Deel uw ervaringen met anderen via ons forum.

Heeft u bijvoorbeeld problemen met de woningbouwvereniging? Kijkt u dan eens in het hoofdstuk de huurwoning.

Onenigheid op het werk? Zoek en kijk onder arbeidsrecht. Vragen over winkelaankopen en garantie leest u onder consumentenrecht.


Schadeloosstelling geluidsoverlast vliegveld Leystad

Veel inwoners rond Vliegveld Lelystad gaan geluidsoverlast ondervinden door de uitbreiding van dit vliegveld. Met rond 45.000 vluchten per jaar extra gaat voor veel mensen het woongenot afnemen. Huizen zullen in waarde dalen en sommmige huizen, dichtbij de vliegbaan, zullen zelfs nauwelijks verkoopbaar worden.

Is daar iets aan te doen? JA!

Rechtsbehoud.nl biedt u een schaderapport aan met de wettelijke grondslagen van een eventuele recht op schadeloosstelling en legt eenvoudig uit hoe u uw schade moet berekenen en incasseren!

Op welk bedrag aan schade mag u rekenen?

Een indicatie: Als u bijvoorbeeld door de makelaar getaxeerd krijgt dat uw woning 4% minder waard geworden is vanwege de geluidsoverlast en uw woning staat te ver van LA af om deze geluidsoverlast redelijkerwijs te mogen verwachten, dan zou u bij een waarde van uw woning van 300.000 euro mogen rekenen op een schadebedrag groot 11.400 euro. Gemaakte taxatiekosten van de schade en legeskosten krijgt u bovendien terugbetaald.

Schaderapport downloaden