vliegbaan, zullen zelfs nauwelijks verkoopbaar worden.

Is daar iets aan te doen? JA!

Rechtsbehoud.nl biedt u een schaderapport aan met de wettelijke grondslagen van een eventuele recht op schadeloosstelling en legt eenvoudig uit hoe u uw schade moet berekenen en incasseren!

Wat is de inhoud van dit rapport?

Het rapport telt 17 A4-bladen en gaat uitgebreid in op de wettelijke en juridische grondslagen van de schadetoekenning. Hoofdstuk 1 ligt de juridische basis voor de te vragen schadeloosstelling gedetailleerd toe: het is een overheidsregeling door de wetgever bedoeld om bewoners, die onevenredig getroffen worden door de lawaaioverlast van LA, een schadeloosstelling te geven. Hoofdstuk 2 legt uit hoe de verhouding is tussen het te vorderen schadebedrag en het aantal vliegbewegingen Hoofdstuk 3 geeft aan in welke wijken van Lelystad en in welke plaatsen in de wijde regio rond LA de bewoners zeker een schadevordering in kunnen dienen Hoofdstuk 4 vertelt hoe de schade van het waardeverlies van de woning berekend wordt. Deze vier hoofdstukken worden vervolgens apart samengevat in een overzicht met 13 eindconclusies. Vervolgens eindigt het rapport met een handig en praktisch stappenplan hoe je deze schade van verminderd woongenot in kunt gaan vorderen. Het daarvoor benodigde in te dienen schadeformulier zit ook bij dit rapport.

Op welk bedrag aan schade mag u rekenen?

Een indicatie: Als u bijvoorbeeld door de makelaar getaxeerd krijgt dat uw woning 4% minder waard geworden is vanwege de geluidsoverlast en uw woning staat te ver van LA af om deze geluidsoverlast redelijkerwijs te mogen verwachten, dan zou u bij een waarde van uw woning van 300.000 euro mogen rekenen op een schadebedrag groot 11.400 euro. Gemaakte taxatiekosten van de schade en legeskosten krijgt u bovendien terugbetaald.

De kosten

De overheid vraagt 300 euro leges bij het indienen van uw schadeclaim. Als u schade toegewezen krijgt, krijgt u dit bedrag volledig vergoed. Daarnaast moet u vooraf kosten maken voor een makelaarstaxatie van het verminderd woongenot van uw woning. Dat brengt ook kosten met zich mee. En ook die kosten worden volledig terugbetaald als u uw schade, ook al is het maar gedeeltelijk, toegewezen krijgt. Dat neemt niet weg dat u eerst deze kosten moet betalen. Juist daarom is aanschaf van dit rapport zo nuttig en kunt u zo eerst eens rustig en veilig uw risico beoordelen.

Na 31 maart 2020 mogen er geen schadeclaims meer ingediend worden! 

U moet voor 1 april 2020 uw schadeclaim bij de overheid ingediend hebben. Anders vervalt uw recht op schade. Want dit recht op schade wordt ontleend aan het Luchthavenbesluit Lelystad van 12 maart 2015. En dit besluit kent slechts een termijn van 5 jaren waarbinnen schade ingediend kan worden. Na die 5 jaren vervalt elk recht op schadeloosstelling. En kunt u niets meer claimen, hoeveel lawaaioverlast u ook hebt of zult gaan krijgen van overvliegende vliegtuigen.

U wilt eerst afwachten of u wel schade lijdt?

Dan moet u de verjaring stuiten. Hoe doet u dat? In het schaderapport bijgesloten zit een voorgeadresseerde en al ingevulde stuitingsbrief. Met die stuitingsbrief kunt u de verjaring stuiten. U krijgt dan 5 jaar extra de tijd om de ontwikkelingen van LA af te wachten. Dat geeft u nog de tijd tot in 2024. En al die jaren behoudt u uw recht op het indienen van uw schadeclaim. En hoeft u ook geen 300 euro griffierecht te betalen.

Op die stuitingsbrief hoeft u alleen maar uw persoonlijke gegevens te plaatsen en te ondertekenen, waarna u zelf die brief door kunt sturen naar de voorgeadresseerde verantwoordelijke overheidsinstantie.

Zo stuit u de lopende verjaring. En hebt u weer jaren de tijd de ontwikkelingen rond Lelystad Airport te volgen. Met volledig behoud van uw rechten op eventuele schadevergoeding. Een veilig gevoel, zo voorkomt u achteraf onaangename verrassingen!

Schaderapport downloaden