1. Kan een schuldeiser tijdens schriftelijk overleg een deurwaarder inschakelen?
  • Ik ben met een schuldeiser in schriftelijk overleg over betalingsregeling voor een betalingsachterstand. Kan de schuldeiser gedurende dit proces een deurwaarder inschakelen om de betalingsachterstand op te eisen?

  • Geachte bezoeker van onze site Rechtsbehoud, 

   Zolang u in gebreke gebleven bent op tijd te betalen heeft uw crediteur de bevoegdheid een deurwaarder in te schakelen. Dat is pas anders als uw crediteur u uitdrukkelijk toezegt dat hij geen deurwaarder in zal schakelen gedurende de onderhandelingen. 

    Als u dus vreest dat hij alsnog een deurwaarder in gaat schakelen, zult u dus met hem afspreken moeten dat hij dat gedurende de onderhandelingen niet zal doen. Meestal volgt dan een impliciete toezegging van de crediteur zoals: “Daar zie ik nu nog geen reden voor”. Die impliciete toezegging is te vaag om uw crediteur te kunnen verbieden een deurwaarder in te schakelen. In de praktijk kunt u daar bij de rechter helemaal niets mee. 

    U zult dus een schriftelijke toezegging moeten krijgen of per mail, inhoudende dat partijen afspreken dat crediteur zolang de onderhandelingen lopen geen deurwaarder of andere professionele incasseerder in zal schakelen. En dat de crediteur die bevoegdheid weer krijgt, nadat de crediteur eerst bericht heeft aan de debiteur dat hij de onderhandelingen beëindigt. 

    Hopelijk kunt u er zo uitkomen. Anders kunt u zich weer tot ons wenden en bekijken wij even voor u welke mogelijkheden u dan nog hebt. 

    Vriendelijke groet, 

    Stichting Rechtsbehoud 

    Voor haar, de bestuurder mr. W.J. Lenstra, advocaat

 2. Bungalow naast of onder de aanvlieg- en vertrekroutes van vliegveld Lelystad
  • Wij zijn eigenaar van een recreatie bungalow. Onze bungalow ligt net naast of onder de aanvlieg- en vertrekroutes van vliegveld Lelystad. De waarde van onze woning zal daardoor aanzienlijk in waarde dalen. Ik heb gelezen dat jullie bezwaarschriften en schadeclaims begeleiden. Kunt u mij vertellen of jullie wat voor ons kunnen betekenen? 

  • Geachte heer Peter de Geit, 

   inderdaad is dit een groot probleem voor u en voor iedereen in de wijde regio rond Vliegveld Lelystad. Gepland is dat er per november 2020 internationale vluchten van en naar Lelystad gaan vertrekken. Deze grote verkeersvliegtuigen komen dalend aan en vertrekken opstijgend. Dat brengt een enorme geluidsoverlast met zich mee. En waar de piloot al vanaf 10 kilometer hoogte de daling in zet, kun je ook ver buiten de polder nog geconfronteerd worden met geluidsoverlast. En dat geldt natuurlijk net zo goed voor een vliegtuig dat opstijgt naar 10 kilometer hoogte. Maar hoe zeker is het dat er vanaf november 2020 ook toestemming is voor de grote verkeersvliegtuigen om op Vliegveld Lelystad te gaan landen en dalen? Alles wijst er op dat het inderdaad zo ver gaat komen. Maar de politiek moet nog een definitief besluit nemen. Helemaal zeker is het dus niet. Alleen, als je na 12 maart 2020 een claim indient bij de overheid wegens geluidsoverlast of zelfs milieu vervuiling, dat ben je te laat. Tot aan 12 maart 2020 kun je nog je schadeclaim indienen. Daarna vervalt je recht om je schade te verhalen op de overheid. Met name blijvende vermindering van de waarde van de eigen woning kan dan een pijnlijk gevolg zijn. 

   Maar, hoe moet je je schade verhalen, als je niet weet of die schade wel optreedt? En ook niet weet hoe groot die schade kan gaan worden? Gelukkig voorziet de wet daar ook in: met een stuitingbrief kun je die verjaring stuiten. Als je die stuitingbrief bij de verantwoordelijk minister aangetekend indient, krijg je 5 JAAR extra de tijd om alsnog je schadeclaim in te dienen. 

   Op onze site www.rechtsbehoud.nl is die stuitingbrief tegen een kleine vergoeding te downloaden. Geadresseerd, ingevuld en al. Door die stuitingbrief te downloaden, uw gegevens in te vullen en aangetekend naar de minister in te zenden hebt u 5 JAAR extra tijd gekregen om rustig de verdere ontwikkelingen af te wachten. Zodat u, zodra die schade ook daadwerkelijk optreedt, in kunt grijpen. 

   Vriendelijke groet,

   Stichting Rechtsbehoud

   PS, bij die stuitingbrief ontvangt u ook een uitvoerig rapport waar u alles kunt lezen over hoe u later uw schadevergoeding aan moet vragen. Daarbij kunt u dan ook een beroep, op ons doen.

 3. Hulp nodig AUB
  • Ls,

   Er zou 11 juli jl een dakkapel bij mij geplaatst worden. Er zijn nu achteraf wat fouten gemaakt bij het bedrijf en ik wil hier vanaf. Zo heb ik op de dag dat de offerte binnenkwam hun gebeld met de vraag of er niet nog een keer iemand langs moest komen om alles nogmaals op te meten. Hun antwoordt was dat alles correct was en dit niet nodig was. Dus afspraak voor 11 juli gemaakt.

   11 juli zouden de monteurs tussen 7 en 7.30 komen. Dit werd echter 8.15, kan gebeuren, denk ik dan. Maar toen de monteurs boven waren zeiden ze dat de wand

   voor de helft afgebroken moest worden. Dit was niet met mij besproken maar zo naíf dat ik ben, dacht ik ze zijn er nu toch.. Toen zei de monteur dat hij eerst moest zien of hij wel de juiste materialen bij zich had. Dit was dus NIET het geval. En weg waren ze..

   Ik heb 's middags nog mail contact gehad met het bedrijf, leek me verstandiger want ik was behoorlijk boos. Vrije dag voor niets opgenomen. Ik kreeg te horen dat de informateur de dakhelling verkeerd had gemeten en dat daardoor de monteurs de verkeerde spullen bij zich hadden. Tevens beweert de informateur dat we hadden besproken dat de wand eruit ging. Heb hun beantwoordt

   als dat zo was dan was ik niet bij jullie gegaan.

   Ik heb ze niet gehoord om nogmaals te komen meten of een tegemoed koming ivm vrije dag. Het enige wat ze doen is puschen dat ik nu binnen 6 weken een afspraak moet maken anders kan ik 40% van de som gaan betalen. Terwijl hun met een zin komen 'waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt'. Is er nu echt geen mogelijkheid dat ik hier vanaf kan komen ??

   Mvrg

   H.

   vdGeet

  •  Ter zake de afgesproken datum dient u ze ook aangetekend met handtekening retour aan te schrijven, het makkelijkst met dezelfde brief als beneden aangeduid. Zet daarin dat u ze nog een

   laatste termijn geeft van 2 weken om alsnog met het werk te beginnen, daar u anders moet constateren dat zij in gebreke zijn, omdat ze de afspraken uit de overeenkomst njiet naleven,. En dat u dat ook reden voor u is de ontbinding in te roepen.

   Ls,

   Hoe zit het dan met : Indien de overeenkomst gebruiker(de Groot) verplicht tot oplevering van een werk, wordt dit werk geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip dat gebruiker aan

   opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk gereed is dan wel op het tijdstip dat opdrachtgever het betreffende werk in gebruik heeft genomen dan wel op het tijdstip dat is genoemd op een evenrueel opleveringsformulier Daar staat duidelijk 11 juli 2011 en daar hebben hun zich niet aan gehouden

   Mvrg

   H vdGeet

   Wij vrezen voor u dat u beter een nieuwe afspraak met ze kunt maken, daar u anders inderdaad wel eens aan die 40% boete vast kunt zitten...

   Maar u mag wel eisen dat zij de dakkapel bouwen zoals u besteld hebt; enige afwijking mag natuurlijk, maar niet dat er hele wanden weggebrokenworden, dat hoeft u niet te accepteren. Dat hadden ze u inderdaad vooraf moeten meedelen, voordat u de opdracht gaf. Want dan had u nog kunnen beslissen de opdracht niet te geven. Schrijf ze daarom aangetekend met handtekening retour aan. Zet in die brief wat afgesproken is en dat u dat precies zo wilt hebben. En dat u anders niet akkoord gaat en bij verkeerd bouwen alsnog nakoming en herstel eist in de bestelde toestand. Omschrijf zo precies mogelijk wat besteld is. Bezoek na ontvangst van die brief de aannemer en bespreek de brief met hem. Als dan blijkt dat hij zijn afspraken niet na wil of kan komen,

   hebt u wel het recht om een ontbinding uit te spreken. Dat moet dan wel gebeuren met opnieuw een schrijven per post.

 4. Vraag ivm onenigheid over erfenis
  • Hallo,

   ik heb een vraag ivm met een meningsverschil die ik heb met mijn broers over de verdeling van de erfenis. Het geld is verdeeld maar mijn broers willen ook hun deel van de waarde van de

   auto die mijn moeder en jaar voor haar dood schonk aan mij. Deze zou volgens hun van de bank zijn. Zij had nml nog en schuld(flexibel krediet) uitstaan waarmee oa ooit de auto is betaald en nog vele andere dingen. Na haar dood is deze schuld met 75% verminderd en het restand is betaald uit het vermogen wat zij bezat. Zij eisen nu dat de auto verkocht gaat worden en dan willen zij de opbrengst verdelen,dit omdat zij menen dat zij daar recht op hebben. Dit ondanks dat de auto al 13 maanden in mijn bezit was voordat zij stierf.

   Is het zo, dat zij recht hebben op een deel van waarde van de auto?

   graag uw expertise,

   met vr groet Irene Donkersloot

  • Als uw moeder u die auto bij leven heeft geschonken, is die auto uw eigendom. Dan hebben uw broers nu geen recht op die auto. En hoeft u de auto dus niet te verkopen om het geld met uw

   broers als erfgenamen te delen.

   Wel is het zo dat bij bepaling van de grootte van uw aandeel in de nalatenschap de waarde van deze schenking in mindering wordt gebracht. Kennelijk is dat hier niet gebeurd. Dus wat dat betreft hebben uw broers wel wat met u te verrekenen....

   Vr.

   groet,

   Stichting

   Rechtsbehoud 

 5. Vraag betreft onenigheid transporttarief energie
  • Geachte heer, mevrouw,

   Van maart 2010 tot april 2011 heb ik antikraak een klein bedrijfspandje ( 50m2) gehuurd via Alvast voor €200 excl. per maand. Voor de energie hadden wij ( ik en een collega) een voorschotbedrag van €92 per maand. Na deze huurperiode kregen wij de eindafrekening van het energiebedrijf. Wij hadden totaal maar rond de €200 aan energie verbruikt het hele jaar, maar de totale transportkosten waren €1400! Na aftrek van korting milieubelasting blijft er nu nog een resterend bedrag over van €263,60 wat wij zelfs nog moeten betalen. Dit terwijl we een fors bedrag van enkele honderden euro's terug dachten te krijgen.

   Na speurwerk kwamen wij erachter dat de transportkosten zo hoog waren door een hoge capaciteit in de meter, namelijk 3x63A. Wij zijn door niemand over de hoge capaciteit in de meter geïnformeerd van te voren; niet door de verhuurder, niet door de netbeheerder en ook niet door de energieleverancier. De ruimte heeft geen lift en gebruikt geen krachtstroom, dus de rede van deze hoge capaciteit ontgaat me. Alvast verhuurt dit soort ruimtes aan startende ZZP'ers en beginnend ontwerpers ( wat wij zijn). Ook niet echt de groep met de meeste draagkracht.

   Na een klachtbrief ingediend te hebben ( vooraf besproken met het Juridisch Loket), wil geen van de partijen zijn verantwoording nemen. Ook niet de verhuurder, die volgens het Juridisch Loket de plicht had ons te informeren in het huurcontract.Het komt er dus weer op neer dat wij moeten betalen voor iets waar we sowieso nooit gebruik van wilden maken. Ik wil naar redelijkheid transportkosten betalen, voor een capaciteit die bij het pand hoort. Wie kan ik verantwoordelijk stellen voor deze onredelijke kosten? En loont het om naar de Geschillencommissie Energie en Water te stappen?

   Met vriendelijke groet,

   Gerda Duval

  • De verhuurder ligt inderdaad het meest voor de hand, want die had jullie in het kader van de huurovereenkomst hierover van tevoren moeten informeren. Het heeft dus geen

   zin bij de Geschillencommissie Energie en Water een bezwaarschrift in te dienen: u moet bij de kantonrechter zijn, waarbij u tegen de verhuurder procedeert middels een dagvaarding.

   In zoverre dat de verhuurder een informatieplicht heeft bij het aangaan van de verhuur.

   Maar dat is algemeen contractenrecht inhoudende dat een contractant bij het afsluiten van het contract de andere contractant moet wijzen op eventuele nadelige aspecten. Dat staat bekend als het leerstuk van de informatieplicht en wordt in het wetboek behandeld als een grondslag voor alle overeenkomsten.

   Dus bij het afsluiten van een overeenkomst moet de andere partij VOORAF -dus voor het sluiten van de overeenkomst- wijzen op eventuele nadelige risico's, als hem die bekend zijn.

   Subject: Re: Re: vraag betreft onenigheid transporttarief energie

   Beste heer Lenstra, bedankt voor uw snelle reactie. Om een gedegen verhaal te hebben; kunt u mij vertellen of dit wettelijk is vastgelegd?

 6. Kinder en partneralimentatie
  • Geachte mijnheer/mevrouw, Mijn naam is Gerda Kraanink, 19 jaar oud. Ik heb een vriend en die is Nederlands/Fillipijns. Zijn naam is Marcos Zapata en hij is 17 jaar oud en woont ook zijn hele leven in de Fillipijnen met zijn Fillipijnse moeder. Zijn Nederlandse vader heeft hem echter nooit erkend. Wel heeft hij in het

   verleden hem bezocht en ook een maandelijks bedrag gestuurd, maar dat is sinds vorig jaar niet meer het geval. Het gaat bij Marcos niet om het geld, maar

   het gaat er bij hem om dat hij zijn erkenning krijgt en dat hij ook een Nederlandse paspoort heeft. Hij is hier ook vorige maand voor een maand in Nederland geweest om zijn vakantie te spenderen bij zijn halfbroers. Zijn vader is wel naar de advocaat geweest en hierbij wilt hij met Marcos een zogenaamde afspraak maken dat Marcos alleen zijn Nederlandse paspoort krijgt, als Marcos geen geld meer ontvangt. Ik wilde graag vragen of en welke andere mogelijkheden er zijn voor het erkennnen en of hij hiervoor ook een Nederlandse burgerschap en/of pas

   Met vriendelijke groet, Gerda Kraanink

  • De vader blijft onderhoudsplichtig voor zijn kind tot en met het 20ste levensjaar. Het is wettelijk verboden daarvan af te wijken door onderling anders overeen te komen. Zulke afspraken zijn wettelijk nietig. Als uw vriend door een ander als kind erkend is, is er meestal geen recht op KA tegen de biologische vader. Soms wel, als er toch een vorm van gezinsleven is met de natuurlijke vader. Maar dat is hier niet aan de orde, onmdat uw vriend nooit bij zijn Nederlandse vader gewoond heeft. Erkenning lijkt ons niet gebonden aan het Nederlanderschap. Als zijn vader het vaderschap blijft ontkennen, kunt u een vaderschapsactie starten. Als uit de DNA test dan blijkt dat uw vriend zijn zoon is, dan kan hij KA van zijn vader vragen. Tenzij uw vriend in de Filipijnen door een ander wettelijk als zoon erkend is.  

 7. Incasso bureau namens Ziggo
  • Goedemorgen,

   Via internet zag ik de mogelijkheid om gratis een juridische vraag

   te stellen. Graag wil ik hier gebruik van maken.

   Mijn probleem is als volgt:

   12 augustus jl ontving ik een brief van de LAVG te Groningen

   inzake een vordering van Ziggo thv € 431,19 incl incassokosten.

   Bij navraag bleek dat dit om kosten gaat welke zijn gemaakt door

   mijn ex-man.

   Sinds januari 2009 ben ik gescheiden en sinds juli 2009 ben

   ik uitgeschreven uit onze gezamenlijke woning. Mijn ex-man is daar blijven

   wonen en zou alle lopende diensten overschrijven naar zijn naam maar dit is

   blijkbaar niet gebeurd. (hij is nogal laks van aard)

   Alle diensten zijn geleverd op zijn woonadres na onze scheiding.

   Ik woon niet eens meer in dezelfde plaats.

   Dezelfde dag heb ik een mail gestuurd naar LAVG dat mijn ex-man

   verantwoordelijk is voor deze kosten en heb alle benodigde gegevens meegestuurd

   met het verzoek de kosten op hem te verhalen aangezien hij de diensten geleverd

   heeft gekregen.

   Op 25 augustus jl kreeg ik een schrijven terug dat ik verantwoordelijk

   ben voor de gemaakte kosten omdat ik in de tijd de overeenkomst met Tebecai (nu

   Ziggo) ben aangegaan en dat als ik van mening ben dat een ander daar

   verantwoordelijk voor is dat ik de kosten dan zelf moet gaan verhalen.

   Nu word ik gesommeerd om het openstaande bedrag binnen 5 dagen te

   voldoen. Dit alles omdat mijn ex-man verzuimd heeft om het contract op zijn

   naam te zetten.

   Het vreemde is dat het dossiernummer de achternaam van mijn ex-man

   vermeldt en dat ik wordt aangeschreven onder mijn meisjesnaam. (het contract is

   in de tijd ook aangegaan onder mijn meisjesnaam)

   Via mijn ex-schoonfamilie heb ik te horen gekregen dat mijn ex-man

   nu in de schuldsanering zit.

   Ik wil deze kosten niet voor hem gaan voorschieten (nog buiten het

   feit dat ik het geld niet heb) aangezien ik 100% zeker weet dat ik dat geld

   nooit meer terug krijg.

   Wat is mijn recht hierin?

   Het kan toch niet zijn dat er alleen wordt gekeken naar een naam

   en niet naar het adres waar de diensten zijn geleverd?

   Hopende op uw reactie,

   Met vriendelijke groet,

   Jeanet Vogelaar

  • 1.Als uw ex in de schuldsanering zit, komen jullie gezamenlijke schulden alleen op u neer en bent u de alleen-verantwoordelijke en aansprakelijke geworden. U kunt dit bedrag dus beter betalen, daar de rechter u anders daartoe zalveroordelen.

   2.Houd er rekening mee dat nog meer gezamenlijke schuldeisers bij u kunnen proberen in te vorderen. Ga na welk contract nog op uw naam staat, en zeg dat contract onmiddellijk op. Het kan bijvoorbeeld zijn dat gas, licht en water van uw vorige woning nog op uw naam staan. Als dat zo is, staat u onbedoeld en ongewild borg voor uw ex bij deze energiebedrijven voor de nakoming door uw ex: Dat is natuurlijk veel te riskant.

   3.Dat soort contracten kunt u eenzijdig opzeggen: omdat uw ex niet opzegt, blijft het contract daarna wel voor hem gelden. Wel is het mogelijk dat u op grond van contractsbepalingen met een opzegtermijn geconfronteerd wordt.

   4.Dien de betalingen, die u moet doen, in bij zijn bewindvoerder. Dan krijgt u nog iets terug.

   Stichting Rechtsbehoud

 8. Bewijslast
  • Geachte Heer/Mevr,

   Mijn hoogbejaarde moeder heeft tussen haar tuin en die van haar buren een hekwerk staan als erfafscheiding. Het huis van de buren is vier jaren geleden gebouwd, mijn moeder woont er al 50 jaar. Zij heeft vanwege privacyoverwegingen op 50 cm van dit hekwerk coniferen geplant. Het hekwerk is 1.80 m. De coniferen inmiddels 2,5 m. De buren hebben een aantal malen gevraagd of de coniferen lager geknipt konden worden, hetgeen wij niet hebben willen doen vanwege de privacy (inkijk). Recent hebben de buren zonder overleg de coniferen afgeknipt. Ze hebben dus over de erfafscheiding heen gereikt en de coniferen op de hoogte van het hekwerk afgezaagd. Inmiddels hebben we aangifte gedaan van vernieling en de buren aansprakelijk gesteld voor de schade. In hun reactie beweren ze nu dat zij dit aan mijn moeder hebben gevraagd en dat zij toestemming heeft gegeven. Mijn moeder wordt een beetje vergeetachtig maar zegt dat zij dit niet zo heeft afgesproken. Wel heeft ze gezegd dat de buren de overhangende takken konden afknippen. Mijn vraag is nu: stel dat we de zaak voor de rechter willen brengen, wie heeft dan de bewijslast? Het moge duidelijk zijn dat er niets op papier staat.

   Met vriendelijke groeten,

   Ties van Neelhout

  • Geachte vragensteller,

   De bewijslast rust bij de buren, want zij beweren een afspraak gemaakt te hebben.

   De buren zullen ook de schade moeten betalen, omdat zij andermans eigendommen beschadigd hebben.

   Een conifeer van 2,5 meter hoog is een boom en hoort daarom 2 meter uit de erfgrens te staan. Tenzij de conifeer niet hoger is dan de hoogte van de erfafscheiding. Deze coniferen stonden dus inderdaad te dichtbij. Maar dat neemt niet weg dat de buren geen eigen rechter mogen spelen, zodat ze wel de schade moeten vergoeden: anders had uw moeder immers de onbeschadigde coniferen kunnen verplanten.

   Als de coniferen een heg vormen mogen ze 50 cm uit de erfgrens staan.

   Coniferen kunnen ook op de erfgrens staan, als beide buren dat zo vanaf het begin bepaald hebben.

   Stichting Rechtsbehoud

 9. Beslag leggen op spullen in
  • hallo

   heb een vraagje waarvoor eerst enige uitleg mijn schoonbroer zit vast in belgie wegens inbreuk wetgeving verdovende middelen

   21 maart komt tie vrij nu krijgen we een brief binnen van de federale overheidsdiensten van belgie waarin staat dat hij veroordeeld word voor het betalen ven een boete van zeker circa

   9.000,00 euro en dat moet dan binnen 14 dagen er is wel een belgische advocaat maar die kunnen we maandag pas bereiken en we weten ook niet of hy onze vraag kan beantwoorden

   die boete kan niet zo een twee drie betaalt worden mijn schoonbroer zit nog vast kunnen ze van de belgische justitie beslag leggen op spullen in nederland ????????

   met vriendelijke groet

  • Weest u gerust.

   Wil de Belgische justitie die veroordeling in Nederland executeren, dan moet Belgie eerst verlof aanvragen bij de Nederlandse rechter. Uw zwager wordt dan opgeroepen, zodat hij verweer kan voeren. Maar direct dit weekend beslag leggen is dus onmogelijk.

   Stichting Rechtsbehoud

 10. Verhoging van kinderalimentatie, kan dat zomaar?
  • mijn man zijn ex is getrouwd met een nieuwe man wij betalen kinderalimentatie nu is hij de stiefvader werkloos en krijgt een uitkering ,nu eist mijn man zijn ex hogere alimentatie kan dit bij ons is de situatie niet veranderd sinds de opstelling van d ehogte alimentatie ook financieel is er bij ons niks veranders mvg ingrid

  • Kinderalimentatie moet betaald worden door de ouders naar verhouding van hun inkomen.Dus als de man twee keer zoveel verdient als de vrouw, betaalt de man 2/3 van de KA.Nu de vrouw minder verdient en het inkomen van uw man gelijk gebleven is, verdient de vrouw naar verhouding minder. En dan moet de man dus meer bijdragen, want hij verdient naar verhouding meer. Voorbeeld:Vrouw verdient 1000 euro per maand en de man 2000: Dan betaalt de vrouw 1/3 en de man 2/3 van de KA.Maar verdient de man 1000 euro minder, dan betaalt de man 1/2 van de KA en de vrouw 1/2 van de KA.De vrouw gaat dan meer betalen, hoewel haar inkomen gelijk gebleven is. Wel is het zo dat er ruimte moet zijn in het inkomen van uw man om meer te kunnen betalen.U moet dat zo zien: een bepaald bedrag aan inkomen wordt niet in aanmerking genomen bij het bepalen van de hoogte van alimentatie. Waarom niet ? Omdat dat het bedrag is dat bestemd is voor de eerste levensbehoeften. Meestal is dat de bijstandsnorm.Pas als er meer verdiend wordt dan de bijstandsnorm is er geld over voor andere zaken dan de eerste levensbehoeften. Daarom kan uw man pas extra KA betalen, als hij meer verdient dan een bijstandsuitkering.Dat moet altijd nagerekend worden. Stichting Rechtsbehoud 

 11. Je slecht verkoopbare huis verhuren
  • Een kennis van mij heeft zijn woning te koop staan. Hij krijgt deze woning moeilijk verkocht en heeft mij benaderd om de woning van hem te huren. Echter, hij wil niet dat ik me dan officieel inschrijf op dat adres zodat hij zijn belastingvoordeel kan houden. Wat kan dit voor gevolgen hebben voor mij als de woning van hem ga huren?

  • Als de hypotheekverstrekkende bank hierachter komt, kan het zijn dat de bank de woning gaat veilen. Beseft uw vriend dat wel? Dat er in zijn hypotheekvoorwaarden standaard een verhuurverbod staat ? Heeft hij wel toestemming van zijn hypotheekverstrekker om te mogen verhuren? Bij de gemeente maakt u kans niet terecht te kunnen voor uitkeringen e.d., omdat u niet ingeschreven staat op uw feitelijke woonadres.Als u meewerkt aan belastingfraude kunt u strafrechtelijk vervolgbaar zijn vanwege medeplichtigheid.

 12. Een wanprestatie met als oplossing: de tegoedbon
  • Hallo, Vorig jaar februari hebben we voor 50 euro handschoenen gekocht, die bij thuiskomst kapot bleken te zijn.Teruggebracht naar winkel, ze moesten worden opgestuurd. We kregen nog geen nieuwe.Ergens anders nieuwe gekocht, want de winter was nog niet voorbij.In augustus vind ik mijn bon van de opgestuurde handschoenen terug in mijn tas, niks meer van gehoord.Na een telefoontje naar de winkel wordt mij gezegd dat ik als nieuwe collectie binnen is nieuwe kan komen uitzoeken.In december ga ik naar de winkel, maar mijn zoon (van wie de handschoenen waren) kon geen exemplaar vinden diehij wilde hebben, bovendien hadden we nog de extra gekochte handschoenen van februari.Dus ik vroeg mijn geld terug, zij hadden tenslotte kapotte handschoenen geleverd en konden mij niet dezelfde nieuwe leveren.Geld kreeg ik niet terug, alleen een tegoedbon. Ik was het hier al niet mee eens, het was tenslotte niet een geval van spijtmaar een geval van kapot en geen nieuwe te leveren.Uiteindelijk heb ik de bon gepakt.Deze week was ik in die winkel met mijn dochter, zodat zij voor die bon een bikini kon uitzoeken (het is een sportwinkel dus).Zij zag niks wat ze leuk vond dus ik had nog steeds mijn bon.Ik tref daar echter mijn vroegere buurmeisje met haar dochter, en zij had wel iets uitgezocht.Het buurmeisje geeft mij 50 euro en zij pakt de bon, zodat deze alsnog ingewisseld kan worden, echter de eigenaresseweigerde de bon in te nemen, daar ze deze “op naam” had gegeven.Zij kent echter mijn naam niet, bovendien staat er op de bon alleen TEGOEDBON, en het bedrag, verder niets.Als ik mijn buurmeisje van te voren de bon had gegeven, of wie dan ook, dan zou zij niets geweten hebben en de bongewoon hebben ingenomen. Wat kan ik hiertegen nog ondernemen ? Zij kan toch niet zomaar een tegoedbon weigeren, ik mag toch zelf weten wat ik daar mee doe, ik heb tenslotte zelf die 50 euro betaald. M.v.g. Erica vd Berg

  • Een prachtig voorbeeld van de middenstandsterreur, die winkelier uitoefent.De winkelier laat de consument zitten met de wanprestaties en mislukkingen, die de winkelier zelf veroorzaakt heeft.Want het bedrag is toch te klein is voor de consument om een procedure bij de kantonrechter te beginnen. Overheid, waarom doet u hier niets aan ?

 13. Bestelling via internet via ideal betaald en verkeerde artikel geleverd, wat nu?
  • Geachte heer/mevrouw,

   Naar aanleiding van oplichting, wil ik u het volgende vragen. Per 7 april 2011 heb ik via de site Eonon.nl een radio besteld en via ideal overgemaakt op rekening van Eonon.nl Na enkele dagen kreeg ik een mailtje dat het bestelde niet leverbaar was en daarvoor een 10 euro duurder exemplaar opgestuurd zou krijgen. Hierop heb ik meteen gereageerd, omdat ik die niet wilde hebben maar mijn order per direct annuleer. Het was al onderweg en moest het aan de deur weigeren. Dit gedaan te hebben zou ik bij ontvangst van retour zending mijn geld terug gestort krijgen. Nu 10 mei 2011 en meerdere mailtjes verder nog niets van mijn 297,- euro mogen ontvangen. Vandaag ga ik aangifte doen wegens oplichting. Mijn vraag: kunt u mij informeren hoe ik mijn geld terug kan krijgen? Ik heb consuwijzer, ideal ed al geinformeerd maar ik sta met de rug tegen de muur. Bij voorbaat dank ik u voor uw medewerking. Mvg, Wim Slager

   1. Probeer bij het handelsregister van de kamer van koophandel te achterhalen welke mensen er achter deze site zitten. Maak dan een afspraak met ze en ga daar langs. Vraag hen daar om uitleg en betaling. Want een andere radio dan de door u bestelde hoeft u niet te accepteren.
   2. Alternatief is een –dure- procedure bij de kantonrechter. En vanwege de kosten praktisch onuitvoerbaar. Wel kunt u proberen de kantonrechter te vragen de internetondernemer te veroordelen al uw extra kosten te betalen. Maar met name de kosten van rechtsbijstand wijst de kantonrechter zelden toe. En dat zijn vaak de hoogste kosten. Volgens vaste jurisprudentie wijst de rechter de kosten van rechtsbijstand als schade alleen toe, als de gedaagde partij misbruik gemaakt heeft van het procesrecht. Aan dat criterium zal in uw geval Eonon.nl niet snel voldoen, omdat het voeren van een verkeerd verweer niet snel door de rechter als misbruik van procesrecht gezien wordt.Als Eonon.nl een overbodig verweer voert maakt u wel kans de kosten van rechtsbijstand daarvoor wel toegewezen te krijgen.
   3. Conclusie: Een persoonlijk gesprek is volgend ons uw beste kans. En iedere onderneming is wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Nederlands handelsregister: de personen achter Eonon.nl moet u dus kunnen vinden.

   St. Rechtsbehoud

 14. Lantaarnpaal verplaatsen en de kosten hiervan
  • Onze straat wordt voorzien van nieuwe rioleringen en bestrating. Wij hebben het verzoek in gediend om een parkeeroprit, te laten maken om onze auto op het erf te parkeren samen met de buurman. Dit is geen probleem en daar krijgen we toestemming voor. Echter de lantaarnpaal die circa 25 cm van de stoep staat en precies in het midden staat van beide woningen, moet volgens de gemeente verplaats worden en dan willen ze de kosten van €530,-bij ons in rekening brengen, is dit terecht? en welke stappen kunnen we evt ondernemen. bij voorbaat mijn dank

  • Beste Diana,

   Wij vrezen dat het terecht is.Want de lantaarnpaal staat op grond van de gemeente en die mag dus beslissen wat ze met haar eigen grond wil doen of laten.En de gemeente mag dus ook geld vragen voor de kosten, die de gemeente ten behoeve van u en uw buurman moet maken.Elke gemeente kent een eigen commissie schadeclaims, die claims tegen de gemeente behandelt.Bij die commissie kunt u bezwaar maken tegen deze kosten, die de gemeente u in rekening wil brengen.In het algemeen zijn deze gemeentelijke commissies van een goed juridisch niveau en wijst die commissie –overigens heel vaak terecht- veel schadeclaims af. Stichting Rechtsbehoud

 15. Alimentatie en verdeling van kosten voor kinderen
  • Goedenmiddag,

   ik heb een dochter van negen, die bij mij woont. Ze gaat drie dagen per week naar haar vader, graag wil ik weten wat ik voor allimitatie kan vragen aan mijn ex. Hij is wel naamgever maar heeft geen ouderschapsverklaring onder tekent.Hij werkt full-time en ik ben werkzoekende. daarnaast wil ik weten of ik hem kan vragen de kosten mee te delen in kleding, sport en dergelijke.Ik kom er niet meer uit,dit heeft weerslag op mijn dochter en daarom probeer ik dit uit te zoeken, hopelijk kunt u mij helpen, groet, eveline Dulk

  • Alle kosten van uw dochter dienen betaald te worden door beide ouders in verhouding van hun beider inkomen.

   Onder alle kosten vallen ook verborgen kosten, zoals kosten van vervoer naar sport, zakgeld, kleedgeld, en zo voorts.

   Ook de kosten van verblijf van uw dochter bij uw ex moeten in aanmerking genomen worden.

   Eerst moet u een lijst maken van al deze maandkosten van uw dochter.

   Dan moet berekend worden hoe de onderlinge verhouding is van het inkomen van u en uw ex.

   Als uw ex 2 keer zoveel verdient als u, zijn 2/3 van de kosten voor zijn rekening.

 16. Honden fokken en gezamenlijk eigendom
  • Geachte heer,

   Mijn schoonmoeder fokt honden en heeft een zakelijk geschil met een collega fokster waardoor verder samenwerken onmogelijk is geworden. Echter, zij zijn samen eigenaar van 2 honden waarover discussie is ontstaan. De tegenpartij heeft de papieren waarop staan vermeld dat zij de eigenaar is maar beide honden wonen bij mijn schoonmoeder. Nu eist de tegenpartij de honden op en dat wil mijn schoonmoeder niet. De tegenpartij dreigt met ze te komen halen, eventueel met polite erbij. Kan dat zomaar?

   Vriendelijke groet, Karel vd Wilde

  • Als de politie merkt dat hier sprake is van een civielrechtelijk geschil, zal de politie niets doen.De politie is immers bedoeld voor strafbare feiten zoals ontvreemding en dat is hier niet aan de orde.Meld dit anders even in een brief aan de plaatselijke politie: zo voorkomt u dat de politie misschien op het verkeerde been gezet wordt door de tegenpartij.Als partijen hier samen niet uitkomen, zullen ze de rechter in moeten schakelen.

   Stichting Rechtsbehoud

 17. Kun je als slachtoffer van een overbodige procedure schadevergoeding eisen ?
  • Geachte heer ,mevrouw,

   Indien een verzekeraar in een civiele procedure, alsnog veroordeeld wordt tot uitbetalen geweigerde claim,is dan in deze sprake geweest van het gepleegd hebben van een onrechtmatige daad van deze en kan verzekerde dan aanspraak maken op schadevergoeding?

   Als betalend lid,wachtend op uw reactie.

   Met vriendelijke groet,

   J.W. de Groot

  • Procedurekosten, hoger dan de -inderdaad te lage- wettelijke tarieven, worden zelden toegewezen. Eigenlijk alleen als procederen misbruik van recht is geweest.

   In dat geval wil de rechter wel eens een aanwijzing in zijn vonnis zetten in de trant van: "de rechtbank begrijpt niet waar de verzekeraar haar verweer op baseert".

   Als u dit soort zwart-wit opmerkingen aantreft, is er een kans. Die kans moet u eerst laten beoordelen op de vraag of die procedure inderdaad van begin af aan geheel overbodig was.

   Als u geen indirecte aanwijzing aantreft van misbruik van recht, maar de gebruikelijke afweging van standpunten, dan vermoeden we dat u geen kans maakt.

 18. Bestelling bij Smash-wear.nl: wel betaald niet geleverd
  • Beste,

   Ik ben een Belgische studente Biomedische wetenschappen op de universiteit van Gent. Op 3 augustus deed ik een bestelling bij www.smash-wear.nl. Toen ik na een tijdje mijn pakje niet toekreeg kreeg ik het antwoord dat mijn pakje simpelweg niet zal verzonden worden. Ik heb meermaals achter de reden gevraagd maar deze werd mij nooit medegedeeld. Er werd mij telkens beloofd mijn geld terug te storten maar daad bij woord werd nooit gezet. Antwoorden op mijn mails doen ze nu niet meer, maar de negatieve reacties in hun gastenboek worden wel verwijderd. Ik ben namelijk niet de enige in deze situatie. In de algemene voorwaarden stond er dat ze 31 dagen de tijd hadden om mij OF het pakje te sturen, OF het geld terug te storten. Geen van allen is nu, 56 dagen na betaling, gebeurd. Van al het bovenstaande heb ik bewijs via e-mail. Hoe kan ik mijn geld terugkrijgen? Ik ben ten einde raad en student zijnde, kan ik mijn centen wel gebruiken. Alvast bedankt

   Vraag 2

   Beste, Bedankt voor uw reactie. Ik heb mijn verhaal geplaatst op het forum van Trosradar en een vraag naar juridisch advies verstuurd naar Consuwijzer. Aan de politie had ik zelf nog niet gedacht aangezien het gaat om een bedrag van 36,45 euro en dit niet voor iedereen significant wordt geacht. Mvg

  • Dit lijkt wel Internet-fraude. Doe anders aangifte bij de politie.Kijk eerst op andere sites, die meer consument gericht zijn als Trosradar, Consuwijzer e.d. en probeer daar ervaringen uit te wisselen.

 19. Boeking bij D-reizen, hogere prijs en overstappen
  • Beste lezer,

   Ik heb een reis geboekt bij D-reizen voor 354e pp. Toen ik contact opnam via de chatfunctie van de website hoorde ik dat de prijs niet klopte. Deze zou 50e pp duurder uitvallen. Dit zou te maken hebben met de prijzen die andere touroperators in het d-reizen systeem laden. En zo zij de chatter van d-reizen, is de reis pas geboekt als deze is bevestigd. Wat kan ik hier mee? Ik begrijp van verschillende mensen met een klein beetje juridische kennis dat de dienst/vakantie nog steeds voor het aangeboden bedrag geleverd moet worden, omdat het voor een redelijke prijs werd aangeboden waarvan niet kan worden verwacht dat ik als consument zou denken dat ik voor een veel te lage prijs deze reis zou maken. Graag uw advies.

   Met vriendelijke groet,

   Agnes Aerts

   Vraag 2

   ik krijg de reis voor de oorspronkelijke prijs, maar men zegt nu dat de vlucht een tussenstop maakt. Mag dat onaangekondigd?

   Vraag 3

   Hartelijk dank voor alle antwoorden! Ik stel het erg op prijs! Met vriendelijke groet, Agnes Aerts

  • Antwoord op vraag 1

   Lijkt ons ook juist.

   Antwoord op vraag 2

   Meestal staat er een voorbehoud in de AVW(=algemene voorwaarden) voor reisonderbrekingen e.d.

 20. Hotelcard en onverwachtse verplichtingen
  • Goedemorgen,

   Vorig jaar hebben wij een zoon gehad, en in de Blijde doos zat een coupon van Hotelgoldcard voor eemalig gebruik om in een hotel te gaan met korting. ik moest enkel een code invullen op internet en deze activeren. Nu krijg ik een betalings herindering om ons abonnement te verlengen met 1 jaar. terwijl wij de deze Card helemaal niet hebben en ook geen gebruik van deze diensten maken. Ook hebben wij nergens voor getekend. Omk het abbonement op te zeggen moeten we 2 maanden voor verlenging, van te voren opzeggen. ze gaan nu al drijgen met deurwaarder ed. Wat moeten wij doen? betalen of niet? op internet staan vele oplichtingsverhalen over hotelcoldgard zie (vara kassa Radar) U kunt mij bereiken op: tel: 06-12345678 alvast vriendelijk bedankt voor de reactie, Theo Bessem

  • Geachte heer Bessem,

   Stuur Hotelgoldcard een brief en vraag daarin om bewijs dat u zich daartoe verplicht hebt. Zeg dat u niets betaalt totdat ze u het bewijs geleverd hebben dat u daar UITDRUKKELIJK mee ingestemd hebt.Ontken in die brief zonder verdere motivering dat u zich verplicht hebt tot een abonnement of iets dergelijks.Zeg tegelijk het abonnement per direct op met als bijzin: "voor zover er toch -wat ik dus uitdrukkelijk ontken- een abonnement afgesloten zou zijn". Bij consumentenkoop zijn algemene voorwaarden vaak niet bindend of kunnen vernietigd worden door de consument, omdat ze onevenredig belastend zijn voor de consument. Wees dus niet al te bang, dat u er aan vast zou zitten omdat "het" in de "kleine letters"staat. Meld dit bij Kassa, Trosradar en andere consumentensites met naam en toenaam.

 21. telefoonmaatschappij HI incasseert 550 euro maar weigert specificatie
  • Recentelijk heb ik van HI.nl een telefoon rekening van 550 euro ontvangen, dit komt omdat ik met mijn nieuwe telefoon internet heb gebruikt. Alleen toen ik het abonnement via de telefoon afsloot, vroegen ze of ik EINDELOOS INTERNET wilden, daarop zei ik. Met die wetenschap bleef ik een hele maand op internet met mijn telefoon. Toen was de rekening opeens afgeschreven en was ik 550 euro lichter. Ik heb meerdere mails naar HI.nl gestuurd, maar ze negeren elke stap die ik probeer te zetten. Ik wilde een kopie van mijn contract, maar dit weigerde ze door te zeggen, dat het contract maar eenmalig verstrekt wordt. Ik als klant, met al mijn gegevens op dat contract, zou daar toch recht op moeten hebben. Het feit dat ze zomaar een grof bedrag van mij afnemen, zonder dat te melden, vind ik al merkwaardig en lijken op het recht in eigen hand nemen door het bedrijf HI.nl . Ik zou heel graag bijstand hierbij willen, want ik kom gewoon niet verder dan de emails en de weigering ervan. Met vriendelijke groeten, Michel Faro

  •  Kijk op sites van TROS RADAR, Consuwijzer en dergelijke of deze telefoonmaatschappij ook daar bekend is om dit soort "acties".Dien een klacht in bij Hi zelf: op hun website moet staan hoe en waar dit moet. Probeer hier melding van te maken op andere consumentensites. Wij zullen dit plaatsen op onze site. Maar HI is verplicht een specificatie te geven en ook uitleg. Is het anders nog mogelijk deze automatische incasso te storneren ? Vaak kan dat nog binnen 30 dagen.Nu weet u immers helemaal niet of HI wel gerechtigd is 550 euro te incasseren.

   Stichting Rechtsbehoud

 22. Dwingt de telefoonmaatschappij een abonnement af?
  • Beste,

   Ik had graag advies gekregen omtrend een mobiel abbonement.

   Wat is het probleem:

   Vannaf 6-6-2008 heb ik een promo cotract met bepaalde duur van 18 maand. Nu heb ik in mei 2010 een overstap gedaan naar mobistar aangezien mijn promo contract al verstreken was en dus geen cotractbreuk te veroorzaken om natuurlijk kosten te vermijden.

   Deze week kreeg ik echter een rekening voor mn neus van 160 + verwerkingskosten van proximus ,, dus belde ik naar de klantendienst.

   Daar vertelden ze mij dat ik telefonisch contact heb gehad met een medewerker om mijn contract te verlengen, da was ergens in 2009, maar ik herinner mij daar niks van.. ik vroeg dan om me dit te bewijzen, daarop zeiden ze me dat het nu niet mogelijk was en dat ze dat niet zomaar kunnen laten horen of bewijzen... en dat ik niet heb gebelt maar proximus zelf.. wat ze daar mee willen bedoelen weet ik niet, swat, ik herinner mij daar niks van.

   Ook vertelden ze me dat ik een brief heb ontvangen kort na het gesprek ter bevestiging van mijn verlenging van maar liefst 15 maand, daar heb ik ook nooit iets van gezien van deze brief, toen vroeg ik of ik iets moest ondernemen met deze brief.. toen zeiden ze , ja je moest ons hebben gecontacteerd of je wel of niet akkoord zo gaan... maar deze brief heb ik nooit gezien, ook werd deze Niet aangetekend verstuurd naar mij..anders had ik er zeker op gereageerd. dus geen antwoord op deze brief was al voldoende voor akkoord te gaan, en dus zeiden ze me dat ik bij de volgende factuur die ik kreeg sowiso akkord ging met de verlenging, en dat deze betaling (zoals alle andere facturen) een bevestiging was voor verlenging van het cotract?? op deze rekeningen staat er ook niet letterlijk op dat deze betaling u contract zal verlengen, die kwam gewoon mee met mijn maandelijks verbruik...

   Wat nu??

   Ik kan moeilijk iets bewijzen, ik heriner mij geen gesprekken ook geen briefwisseling

   Ik was ook zeker niet van plan voor mijn contract te verlengen, aangezien ik al andere plannen had, en me dus ook geen kwaad bewust was,,

   Wat ook bizar is, en dat is me toen nooit opgevallen maar nu wel, is dat op mijn factuur 2 verschillende adressen staan. maar wel op mijn naam.

   Willie Wulten

   Drempterstraatweg 7

   Nieuw Drempt

   mijn adres is dus :

   willie wulten

   haarstedeweg 7

   Nieuw Drempt

   het eerste adres staat op mijn factuur als klantenadres

   dus voor het zelfste sturen ze ducumentatie naar ginder of in dit geval ook de brief waarin zal gestaan hebben om het contract te verlengen, en gooien ze die gewoon weg

   want het factuur adres staat dan weer wel op mijn naam en adres, alsook mijn klanten nummer..

   Zeer verwarend moet ik zegen, maar wel een dure grap .

   alvast vriendelijk bedankt, ik hoop ergens op een duidelijke verklaring.

   met vriendelijke groeten

   willie wulten

  • De bewijslast voor het aangaan van een abonnement of het verlengen er van, ligt bij de telefoonmaatschapij. Vraag ze schriftelijk om dat bewijs en deel ze mee dat u eerst van hun het bewijs wilt hebben, voordat u een standpunt inneemt over hun beweringen dat u het abonnement verlengd zou hebben.

   Zoek op het Internet deze telefoonmaatschappij na, b.v. ook bij TROS Radar, Consuwijzer e.d. Het zal niet de eerste telefoonmaatschappij zijn, die met behulp van de dreiging met deurwaarders en incassobureau's probeert een klant aan zich te binden.

   Terwijl het de vraag is of dat allemaal wel rechtens juist is.Wellicht hebt u wat aan de ervaring van anderen met deze telefoonmaatschappij.

   Stichting Rechtsbehoud

 23. Het kind van een ander, vermoedelijk misbruik en de te bewandelen wegen
  • Mijn vraag is het volgende:

   Mag een schoolmaatschappelijkwerkster, zonder toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger een minderjarig kind meenemen naar het politiebureau omdat zij het vermoeden had dat het kind misbruikt werd? Ouders waren niet ondervraagd door school of maatschappelijkwerk. Achter de rug om van de ouders, heeft het bezoek aan de politie plaatsgevonden. Later is gebleken dat het kind had gelogen, en dat er geen sprake was van misbruik. Kunnen wij dit juridisch aanvechten?

  • 1.Daar zijn andere wegen voor, die deze maatschappelijk werkster had moeten bewandelen: ze had een melding kunnen doen bij het AMK. Het AMK is er nu juist voor situaties zoals deze.Dan had het AMK (= Algemeen Meldpunt Kindermishandeling) als professionele instelling op dit gebied een onderzoek kunnen doen, waarbij u ook gehoord was. Bij dat onderzoek zijn wettelijk de belangen van alle betrokkenen zo goed mogelijk beschermd.

   2.Nu heeft deze maatschappelijke werkster zelf een intiatief genomen zonder daarbij de wel toegestane weg te bewandelen door eerst contact met het AMK op te nemen.Daarmee missen de betrokkenen de bescherming, die de wet hen anders in deze situatie geboden had.

   3.Daarom denken wij dat u kunt klagen bij de meerdere van deze maatschappelijk werkster.In elk geval hoort haar afdeling een klachtenprocedure te hebben: vraag daar naar en dien de klacht in dat deze mevrouw het recht in eigen hand genomen heeft en daarbij uw kind meegenomen heeft zonder uw toestemming en dus in strijd met uw ouderlijk gezag over uw kind.

   Stichting Rechtsbehoud.

 24. Verboden toegang tot een openbare site: mag dat ?
  • Geachte Advocaat, Ik ben een amateurastronoom en zit al sinds 16 november 2008 op het Astroforum.nl, en heb sinds kort een aanvaring met het beheer gehad. Ik heb nu 2x op de strafbank gezeten omdat ik schreeuwde (hoofdletters typen en quoten, ik noem het nóg steeds accentueren). Dit staat in de regels van het forum dat je niet mag schreeuwen! Sommige woorden moet je in hoofdletters typen om het te accentueren. Maar ik ben al 2x op de strafbank beland door schreeuwen. Vorige week had ik in een topic een bericht gepost en had (omdat iemand van het forum mij aanviel met tekst) geschreeuwd (accentueren). Deze gast had in 1 bericht 7x gequote en als ik dat doe krijg ik ze meteen op mijn kop. Ik had namelijk in datzelfde topic een bericht getypt dat die persoon zich niet met dat topic mocht bemoeien (omdat het niet zijn topic was!) en niet (zoveel) mocht quoten. Zo\'n 5 minuten later had ik een permanente ban op het forum. Ik had een vriendelijk mailtje gestuurd naar de beheerders van het forum waarom ik niet mag quoten en andere mensen wel mogen quoten (en ook nog wel 7x in 1 bericht). Er is iemand die ik ken en ook op het forum lid was geweest, die ze ook al een ban hadden gegeven voor het een of ander iets. En hij noemde het forum kinderachtig. Mij werd verteld dat er in het verleden een advocaat op het forum is geweest en dat er iets is voorgevallen (ik dacht iets wat het daglicht niet kan verdragen, ik weet het niet meer precies). Deze advocaat had volgens mij een dreigemant geuit over datgene wat er aan de hand was met het forum, en wilde het aan de grote klok hangen. Sindsdien is het forum zooo voorzichtig geworden uit angst voor deze advocaat. Ze hebben mij ook verteld dat je volgens de regels niet met gekleurde tekst mag typen. Wat ik soms wel deed om mijn tekst wederom te accentueren. Ik wilde er een kleurrijk forum van maken maar mocht dat niet van de beheerders. Wat mij wederom werd verteld over het kleuren was dat als je met verschillende kleuren gaat typen sommige mensen die een bepaalde monitor hebben de tekst niet meer kunnen lezen. Ik vind dit grote onzin, want hoeveel gekleurde letters er in het forum voorkomen wat de beheerder/webmaster heeft getypt. Bijvoorbeeld de namen die in het beginscherm voorkomen van de leden die online zijn. Dat varieerd van groen, geel, wit, rood en blauw. Oranje komt er ook nog in het forum voor. En ik mag niet met (beperkte) gekleurde tekst typen?Ik heb verschillende waarschuwingen (op de strafbank) gekregen. Ik vroeg waarom andere mensen van het forum dat wel mochten en ik niet. Ik kreeg als (dom) antwoord dat ze mij vaker moetsten waarschuwen voor dergelijke dingen. Ik vind het onterecht! Andere mensen waarschuwen ze niet zoals mij. Deze vorige week dat ik die ban had gekregen had ik een vriendelijk mailtje naar de beheerders gestuurd met de vraag of ik toch nog 1 kansje kreeg en dat ik mij rustig zou houden. NEE, zeiden ze: Deze ban is permanent en is jouw eigen schuld, wij hebben je al zo vaak moeten waarschuwen! (andere leden dan niet?!) Maar waarom ik? Vroeg ik. Hij zei: Jij staat al langer op de lijst als gewaarschuwde persoon. Die persoon die die 7 quoten in 1 bericht schreef daagde mij alleen maar uit om mij uit de tent te lokken en als ik er een eerlijk antwoord op geef krijg ik een BAN. Ik vind dit echt niet meer normaal en zo.... kinderachtig. Ik weet dat er regels zijn, maar deze gelden voor het hele forum + voor iedereen, en niet alleen voor mij... Wilden ze mij wegwerken? Wilden ze mij laten happen op een of ander iets? Ik ben zo eerlijk en geef een eerlijk antwoord. Ik wil terug op dat forum en wil absoluut nog 1 kans krijgen. Ik vind het ondanks (de kleuterleiding) een aardig, informatief forum. (maar de mensen die andere alleen maar uit willen lokken... schandalig!) Ik heb nog verschillende mailtjes van het beheer van het astroforum en kan die naar u toesturen als u dat wilt? Het e-mailadres van het forum is: forumbeheer@astroforum.nl u kunt als u mij wilt helpen een mail sturen naar dit e-mailadres en vragen wat er met Startraveller aan de hand is. Startraveller is mijn naam op het forum. Ik heb ook nog een berichteninbox die ik niet meer in kan zien door mijn ban. Niemand weet van mijn ban en mailt mij maar op dat forum. Mijn inbox zal wel ellenlang zijn. Ik wil mijn post kunnen bekijken. En willen surfen op het forum zonder altijd aangevallen te worden door de moderators van het forum. Als u mij wilt en/of kunt helpen graag (ik had tenslotte gelezen op uw site dat de hulp gratis is?!)... Ik weet het is een kinderachtig en onvoorstelbaar iets. Maar ik zit er wel mee en zou graag terug willen. Wat ik ook doe en mail, niets helpt. Ik hoop natuurlijk dat u mij kunt/wilt helpen en dank u hartelijk voor de genome moeite... Bij deze verblijf ik met vriendelijke groet, en natuurlijk nogmaals mijn hartelijke dank... Wim

  • Beste Wim,

   Nu in jouw geval niets helpt, kun je overwegen deze site te dagvaarden voor de rechter en de rechter vragen je toegang te geven. Alles tegen een dwangsom.Dat zou bij de kantonrechter in kort geding kunnen.Er zijn natuurlijk wel behoorlijke kosten aan verbonden. Want we verwachten niet dat je zaak onder de gefinancierde rechtshulp valt.Vraag anders een advocatenkantoor om vrijblijvende offerte.Onderzocht zal moeten worden of de aan jouw verweten gedragingen inderdaad in strijd zijn met het reglement van de site. Als dat antwoord positief is, zal daarna onderzocht moeten worden of je overtredingen ernstig genoeg zijn om je van de site te verbannen. Daarbij zal vooral in aanmerking genomen moeten worden in hoeverre je het gebruik van de site voor anderen vestoord zou hebben.Ook zal bij de rechter bekeken moeten worden of het regelement wel correct is en voldoet aan de eis dat ze dient ter verbetering van het bezoek aan die site.

   St. Rechtsbehoud

 25. Vraag over voorgenomen huwelijk en schulden door voormalig partners
  • Hallo, Vraag 1

   Mijn vriendin en ik willen gaan trouwen. Het probleem is echter dat haar ex-echtgenoot een aantal jaar geleden bijstandsfraude heeft gepleegd en zij daar medeverantwoordelijk voor is gehouden omdat ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd.Mijn vriendin betaald elke maand 30 euro af aan de gemeente waar de fraude is gepleegd.Als wij gaan trouwen bestaat dan de kans dat de gemeente meer geld gaat eisen omdat we dan een gezamenlijk inkomen hebben? (Mijn vriendin heeft een WAO uitkering) M.a.w. kunnen ze ook aan mijn inkomen komen.

   Met vriendelijke groeten,

   Gerard

  • Antwoord:

   1.U moet via de notaris trouwen op huwelijksvoorwaarden met uitsluiting van elke gemeenschap.

   2.Het kan zijn dat uw vriendin door te gaan trouwen minder maandelijkse kosten heeft, omdat bijvoorbeeld gas, licht en water gedeeld worden. Dan kan het zijn dat het aflossingsbedrag van 30 euro wat verhoogd wordt.

   3.Als u gaat trouwen zonder huwelijksvoorwaarden, wordt u mededebiteur voor haar bijstandsschuld: vermijdt dat dus in elk geval !

   4.Via de site degoedkoopstenotaris.nl kunt een tariefopgave krijgen voor deze huwelijksvoorwaarden.

 26. Schuldsaneerder levert niet
  • Geachte heer, mevrouw,

   In februari 2009 is ons huis executair geveild. Omdat ik ingeschreven sta bij de KvK als zelfstandig therapeut, kon de gemeente niets voor ons doen en hebben we een commerciële schuldsaneerder (Noordkaap, geregistreerd bij de NVVK) in de arm moeten nemen. Het kontakt met deze saneerder verloopt erg stroef, we krijgen geen antwoord op onze vragen, weten niet wie ons dossier behandelt want dan is het de een en dan de ander, stukken raken zoek. Ze sturen wel rekeningen en ondertussen hebben we ongeveer €3500,- euro aan hen betaald. Eind vorig jaar kregen we een mail van mijn opleiding omtrent een studieschuld die betaald moest zijn vóór mijn diplomering. Het bleek dat de schuldsaneerder nooit contact met ze gehad had. Gelukkig konden we dit regelen. Momenteel betalen we aan de Stichting Derdengelden maar is nog niet duidelijk met welke schuldeisers er contact is. Wel hebben we een brief gehad van één van hen dat als er niet binnen drie maanden een voorstel ligt, zij over zullen gaan tot incasso. Het wrange is dat het hier om een persoonlijke lening gaat die altijd keurig is betaald. Onze vraag is of we de opdracht aan de schuldsaneerder in kunnen trekken en of we ons geld terug kunnen krijgen wegens niet geleverde diensten?

   Met vriendelijke groet,

   Tineke Kroeze

  • Als u de door u gestelde feiten kunt bewijzen, zou daar zeker reden voor kunnen zijn. Voorzichtiger is alle feiten uitvoerig in een brief aan de schuldsaneerder zetten en hen vragen om reactie. Schrijf die brief aangetekend met bericht van ontvangst of -goedkoper- geef die brief persoonlijk af met 2 getuigen er bij.Geef in die brief een uiterste termijn waarbinnen u antwoord wilt hebben, daar u anders tot ontbinding en terugeising van de betaalde gelden over gaat. Let er vooral op dat in die brief goed en nauwkeurig het tijdspad vermeld wordt van de nalatigheden van het saneringsbureau.En verwijt ze als slot hardnekkkige wanprestaie door uw belangen stelselmatig te verwaarlozen. Overweeg aan de hand van hun antwoord of u een procedur tegen ze start.

   St. Rechtsbehoud

 27. Opheffing faillissement ex partner (niet getrouwd) en nu?
  • Vraag 1

   Geachte heer, mevrouw,

   Graag ontvang ik advies over onderstaande kwestie, ik heb het zo kort mogelijk proberen weer te geven.Opheffing faillissement ex partner (niet getrouwd) en nu? Mijn ex is 2 jaar geleden failliet gegaan. Hierdoor ben ik hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor 2 leningen, hypotheek en is er aanspraak gemaakt op een borgstelling in de onderneming. Nu is onlangs het faillissement opgeheven bij gebrek aan boedel. welke invloed heeft dat op mijn hoofdelijke aansprakelijkheid en op de borgstelling. En wat kan ik eisen van mijn ex partner en hoe? Indien u relevante informatie mist dan verneem ik dat graag van u. Met vriendelijke groet,Gerard Streepjes

   Vraag 2

   Bedankt voor deze snelle reactie! Als ik het goed begrijp, kan ik dus gaan vorderen op mijn ex voor haar deel in de lening en de gehele borgstelling (incl. rente?)

   Vraag 3

   Wat betreft de borgstelling, dat is inderdaad een prive borgstelling, hoe kom ik er achter of deze nietig of vernietigbaar zijn? En ik ben inmiddels ook deze aan het afbetalen, werkt dit ook met terugwerkende kracht?  

  • Antwoord 1

   In het algemeen is het zo dat de opheffing van het faillissement geen invloed heeft op de aanspraken tegen de borg of medeschuldenaar. Als u tot betaling aan de schuldeisers over moet gaan, hebt u een vorderingsrecht op de ex voor het bedrag dat de ex eigenlijk had moeten betalen. Borgstellingen kunnen vaak nietig of vernietigbaar zijn, omdat met name bij priveborgen de wet hoge eisen stelt aan de inhoud van de borgstellingsovereenkomst. St. Rechtsbehoud

   Antwoord 2

   Lijkt ons correct, maar we zouden de stukken moeten zien om zeker te zijn.

   Antwoord 3

   Of een prive-borgstelling nietig of vernietigbaar is, moet uitgezocht worden aan de hand van de tekst van de borgstelling.Die tekst moet vergeleken worden met de nietigheden, die in het burgerlijk wetboek genoemd staan in boek 7 in het hoofdstuk borgtocht.  

 28. Executieverkoop ook voor nieuw gekochte goederen na eerdere executieverkoop?
  • Heren, Ik heb een conflict waaruit een beslag en executieverkoop heeft gevolgd. Er is nog steeds een restschuld. Daarover loopt een juridische procedure omdat de eis onrechtmatig is maar mijn vraag is nu ; Als we nu iets kopen ( huisraad bijvoorbeeld ) kan de eiser hier nu weer beslag op laten leggen en laten verkopen ? Ik hoor graag van u, Johannes Berespoor

  • Een executabel vonnis kan net zo lang ten uitvoer gelegd worden totdat het toegwezen bedrag volledig betaald is. Uw nieuwe huisraad is dus niet veilig, als u het zelf aangeschaft hebt.Hoewel in de praktijk de veiling van huisraad meestal meer kost dan het opbrengt, gebeurt het toch dat er geveild wordt, omdat de schuldeiser het als laatste pressiemiddel gebruikt om tot volledige betaling te komen. Dit risico is er niet, indien u met een schriftelijk contract en betaalde facturen kunt bewijzen dat die huisraad aan een ander toebehoort en dat u die huisraad zolang in bruikleen hebt.

   Stichting Rechtsbehoud 

 29. Moet mijn vriend nog steeds alimentatie betalen
  • Goedendag,

   Mijn vriend heeft uit een eerdere relatie een dochter die destijds ook zijn naam heeft gekregen. Na de relatiebreuk heeft mijn vriend

   altijd aan de alimentatieplicht voldaan, terwijl hij het kind niet

   mocht opzoeken. Een aantal jaar na de breuk heeft de moeder de naam van het kind veranderd en draagt dus niet langer zijn naam. Mijn vriend heeft hier niet voor getekend o.i.d. Het kind is geboren in

   1. De moeder van het kind is een jaar of 7/8 geleden getrouwd met haar nieuwe partner. Als de alimentatieplicht wel is komen te

   vervallen, kan hij dan zijn geld terug eisen vanaf het moment dat de

   naam van het kind is veranderd?

   Ik stel deze vraag uit zijn naam, omdat hij vrachtwagenchauffeur is

   en weinig thuis is op het moment.

   Met vriendelijke groet,

   Namens Gerard Lugthart, P. Schmidt

   1. Wij denken dat zijn alimentatieplicht blijft bestaan tot en met het 20ste levensjaar van het kind. Zodra de vader bij de geboorte het kind erkend heeft, is de vader onderhoudsplichtig. De enige manier om daarvan af te komen is alsnog het vaderschap te ontkennen. Ook als het kind van naam verandert, blijft de onderhoudsplicht en alimentatieplicht van de vader bestaan.
   2. Bij de rechtbank kan uw vriend de kinderrechter om een omgangsregeling verzoeken.

   Stichting Rechtsbehoud

 30. Afstand houden van de problemen van je partner
  • Vraag 1

   Goedendag, mijn vriend en zijn ex zijn al een aantal maanden +- 8 maanden bezig om het 1 en ander te regelen. ze hebben 4 jaar geleden samen een huis gekocht en zijn nu dus ook uit elkaar. mijn vriend betaald sinds die tijd ook alle vaste lasten in zijn eentje en zij denkt gebruik te kunnen mogen maken van het huis zonder te betalen of wat dan ook zonder maar dan ook een rooie cent mee te betalen. dit lijkt mij dat ze geen poot heeft om op te staan ondanks dat ze mede eigenaar is. daarbij zou de advocaat van hem een convenant op stellen maar dat duurt dus ongeveer al een half jaar. dit lijkt mij erg lang duren, helaas heeft zijn ex last van borderline en wil ze elke dag weer wat anders. nu wil ze bijv een convenant voor 2 jaar en dat als ze geen woonruimte kan vinden dat ze er dan weer bij in mag wonen. dit lijkt mij onacceptabel. hij staat helaas geregistreerd bij bkr voor een rek van 2009 van een telefoon die ondertussen allang betaald is maar kan hierdoor de hypotheek op dit moment niet op zijn eigen naam krijgen. ik hoop dat jullie advies kunnen geven voor wat te doen nu want hij is zie vriendelijke groet. Miranda de Koning

   Vraag 2

   Goedendag, bedankt zeg voor dit snelle antwoord.wat is pa verrekenen?zijn ex woont er nu niet maar die wil nu een convenant opstellen dat als ze geen andere woonruimte kan vinden dan maar weer daar te komen wonen. en ook denkt ze gewoon gebruik te mogen maken van het huis aangezien het huis op haar naam staat zonder dat ze betaald.hij mag ook geen bezoek ontvangen want dat dreigt ze daar te gaan komen wonen met haar inmiddels nieuwe vriend. vriendelijke groet miranda de koning

   Vraag 3

   ooo okee helaas is dat niet mogelijk dat staat in het samenlevingscontract. dat ze beide daar niet aansprakelijk voor zijn. misschien dat het op onze beide namen kan maar weet niet of dat lukt aangezien ik via een uitzendbureau werk...en dat hij dan zodra hij niet meer geregistreerd staat bij bkr het dan weer op zijn naam zet en ik los ben van alle schulden e.d die ik dan ff heb gehad.en we dat van te voren zwart op wit zetten ofzo aangezien ik nog maar een half jaartje met hem ben dus we weten helemaal niet hoe het loopt. en of dat uberhaupt wel zou kunnen. bedankt, groeten Miranda

   Vraag 4

   dat is waar... geen goede oplossing dus.bedankt voor jullie advies denk dat ik er een hoop aan heb.het leek me zo makkelijk als het zwart op wit komt te staanmaar zo werkt het dus niet...wil alleen zo graag dat het allemaal klaar is.. maar denk dat het beste dan voor mij is te doen om dus af te wachten. zeer bedankt voor jullie advies groeten

   Miranda

  • Antwoord 1

   Het is bekend dat het heel moeilijk is beslissingen rond te krijgen met een borderline patiente. Dat geldt ook voor onderhandeling.Misschien dat dat de reden is dat de advocaat van uw vriend er niet uit komt. Alternatief is dan alles aan de rechter voor leggen, zodat de rechter kan beslissen, nu er kennelijk anders geen beslissing genomen wordt. Inhoudelijk is het voor ons onmogelijk te oordelen, nu we de stukken niet kennen. Maar op het eerste gezicht is het wel vreemd dat de ex niets betaalt, maar wel de vruchten plukt door gratis in het huis te wonen. Is dat misschien een manier om de PA te verrekenen ?

   Antwoord 2

   PA betekent Partner Alimentatie.

   Antwoord 3

   Een schuld op je nek nemen uit liefde met een borderline-patiente er bij als storende factor lijkt ons om hele grote problemen vragen. En zo'n bkr-notering kon wel eens minstens 8 jaar duren, als het niet langer is. Waarom die problemen niet gewoon gelaten bij de beide partijen en de rechter laten beslissen over de vraagpunten, als partijen er niet uit komen ? Dan zal de ex ook een stuk realiteit moeten accepteren; ook al wil ze dat niet. St. Rechtsbehoud

 31. Een vrouw te veel, schorsing van relatieplanet.nl
  • Beste meneer/mevrouw, Vier dagen geleden (2 mei) ben ik full member geworden op www.relatieplanet.nl, een datingsite. Ik heb voor drie maanden vooruit betaald: €42,50. Sinds 4 mei is mijn account echter geblokkeerd en kan ik niet meer inloggen op de website. De reden hiervoor is dat ik met mijn login zowel gereageerd heb op mannen (namens mijzelf) als op vrouwen (voor iemand anders, maar wel namens mijzelf). Alhoewel ik zelf niet uit de gebruiksvoorwaarden begrepen had dat dit verboden is (en ik het bij nader lezen nog niet duidelijk vind), schijnt dit wel zo te zijn (artikel 5.9 en 4.6 van de gebruiksvoorwaarden op relatieplanet.nl). Ik kan dus nu niet meer inloggen en krijg mijn €42,50 niet terug. Dit voelt erg oneerlijk... Ik begrijp dat ik blijkbaar een regel heb overtreden, maar nu word ik hier financieel voor gestraft omdat ik voor langere tijd vooruit betaald heb. Is er iets dat ik hieraan kan doen? Bijvoorbeeld mijn \\\'aankoop\\\' terugdraaien en toch een deel van mijn geld terugkrijgen? Een uitgebreide en vervelende mailwisseling met de klantenservice van relatieplanet mocht niet baten. Ik hoop dat u mij verder kunt helpen! Met Vriendelijke Groet, Gretha Harms

  • Deze site zal een klachtencommissie hebben, waar u uw klacht in kunt dienen.Dat moet op hun site staan met adres en al.Dien daar deze klacht in; vaak kent de uitspraak van die klachtencommissie de mogelijkheid in beroep te gaan.Met name in beroep worden er vaker betere resultaten behaald door de consument. Houd er rekening mee dat deze klachtencommissie een officiele status kunnen hebben in de rechtspraak. Dat betekent dat de kantonrechter hun uitspraak zal volgen, als de kantonrechter niet van ernstige fouten in hun uitspraak gebleken is.Het is daarom zaak uw klacht grondig van feiten te voorzien en te motiveren. Wij vinden de straf ook wel erg streng.Ook vragen we ons af of u wel voldoende van tevoren gewezen bent op de mogelijkheid van deze straf.Nu dit consumentenrecht betreft, had deze site u naar onze mening hierover van tevoren uitvoeriger moeten inlichten. Het alleen verwijzen naar de algemene voorwaarden is dan wel werg summier. Verder is het de vraag of deze artikelen uit de algemene voorwaarden nietig of verneitigbaar zijn, nu u als consument hioerdoor onevenredig zwaar ghetrofeen bent. 

   Stichting Rechtsbehoud

 32. Grote rekeningen van administratiekantoor is daar wat tegen te doen?
  • Geachte heer Lenstra en medewerkers,

   Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor de indrukwekkende site van de Stichting Rechtsbehouden het initiatief dat hieraan ten grondslag ligt. Mijn vraag aan u is of het juridisch mogelijk is om gemaakte kosten voor advies en inventariserende werkzaamhedendoor een administratiekantoor terug te vorderen. Vorig jaar vroegen mijn man en ik advies aan ons administratiekantoor (wij zijn beiden zelfstandig ondernemer)inzake onze scheiding, die in uitermate goed overleg en in volle harmonie zal gaan plaatsvinden. Het administratiekantoor zegde toe een adviserende en inventariserende rol te vervullen. Gedurende een half jaar heeft de administrateur diverse, door ons aangeleverde, stukken geïnventariseerd en ons uiteindelijk een onvolledig en gedateerd lijstje van bezittingen en schulden gestuurd. Omdat onzer beider fiscale administraties door dit kantoor worden verzorgd en facturen hierover niet volledig gespecificeerd zijnheeft het lang geduurd voordat we ons realiseerden dat de ruim 2000 euro voor "overige werkzaamheden" betrekking had op deurenlange 'inventarisaties' van onze bezittingen en schulden. Op diverse mails waarin wij onze onvrede kenbaar maakten werd niet of verbolgen gereageerd. Ons inziens is er sprake van een wanprestatie: een bedroevend resultaat en apert slechte of ontbrekende communicatie. Graag willen we onderzoeken of het mogelijk is om deze administrateur juridisch aan te spreken op zijn gedrag en van hem te verlangen dat tenminste de helft van de door ons gemaakte kosten wordt gecrediteerd. Wellicht kunt u ons hierover adviseren, met vriendelijke groet, Erica van der Velden

   Hartelijk dank voor de snelle reaktie! Graag onderstreep ik dit met een donateurschap,vriendelijke groet,Erica van der Velden

  • Dat ligt heel moeilijk. Administratiekantoren leggen lange lijsten aan van activa en passiva en gaan die eindeloos controleren. Vervolgens brengen ze al die tijd in rekening.Bij het opmaken van jaarstukken zal dat misschien noodzakelijk zijn, die overdreven nauwkeurigheid. Maar bij een scheiding lijkt ons dat niet. Dat neemt niet weg dat een rechter dit soort werkzaamheden beoordeelt op specificaties van de gemaakte uren. Met andere woorden, als de administrateur zijn uren specificeert, wijst de rechter het bedrag toe. Tot zover onze ervaring.Wij denken dus niet dat u kans hebt.Maar aarzel niet advies bij anderen te vragen.

 33. Verbod op opzeggen van telefooncontract?
  • In augustus 2009 tekende ik een contract met Euphony voor een twee jarig abonnement (mobiele telefonie). Euphony was toen partner van Debitel, op het netwerk van Telfort/KPN. Ik tekende voor een pakket met \\\\"euLIKE-ite\\\\" van 40 belminuten (4 euro) plus \\\\"euSMS\\\\" van 800 smsjes (8 euro). Ik zou mijn SIM kaart een week of twee voor de overgangsdatum vanuit mijn vorige provider ontvangen. Die ontving ik niet. Ik heb een aantal keer gebeld, en tot twee keer toe is er een nieuwe SIM kaart toegestuurd. Beide ontving ik niet. De volgende keer dat ik de klantenservice belde is ook het adres gecontroleerd: nr 14 ipv 48 stond in een van de bestanden (en niet in een ander bestand). Op het contract stond duidelijk nr. 48. Het adres is gecorrigeerd en er is opnieuw een SIM kaart verstuurd. Ook ben ik naar nr. 14 toegegaan en gevraagd of ze iest voor mij ontvangen hadden: NIETS! Ook op de dag van overdracht naar Euphony had ik nog niets ontvangen. \\\\'s Avonds ontving ik toch mijn SIM kaart in de bus: die was bij nr 14 bezorgd, ondanks de correctie in het systeem. Nogmaals gebeld met de klantenservice: bleek dat de SIM kaart vanuit Debitel verstuurd werd ipv vanuit Euphony. Uiteindelijk is het adres overal gecorrigeerd. Een paar maanden later kreeg ik een brief van Euphony waarin werd verteld dat Euphony hun samenwerking met Debitel ging stopzetten en dat v.a. november mijn abonnement verder zou lopen met allen Euphony op het netwerk van KPN. De overgang verliep probleemloos, totdat ik mijn rekeningen bekeek: van november 2009 13,85 euro, wat vreemd was, want ik had geen extra kosten gemaakt en mijn abonnement kostte 12 euro. Voor december 2009 echter, werd opeens 53,21 euro van mijn rekening afgeschreven. Ik nam contact op met mijn tussenpersoon (die mijn contract voor mij had geregeld): hij vond het vreemd en nam zelf contact op met zijn contactpersoon bij de klantenservice. Het duurde lang voordat er antwoord kwam. Inmiddels werden ook voor januari 2010 de abonnementskosten van mijn rekening afgeschreven: dit keer 71,57 euro. Om deze vreemde afschrijvingen te controleren wilde ik in \\\\"mijn euphony\\\\" inloggen, maar vanaf het moment van afsplitsing van debitel had ik niet kunnen inloggen omdat mijn wachtwoord niet klopte: tot november 2009 logde ik in via Debitel, en de inloggegevens waren niet naar het euphony systeem overgenomen. Ik kon ook geen nieuw wachtwoord aanvragen, want dat ging per SMS: een aantal keer heb ik geprobeerd een wachtwoord aan te vragen, maar ik ontving het smsje nooit. Ik heb ook daarvoor gebeld met de klantenservice, en hun verklaring was dat het netwerk druk was en dat het smsje nog wel zou aankomen. Dat was onzin, want ik ontving nog wel smsjes van anderen. Ook een paar dagen later was het smsje niet aangekomen en bij herhaalde pogingen ontving ik steeds niets. Een tijd later (ik weet niet meer precies wanneer) heb ik wel kunnen inloggen in \\\\"mijn euphony\\\\" en toen bleek datn mijn \\\\"euSMS\\\\" pakket van 800 smsjes per maand niet was overgenomen tijdens de afsplitsing van debitel. Alle smsjes die ik verstuurde werden dus buiten mijn pakket verrekend. Vandaar de hoge rekeningen. Ik heb de klantenservice weer gebeld en de medewerker die ik sprak vond het vreemd (later kwam ik erachter, via mijn contact/tussenpersoon, dat ik zeker niet de enige was met dit probleem). Ik moest een kopie van mijn contract opsturen naar het hoofdkantoor met bijgaande brief. Ik gaf aan dat ik het geld teruggestort wilde hebben op mijn rekening en ZEKER niet verrekend wilde hebben met mijn volgende rekeningen. De medewerker verzekerde mij dat het teruggestort zou worden. Ik heb een kopie gemaakt van mijn contract en een bijgaande brief geschreven waarin ik aangaf dat ik het geld teruggestort wilde hebben. Ik heb geen brief terug gekregen. In februari 2010 ontving ik een factuur waarin stond dat ik 56,29 euro te veel heb betaald en dat het VERREKEND zou worden met de voglende facturen. Niet alleen was dit dus niet wat ik wilde, het was zeker niet netjes omdat het over veel geld gaat, en daarbij ook nog een verkeerd bedrag. Voor november, december, januari en februari zou ik 12 euro per maand moeten betalen, dus 48 euro totaal. In plaats daarvan het ik 13,85 + 53,21 + 71,57 = 138,63 euro. Wat ik terug zou moeten krijgen is dus die 138,63 min wat ik betaald zou moeten hebben (138,63 - 48) = 90,63 euro. Dit is een stuk meer dan wat daadwerkelijk verrekend gaat worden (56,26). Inmiddels heb ik ook in \\\\"mijn euphony\\\\" kunnen zien dat in november 2009, december 2009 en januari 2010 mijn gesprekskosten óók buiten mijn bundel zijn verrekend ipv 40 minuten van mijn gesprekskosten binnen het pakket waar ik voor betaal. Hiervoor heb ik nog geen contact opgenomen met de klantenservice (wegens vakantie, en het compleet zat zijn van euphony). Nóg een probleem is mobiel internet. Ik heb geen bundel gekocht voor mobiel internet omdat ik het te weinig gebruik om de extra 8 euro waard te zijn. In plaats daarvan was ik van plan gewoon per kB te betalen. Euphony had ecther heel lang geen optie om de instellingen naar mijn mobiel te laten smsen. Nog steeds is het niet mogelijk om ze vanaf de euphony site naar mijn telefoon te laten sturen. Wel geven ze een lijst met alle gegevens om handmatig in te voeren in hun \\\\'welkomsfolder\\\\', en na het bellen met de klantenservice heb ik een mail gekregen met diezelfde lijst met instellinggegevens. Ik heb die in mijn Nokia ingevoerd maar het werkte niet. Ik ging er vanuit dat ik het niet goed had ingevoerd, dus heb ik weer de klantenservice gebeld die mij vertelde dat ze me niet konden helpen. Wel was ik wederom niet de enige met dit probleem. Het enige dat ze mij konden aanraden was om naar \\\\"een\\\\" mobiele telefoon winkel te gaan waar ze de instellingen voor mij in mijn telefoon zouden ku Een week geleden (eind april) ontdekte ik een nieuw stukje tekst op de euphony website waarbij werd verwezen naar de KPN site voor instellingen voor mobiel internet. Ik ben daar gaan kijken, en die KPN site gaf de mogelijkheid om instellingen naar de telefoon te sturen voor mobiel internet. Ik heb dit aangevraagd: maar weer geen sms. Op dezelfde pagina stond dat ik \\\\"ja\\\\" of \\\\"ineternt\\\\" of \\\\"mms\\\\" naar 1300 kon smsen en dat zou ook werken. Alweer geen sms. Ik heb dit váák geprobeerd op andere tijdstippen en op verschillende dagen. Alleen als ik \\\\"mms\\\\" smste naar 1300 ontving ik een sms waarin stond: \\\\"Er is geen juiste invoer ontvangen. Indien u de juiste instellingen voor uw toestel wilt ontvangen, sms dan ja naar 1300.\\\\" Maar het voorgestelde \\\\"ja\\\\" geeft geen sms. Op de KPN site stond ook een stap-voor-stap handleiding om de instellingen handmatig in te voeren. Deze heb ik precies gevolgd. De instellingen kwamen overeen met die ik van euphony per mail had ontvangen. Ook had ik ze, toen ik ze voorheen zelf in mijn telefoon had getracht te zetten, toch goed ingevoerd. Stap voor stap de KPN instructie volgde leverde ook geen resultaat: internet doet het nog steeds niet op mijn telefoon. Na al deze negatieve ervaringen en slechte service van euphony ben ik ze volkomen beu. Ik ben zeer ontevreden met mijn abonnement en ik ben van mening dat euphony mij niet gegeven heeft wat ze in het contract beloofde. Ik wil mijn contract dus vroegtijdig stopzetten en ik vraag me af wat mijn rechten hier omtrent zijn. Graag uw feedback! Alvast hartelijk dank, Enim Darjeeling

  • U zult in het contract moeten kijken hoe en of u op kunt zeggen. In dat contract moet daar iets over staan. Het is wel zo dat dit een consumentencontract is en dat dus te nadelige bepalingen voor de consument wettelijk niet rechtsgeldig zijn, dan wel door de consument vernietigd kunnen worden middels een schriftelijke mededeling. Wij denken dat een verbod op ontbinding in het contract in strijd is met uw rechten als consument en dus nietig is, of vernietigd kan worden. Nu euphony bij herhaling en hardnekkig zich -volgens uw verhaal- niet aan de overeenkomst gehouden heeft, mag u opzeggen vanwege toerekenbare tekortkomingen door euphony en haar rechtsopvolgers. Vervelend is dat dit soort telefoonmaatschappijen dan standaard u hoge nota's gaat sturen en u daarna een deurwaarder op uw dak stuurt.Volgens ons moet u dan gelijk krijgen van de rechter, maar het kost allemaal veel tijd en moeite en onzekerheid en vooral geld. Het beste kunt u daarom proberen met de wederpartij tot mondeling overleg te komen en met hun akkorderen dat u mag opzeggen, omdat zij u al maandenlang niet leveren wat u gevraagd en besteld hebt.Leg dat akkoord zo goed mogelijk vast en bevestig hen dat, inclusief de naam/namen van degenen met wie u gesproken hebt, en wanneer, en hoe.

 34. Andermans auto op uw oprit ?
  • Geachte heer/mevrouw,

   Ik vraag mij af of een vreemde met een auto juridisch gezien op mijn oprit aan huis (in eigendom) zijn auto mag draaien. Hij/zij rijdt de auto op de oprit en rijdt hierna achteruit om vervolgens de weg in tegengestelde richting te vervolgen. De oprit is niet afgesloten door een hek en er staat geen bord (verboden toegang).

  • Een vreemde mag niet met zijn auto op uw terrein komen. Er is echter een uitzondering. Dat is het gegeven dat over sommige prive-terrreinen een openbare weg loopt. In dat geval moet de eigenaar van de grond dat toestaan.Meestal betreft dat verbindingswegen, waardoor anders moeilijk ergens te komen valt. Maar uw eigen oprit lijkt ons geen openbare weg.

 35. Een koor mag niet zingen
  • Vraag 1

   Geachte mevrouw/mijnheer,

   Een stichting X heeft zich, op basis van een aanvraag van stichting Y, druk gemaakt om een evenement (mede) tot stand te brengen. Daarbij werd afgesproken dat stichting Y een koor van minimaal 30 personen bijeen zou krijgen (gezien de lokatie) en stichting X musici, dirigent, repetities, etc. zou regelen. Op internet is hiervoor grootschalig reclame gemaakt, etc. etc.

   Nu, ca. 6 weken voor uur U, wordt alles geannuleerd met het argument, dat "het realiseren van een koorbezetting niet realistisch is". Stichting X is vervolgens hoogst verbaasd om vervolgens op internet een oproep te lezen (zelfde datum etc .) dat "door omstandigheden zijn wij (stichting Y) op zoek naar een vocale groep of een koor dat de koren uit Die Zauberflöte op het repertoire heeft of deze wil instuderen voor deze uitvoering. Uiteraard vragen we kwaliteit, maar daarnaast ook een flexibele instelling. Er is een voorbereidingsbedrag beschikbaar voor deze klus."

   Inmiddels is een brief van stichting Y bij stichting X binnengekomen, waarin zij stichting X van alle verplichtingen ontheft. Gemaakte onkosten tot bepaald moment worden (hopelijk) vergoed. Vraag: Kan dit allemaal zomaar? Het ene evenement wegvegen (met als argument dat het tóch te duur is)

   en invullen met een ander evenement, terwijl over ingediende

   begrotingen schriftelijk overeenstemming was bereikt. De limit is

   echter, te lezen dat er een voorbereidingsbedrag beschikbaar

   is???!!??? Stichting X is hoogst verbolgen over deze gang van zaken. Dit alles berokkend schade aan reputaties en musici worden nu gedupeerd voor hun gage.

   Met vriendelijke groet,

   Willem de Bruin

   Vraag 2

   Geachte Stichting,

   Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Wij zullen ons beraden over de vervolgstappen en consequenties.Zonodig hopen wij een beroep op u te mogen doen.

   vriendelijke groet,

   Willem de Bruin

  • Antwoord 1

   Als de afspraak er ligt, zal de ander die na moeten komen.

   Doet de ander dat niet, dan heeft de getroffen partij het recht

   alsnog nakoming te eisen of schadevergoeding. In kort geding kunt u dus nakoming vorderen.

 36. Mag de koper van een woning op de brochure af gaan ?
  • Vraag 1

   Goedemorgen, Ik heb laats een starterswoning gekocht. In de brochure stond dat we tegels bij de keuken kregen, dus daar zijn we van uitgegaan. Nu hebben we het koopcontract getekend, en zeggen ze ineens dat er geen tegels bij zitten. Heb ik nu recht op deze tegels of niet? Ik hoor graag van u.

   gr Mario Hakvoort

   Vraag 2

   Bedankt voor de snelle reactie, geld dit ook als het volgende op de brochure staat:

   "Wijzigingen voorbehouden.

   Deze brochure is met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect, de constructeur en de adviseurs van dit plan. omdat bij de bouw van woningen veel ambachtelijk werk wordt verricht, zijn wijzigingen voorbehouden, zonder dat deze afbreuk doen aan de kwaliteit, het uiterlijk en de bruikbaarheid van de woning. de perspectieftekeningen in deze brochure geven een impressie. Aan deze tekeningen kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die wij hebben nagestreefd, geen rechten worden ontleend."

   Ik hoor graag van u.

   Met vriendelijke groeten

   Mario Hakvoort

  • Antwoord 1:

   Als ze dat na het tekenen zeggen, hebt u recht op de tegels.Zeggen ze dat voor het tekenen en hebt u desondanks getekend, dan zitten ze er niet bij. U moet het zo zien dat je niet achteraf een eenmaal getekende en dus overeengekomen overeenkomst kunt wijzigen. U mag op de brochure af gaan, tenzij u dat VOORAF anders gezegd is. St. Rechtsbehoud

   Antwoord 2:

   Zoals wij het lezen zijn alleen die wijzigingen aan de orde, die het gevolg zijn van veel ambachtelijk werk. Heeft het weglaten van die tegels dan te maken met veel ambachtelijk werk ?

   St. Rechtsbehoud

   Reactie

   Ok, dus we hebben gewoon recht op deze tegels.

   Bedankt voor u tijd.

   Mario Hakvoort

 37. De verbouwing is niet af maar we hebben wel een incassobureau op bezoek
  • Geachte Heer/Mevrouw,

   Wij zitten met het volgende probleem, ik zal proberen het zo beknopt mogelijk uiteen te zetten. Meer als twee jaar geleden zijn wij gestart met de bouw van ons huis in eigen beheer, de installatie werkzaamheden op gebeid van water, gas, riolering en grijswater hebben we uitbesteed aan een installatie bedrijf binnen onze familie, iemand waar ik zeer nauwe banden mee onderhield.

   Al snel werd duidelijk dat dit bedrijf het niet zo nauw nam met afspraken maar gezien het feit dat ik voor mijn werk in de offshore vaak lang van huis was heb ik hierop niet altijd goed kunnen reageren, en omdat het familie was en we de vrede wilde bewaren hebben we deze zaken voor lief genomen, met het doel voor ogen dat het uiteindelijk wel goed zou komen. we hebben met dit bedrijf schriftelijke afspraken gemaakt en die zijn door beide partijen bekrachtigd met een handtekening, bij de aanvang van de werkzaamheden zou 30% betaald worden dit is gebeurt) en na oplevering 70%. Nu werd al gauw duidelijk dat het bedrijf ons op meerdere vlakken bewust had benadeeld, maar ook hier voor de vrede zijn we niet mee verder gegaan. we hebben herhaaldelijk geprobeerd om de zaken gedaan te krijgen maar uiteindelijk de moed opgegeven en ons voor gehouden dat wij met de resterende overgebleven termijn de boel af zouden bouwen. in al die tijd hebben wij niets meer vernomen van dit bedrijf, na 6 maanden ligt er bij ons op de deurmat een brief van een incasso bureau, of wij de laatste termijn wilde betalen inclusief incassokosten. in de offerte staan de volgende zaken zwart op wit die niet of niet goed zijn uitgevoerd. Grijswater circuit besteld 5000 Liter betonnen opvang tank welke onder de oprit geplaatst diende te worden.regenmanagement systeem, zorgt voor schoon regenwater en schakelt over na drinkwaternet indien storing optreed of tank leeg is. huidige situatie Tank is geen 5000L maar 2500L ook is de tank niet conform gemaakt afsprakenRegenmanagement ontbreekt, is de tank leeg dan dient deze met de tuinslang gevuld te worden om weer gebruik te kunnen maken van de toiletten.systeem zorgt voor een snelle vervuiling van de spoelbakken van de toiletten extra informatie. bedrijf claimt dat er een drukfout stond op de offerte en dat het altijd om een 2500L tank ging en dat de regenmanager pas geplaatst zou worden na oplevering.wij bezitten de originele offerte van de toeleverancier van dit bedrijf waar wel degelijk word gesproken over een 5000L tank, ook hebben we inmiddels andere informatie met prijzen in handen waar duidelijk onze gemaakte afspraken mee zijn te onderbouwen.tank is door bedrijf tegen advies in zelf geplaatst door monteur van eigen zaak, daarbij is de tank te hoog geplaatst wat afwerking van de oprit onmogelijk maakt, bedrijf claimt dat ik de tank zelf heb geplaatst, ook hier heb ik getuigen voor die mijn verhaal kunnen bevestigen, en foto's, zelf zat ik 10000 km verder op voor werk. Verwarming. op de offerte staat de levering van de complete vloerverwarming installatie inclusief draadloze thermostaten voor 9 ruimtes en ontvangers, zodat wij de vloer in elke ruimte apart kunnen verwarmen.dit systeem is nooit geleverd. daarbij is deze winter gebleken dat de verwarming helemaal niet werkt door het gebruik van veel te dunne aanvoerleidingen en onkundig installatie werk, wij hebben gedurende 3 maanden een enorm hoog gasverbruik gehad zonder dat ons huis warmer werd, dit hebben we noodgedwongen door een derde partij laten opnemen en reparerenderde partij bevestigd dat de gehele installatie rammelt en zeer onkundig is aangelegd.extra kosten willen we verhalen op dit bedrijf en zo zijn er nog wat kleinere zaken. de fout die wij gemaakt hebben is dat we de zaak voor de familie vrede hebben laten rusten en dit bedrijf nooit aansprakelijk of in gebreke hebben gesteld, dit hebben we niet gedaan omdat wij nog in het bezit waren van de resterende 70% en hiermee de boel zouden afbouwen.Nu na 6 maanden niets te hebben vernomen claimt dit bedrijf dat ze hebben opgeleverd, en dat ze ons herhaaldelijk hebben gesommeerd om de laatste termijn te voldoen. wij hebben nooit opgeleverd en dit zou door een onafhankelijke deskundige makkelijk kunnen worden beaamt dmv het vergelijken van offerte en huidige situatieen wij hebben nooit rekeningen gehad voor de tweede termijn, als dit wel zo was geweest dan hadden wij veel sneller en heel anders gereageerd. kan ik tegen dit bedrijf alsnog een ingebreke stelling doen en welke advocaat raad u mij aan, ik zoek een goede betrouwbare advocaat. Na al deze ellende willen wij dat onze installatie schade verhaald word op dit bedrijf.

   Mvg Karel van der Greef  

   1. Alleen kennelijk voor beide partijen duidelijke typefouten kunnen een afwijking van de afspraken in de overeenkomst rechtvaardigen.
   2. U bent in principe gerechtigd een bedrag achter te houden ter hoogte van de kosten van herstel en/of afbouw, die nog moeten geschieden.
   3. Neem een goed bouwadviesbureau in de arm en laat deze de gebreken in een rapport vastleggen met daarbij het bedrag dat het kost om dit te herstellen/af te bouwen.Breng dit bedrag in aftrek en betaal direct de rest.Stel vervolgens het bedrijf in gebreke en geef ze een redelijke termijn om alsnog alles goed af te maken.
   4. Reageert het bedrijf niet serieus genoeg op dit rapport, contact ons dan en dan zullen we u een advocaat adviseren. Nu is het nog niet nodig, omdat u eerst het bedrijf met de bouwfouten moet confronteren: daar hebt u geen advocaat voor nodig maar een bouwkundige.

   Stichting Rechtsbehoud

 38. Penningmeester verbergt de kas van de sportvereniging
  • Vraag 1:

   Onze winkelbediende heeft veel fouten gemaakt bij ons in de supermarkt en daar zijn we nu mee bezig. Maar deze mevrouw is ook penningmeester op de sportclub in onze woonplaats waar er altijd geld te kort is of weg is. Wij leden van de sportclub willen weten wat wij hier aan kunnen doen en wat voor stappen we kunnen ondernemen om het tot de bodem daar uit te laten zoeken.

   m.v.g Gerard Smeekens

   Vraag 2:

   Dank u voor uw reactie.

   Maar hoe kunnen wij dit het beste aanpakken. als mevrouw bijvoorbeeld niet zou willen mee werken hier aan.

   want er worden al onschuldige mensen beschuldigd van het weg houden van geld, en steeds meer mensen

   stoppen bij de sportclub vanwege het rare gebeuren rondom en in het bestuur van onze vereniging.

   m.v.g. Gerard Smeekens

  • Antwoord 1:

   Dat zal niet al te moeilijk zijn: een boekenonderzoek door een accountant. Misschien heeft jullie sportvereniging zo iemand, die dat gratis of voor weinig geld doen wil. Als mevrouw dit onderzoek tegen werkt, dan is dat een alarmsignaal voor erger. Dan wordt het tijd in te grijpen en erger te voorkomen, als dat nog kan.

   Antwoord 2:

   Als mevrouw niet wil meewerken, moet ze direct ontslagen of geschorst worden. Met als reden dat ze haar bevoegdheden overschrijdt en zo misbruik maakt van haar positie.Haar bankmachtigingen moeten dezelfde dag nog ingetrokken worden. Dit moet gerealiseerd worden in een bijzondere bestuursvergadering, waar die besluiten genotuleerd worden en door de bestuurders voor akkoord ondertekend. Wil mevrouw de boekhouding dan nog niet afgeven, dan dienen deze besluiten om in kort geding de rechter te overtuigen dat mevrouw geen rechten meer heeft op de boekhouding.

 39. Welke rechten heeft een appartementsbewoner tegenover het bestuur van de vereniging van eigenaren?
  • Vraag 1:

   Geachte Heer/Mevrouw,

   Eerst een kleine uitleg.. Aantal jaar geleden heb ik een appartement gekocht op Rotterdam zuid. Waarvan het portiek gezamelijke ruimte onder het beheer van de vereniging van eigenaren valt. Nu betaal ik al jaren lang netjes mijn vve per maand. Sinds een aantal maanden hebben wij geen spanning meer in het portiek. Waardoor er geen licht is, de bel het niet doet en ik de deur van het portiek niet vanuit mijn huis kan openen dmv op een knopje drukken. Nu heb ik de eigenaar gebeld van de vve en hem gevraagd er wat aan te doen. Dat wil hij niet. Want volgens hem zijn er maar 2 appartementen in het portiek van de 6 die vve betalen. Vervolgens vertelde hij mij dat hij een aantal jaar geleden een vergadering heeft proberen voor te leggen maar dat niemand is komen opdagen. weet ik niks van. Nu stelde hij voor binnen een paar weken weer een vergadering op te zetten maar we zijn nu weer 2 maanden verder en gebeurt niets. Ik heb totaal geen idee wat ik hier nu aan moet doen. Heb het idee dat deze Hoop echt dat u mij enigzins verder kunt helpen!

   Bij voorbaat dank.

   Herman van der Gein

   Vraag 2:

   Beste heer Lenstra,

   Met veel pijn en moeite heb ik de eigenaar van de vve zover gekregen een vergadering voor te leggen. Deze heeft vorige week plaatsgevonden.

   Uit het portiek van 6 appartementen zijn ik en nog een bewoner op komen dagen dus deze vergadering was niet rechtsgeldig volgens de huidige man.

   Ik heb hem gevraagd naar de administratie van de vve van ons portiek. want ik wil graag weten wat er met ons geld gebeurt en hoeveel er in de kas zit. Maar dit kon hij mij niet laten zien want de administratie was nog niet helemaal bijgewerkt. daarom vroeg ik naar de gegevens van afgelopen jaren en die wilde hij ook niet laten zien. wat moet ik hier nou aan doen. Hij heeft wel aangegeven dat ik op de volgende vergadering inzage zou krijgen maar daar zal ik weer 6 weken op moeten wachten.

   Wat de statuten betreft, deze heb ik nooit gekregen en nu dus ook naar gevraagd. Volgens hem waren dat gewoon standaard regels voor de vve.

   Heb hem ook gevraagd waarom hij de gemeenschappelijke eigendommen niet laat repareren en zijn antwoord hierop was.

   Hiervoor moet eerst een rechtsgeldige vergadering plaats vinden om besluit te kunnen nemen omdat geld uit de kas hiervoor gebruikt moet worden.

   Daarnaast wil hij ook niks ondernemen omdat er een aantal zijn uit het portiek die geen vve meer betalen. volgens hem kan hij daar niets aan doen om dat geld toch te innen. hij staat machteloos.

   Ik woon hier nu al 5 jaar en ik heb ooit 1 keer een uitnodiging gekregen voor een jaarvergadering. daar klopt natuurlijk ook helemaal niks van.

   Ik weet allemaal niet zo goed wat ik hier nu mee aan moet. blijven betalen of stoppen? moet die vve wel blijven bestaan op deze manier? Ik heb het idee dat deze man totaal niet mee wil werken en maar wat lul verhalen ophangt. Maar goed ik heb totaal geen kennis van zaken als het op de vve aankomt.

   Hoop dat u nog wat tips voor mij heeft. Bij voorbaat dank!

   M.v.g. Herman van der Gein

  • Antwoord 1:

   U moet bij die man van de VvE thuis langs gaan. Daar moet u hem vragen hoeveel geld hij in kas heeft.

   ook moet u hem vragen waarom hij de gemeenschappelijke eigendommen niet repareert van dat geld.

   Bij de aankoop van uw appartement moet u de statuten van de VvE gehad hebben. Anders moet u ze ook bij deze man opvragen.

   In die statuten moet precies staan waar uw bijdrage aan besteed moet worden.

   Wij hebben het gevoel dat de huidige man van de VvE er niets van begrijpt of het niet wil begrijpen.

   U hebt er recht op te weten wat hij met uw geld doet. In de statuten staat wanneer de jaarvergadering is en dat het bestuur dan rekening en verantwoording af moet leggen.

   Antwoord 2:

   U zult het bestuur van de VVE aangetekend met bericht van ontvangst aan moeten schrijven met de mededelingen dat dit bestuurslid als penningmeester:

   1. geen opening van zaken geeft
   2. geen inzage wil verschaffen in de boekhouding
   3. geen achterstallige bijdrages van de leden incasseert, waardoor er een kastekort dreigt en dat voorts het bestuur nalaat:

   de toestand van het gebouw te inventariseren, te begroten welke reparaties en onderhoud er nu en in de toekomst staan te wachten en daar ook geen fonds voor opbouwt, noch in het verleden voor opgebouwd heeft.

   Dat u derhalve het bestuur en de peningmeester beticht van het niet nakomen van hun wettelijke en statutaire taken en dat u ze daarom persoonlijk aansprakelijk houdt voor het tekort, indien in de toekomst blijkt dat gebreken en onderhoud van het gebouw niet door de VvE betaald kunnen worden.

   Dat het niet zo kan zijn dat u als nieuwe bewoner moet opdraaien voor hoge kosten, omdat dit bestuur achterstallige bijdragen bij vorige en huidige bewoners nooit geincasseerd heeft en ook heeft nagelaten de toekomstige kosten te begroten, zodat ze anders tijdig de bijdrages wel verhoogd hadden.

   En dat u voorts het bestuur verzoekt uw brief ter bespreking op de agenda van de volgende vergadering te plaatsen.

   En dat, nu de penningmeester weigert inzage te verschaffen in de financien, u uw betalingen van de bijdrages opschort, totdat u gebleken is dat de financien correct door de penningmeester beheerd worden. En dat u bij deze de penningmeester en het bestuur uitnodigt u als lid van de VvE die informatie te verschaffen of in te laten zien.

   De statuten kunt u in kopie ophalen bij de plaatselijke kamer van koophandel, tegen betaling....

   Stichting Rechtsbehoud.

 40. Beslag onder inwonend minderjarig kind, hoe zit het nu met onze spullen?
  • Vraag 1:

   Geachte,

   Wij hebben een zoon van 21 jaar die nog thuis woont. Nu heeft hij weer schuld. Wij zijn nu van mening dat hij dit zelf moet oplossen door bijv, werk te zoeken.

   Hij heeft al een brief van het incassoburo ontvangen, en een betalingsregeling gevraagd maar kan zijn afspraken niet nakomen.

   Volgens de wet zijn wij niet aansprakelijk voor zijn schulden en daden maar en dat is onze vraag, Kan er beslag gelegd worden op onze spullen, inboedel omdat hij inwonend is?

   Met vriendelijke groet

   wanhopige ouders.

   Vraag 2:

   Geachte,

   Bij deze wil ik u bedanken voor de snelle reactie op mijn vraag.

   Wij hebben direct actie ondernomen om een huurcontract op te laten stellen.

   Met vriendelijke groet,

   Mevr. en Dhr. De Keyser

   (wanhopige ouders die nu een klein lichtpuntje zien)

  • Er zijn deurwaarders, die beslag leggen op alle goederen in de woning van de debiteur, ongeacht wie er nog meer wonen of van wie die spullen zijn.

   Dat heeft als gevolg dat de andere bewoners/echte eigenaars direct bezwaar moeten aantekenen bij de Voorzieningenrechter. Daar is een dure advocaat of jurist voor nodig.

   In de praktijk beginnen de medebewoners daar vaak niet aan en dan schieten ze het tekort maar voor aan de echte debiteur door zelf de deurwaarder te betalen.

   Om dat te voorkomen dient er een huurcontract te zijn met uw zoon, waarin precies staat op welke kamer hij woont en dat de stoffering bij u als verhuurders/(ouders) in eigendom is. Voorts moet uit dat huurcontract precies blijken dat de eigendommen van uw zoon zich alleen op die kamer bevinden. Als zich op zijn kamer eigendommen van u bevinden, moeten die in het huurcontract opgesomd worden als zijnde de inventaris van de verhuurder.

   Mocht de deurwaarder dan binnen komen en zich niet aan de bepalingen uit dat huurcontract willen houden, deel hem dan mee dat u nog dezelfde dag een tuchtklacht tegen hem/haar in zult dienen: zoveel kennis van de materie overtuigt de deurwaarder eigenlijk altijd dat hij hier zijn overwicht aan kennis niet kan botvieren.

 41. Is een atelier een middenstandsruimte met bijhorende rechten?
  • Geachte rechtsbehoudmedewerker,

   Ik werk als hobby-keramist in Winterswijk en huur van de gem. Winterswijk een oude bloemenschuur sinds 2002. de schuur is mij verhuurd als kantoorruimte en mag die uitsluitend gebruiken als atelierruimte.Dat is m.i. nogal dubbel. 25 nov 2008 is mij de huur opgezegd per 2-2012. door renovatie raak ik deze plek kwijt. huur zou onbetaalbaar worden. Kunnen zij mij de huur opzeggen om een hogere huurprijs te vangen? Huur is opgezegd zonder gronden. mag dat? Wat is de vergoeding voor verhuiskosten als ik daar toch weer terug kom? m.vr.groet, Gerrit van Eden

  • De vraag is hier of een atelier zogenaamde midenstandsruimte is.

   Daartoe zijn de 3 dwingende voorwaarden dat:

   1. vanuit het atelier aan het publiek verkocht werd, en
   2. het publiek er ook feitelijk kwam, en
   3. dat dat in het huurcontract detailhandelsverkoop niet verboden is.

   Als er aan deze 3 voorwaarden wel voldaan wordt, kunt u proberen van de gemeente, en als die niet wil via de rechter, te eisen dat u mag blijven ziten, dan wel dat ze u gelijkwaardige ruimte aanbieden.

   Of u in rechte gelijk krijgt, durven we nu niet te zeggen: daarvoor is uitvoerig onderzoek in de jurisprudentie noodzakelijk naar de vraag of een atelier als het uwe middenstandsruimte is. Maar een goede kans hebt u wel, schatten we in.

 42. Advocatenselectie, gezocht hulp voor aanvragen Nederlanderschap in scheidingssituatie
  • Vraag 1

   Beste mensen,

   Graag adviseren een advocaaten bureau (Flevoland, Almere), die kan over buitelanders' rechten en familie rechten/plichten (nederlander+east europeese buitelander) in NL uitlegen en een waardvol advies geven. Alvast bedankt.Gregory Bondarenko.

   Vraag 2

   Thank you.Sure.Could recommend an advocaten kantoor (in Flevoland), who knows and can provide information about rights of foreigners in Holland, especially about getting NL nationality and about family issues (such as divorce for example) for a family where one partner is citizen of NL and another is not a citizen of NL.Appreciate your recommendation.Sincerely,G.Bondarenko 

  • Wij begrijpen uw vraag niet. Kunt u die vraag anders stellen in het Duits, Engels of Italiaans, als u een van deze talen beter beheerst ?Frans mag ook.

   Antwoord 2

   Advocaat mr. J.G. Wiebes,Stadhuisplein 67 Lelystad,0320 222807www.suydersee-advocaten.nl

 43. Woningbouwvereniging en onterechte aantekening van overlast in persoonlijk dossier
  • Ik ben een alleenstaande gescheiden vrouw, met 2 kinderen van 16 en 21, studerend op HAVO en Universiteit. Er is tegen mij aangifte gedaan van overlast, melding van hulproepend kind, door onderbuurman bij de woningbouwvereniging. Gesproken met iemand van de woningbouw en met de onderbuurman. Er werd een dag en tijd genoemd, waar ik kon aantonen dat mijn dochter bij haar vader haar verjaardagsfeest vierde. Kon het bewijzen met foto\\\'s en zelfs mijn dochter wilde wel praten met deze mensen. De woningbouw ging niet in op het feit dat ik kon aantonen dat het niet in ons huis gebeurde en blijft weigeren om de aantekening in mijn dossier van overlast en vermoedelijke mishandeling te verwijderen, totdat het daadwerkelijk bewezen was. En dat, zei de man, was heel erg moeilijk. Maar zelfs dan kwam er alleen in het dossier te staan dat de klacht ongegrond was. Wij wonen bijna 6 jaar in deze woning zonder problemen en zonder geluidsoverlast. Ik vind het zeer bezwaarlijk dat ik zo\\\'n ongegronde aantekening in mijn dossier blijf houden, is er een mogelijkheid dit af te dwingen? m.vr.gr. K. Fels

  • Dan moet u eerst het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden van de wbv op nalezen.Normaal gesproken moet daar in staan dat u bij een commissie van de wbv bezwaar kunt maken tegen besluiten van de wbv. Daar moet u dan mee beginnen: schriftelijk bezwaar maken bij die commissie. 

 44. Klacht over Vodafone en hun starre houding bij opschorten abonnement door diefstal telefoon
  • Geachte heer/mevrouw,

   Op 16 januari jl. is mijn handbagage op de parkeerplaats van vliegveld San Javier in Spanje gestolen. Daaronder was ook een laptop met mobiel internet en GSM abonnement van Vodafone. Dit mobiele abonnement had ik slechts enkele dagen voor mijn vertrek naar Spanje afgesloten voor de duur van 1 jaar. Ik heb Vodafone gevraagd, nu ik geen gebruik kan maken van mijn abonnement, om dit stop te zetten. Vodafone houdt zich strikt aan het contract en maakt geen uitzondering voor dit geval. Ik betaal nu tot januari 2011 voor een abonnement dat ik niet kan gebruiken. Ik ben mij ervan bewust dat in een normale situatie een opzegtermijn in acht moet worden genomen, maar voor dergelijke situaties zou je toch enige coulance verwachten of wellicht ligt er een (rechterlijke) uitspraak over een dergelijk geval of biedt de Wet uitkomst?

   Graag uw advies. Bij voorbaat hartelijk dank.

   Met vriendelijke groet,

   Greetje Koorn

   Vraag 2

   Geachte Stichting,

   Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Het ging om mobiel internet (met een sim-kaart). Deze sim-kaart heb ik uiteraard laten blokkeren, echter het abonnement loopt gewoon door en kan volgens Vodafone niet stopgezet worden, ook niet in dit uitzonderlijke geval.

   Greetje Koorn

  • Antwoord 1

   Wij ontvangen met enige regelmaat vragen van mensen, die onenigheid met Vodafone hebben. Maar kan Vodafone uw abonement niet overzetten voor u op een ander toestel ? En hoe hebt u de gesprekskosten van het gestolen toestel geblokeerd ? Werkte Vodafone toen wel mee ? Hebt u geen reisverzekering, die voor u deze kosten kan dekken ? Wij kennen geen maas in de wet, die hierin voorziet. U zult het afgesloten contract en de AVW van Vodafone heel precies moeten nalezen of dat nog openingen aan u biedt.

   Stichting Rechtsbehoud

   Antwoord 2

   Als nalezing van het abonnementscontract en de algemene voorwaarden niets oplevert, is het het proberen waard eens te gaan kijken op Internet bij de consumentenprogramma"s RADAR en KASSA.Ook de site Consuwijzer kan misschien helpen. Vodafone staat bij ons niet als consument-vriendelijk bekend en misschien wil VODAFONE via deze consumenteninstellingwen haar goede naam proberen weer te vestigen. 

   Stichting Rechtsbehoud

 45. Huurbescherming bij wonen op een schip?
  • geachte stichting

   breuker is mijn naam. Ik woon en werk op een schip dat overgens niet van mij is nu de motor in elkaar gedraait is wil de eigenaar hem niet meer laten maken te duur zegd hij mijn woning is aan boord van het schip nu heeft de eigenaar tegen mij gezegd spullen pakken en weg wezen. Kan dit zo maar want ik heb geen andere woongelegenheid dus geen andere keuze dan onder de brug gaan slapen met huisraad en alles wat nog meer aan boord is wat kan ik nog doen

   m.v.g

   P. Breuker

  • Geachte heer Breuker,

   1.dit is een moeilijke materie, juridisch gezien. De vraag is namenlijk of woonruimte aan boord van een schip dezelfde huurbescherming geniet als een verhuurde woning.

   2.De jurisprudentie stelt zich op het standpunt dat woonruimte aan boord van een schip huurbescherming geniet, als het de bedoeling van partijen geweest is de ruimte te verhuren om daar te wonen.

   3.Verder stelt de jurisprudentie als eis dat het schip op een vaste plaats moet liggen en niet meer uitvaart.

   4.U moet dus nagaan of u huur betaalt.En zo ja wat destijds de afspraak is geweest en de bedoeling bij het aangaan van de huur.En verder of dit schip bestemd was om daar steeds te blijven liggen.

   5.Als u die ruimte gekregen hebt met de bedoeling daar te blijven zolang u daar aan het werk was voor de scheepseigenaar, hebt u waarschijnlijk geen beroep op huurbescherming.Wel kunt u er zich in dat geval op beroepen dat de scheepseigenaar u niet direct op straat mag zetten, maar u een redelijke termijn moet gunnen om eerst wat anders als woonruimte te zoeken. Bijvoorbeeld 2 maanden.

   Stichting Rechtsbehoud

 46. Identiteitsdiefstal en valse bestellingen gedaan uit uw naam
  • Ik wordt sinds vorig jaar lastig gevallen door iemand die via mijn adres advertenties heeft gezet (op internetsite), nu krijg ik de rekeningen achteraf. heb al een brief gestuurd naar het bedrijf maar zij claimen dat een mail is gestuurd ter bevestiging met daarin de voorwaarden, alleen het wordt onder valse mail adressen gestuurd en ik heb er niets mee te maken ! Kunnen zij mij dwingen dit te betalen ?? Ik heb geen handtekening gezet en dit is opgegeven door een ander ! als je vraagt om bewijs geven ze aan wanneer de datum is dat je dit zou hebt aangevraagd en een e-mail die ze zouden hebben toegestuurd naar dat mailadres waarin staat dat je achteraf de rekeningen krijgt. Hoe bewijs ik dat dit niet van mij afkomstig is ?? Wat zijn mij rechten hierin ? Alvast bedankt voor uw antwoord

  • Een overeenkomst kan alleen aangegaan worden, als de contractant zelf een handeling verricht ter akkoord.Dat hebt u nooit gedaan. U bent nooit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig akkoord gegaan met deze aanbiedingen. De andere partij heeft dus de bewijslast dat u akkoord gegaan bent. Een bevestiging sturen, waar u al dan niet op rageert is geen akkoord verklaring.De andere partij heeft daarmee dus het bewijsprobleem dat ze niet kunnen bewijzen dat u een handeling ter akkoord verricht zou hebben. Toch schijnen er rechters te zijn die zich van het tegendeel laten overtuigen als de eisende partij maar vasthoudend genoeg is en de transactie heel vaak bevestigd heeft.Erg vervelend, maar daar moet u wel rekening mee houden. Wat u daartegen kunt doen is aangifte doen van stalking en identiteitsdiefstal bij de plaatselijke politie. Vraag een kopie van het procesverbaal van aangifte mee en stuur dat steeds als bijlage naar alle verkopers/wederpartijen, die door deze onbekende misleid zijn. Omdat een valse aangifte doen een strafbaar feit is, zal een rechter uw aangifte wel ernstig nemen. Neem bij uw aangifte zoveel mogelijk bewijsmateriaal mee. Identiteitsfraude is een nieuw misdrijf, dat steeds meer slachtoffers telt ! 

   Stichting Rechtsbehoud

 47. Natuals BV, bankafschrijvingen en malafide praktijken?
  • Beste Heer/Mevrouw

   Hierbij wil ik even het volgende melden en u vragen wat ik ermee aan moet. Vorig jaar 30 juli ontving ik een brief van natuals b.v vanuit amsterdam met dagtekening 29 juli 2009 Ik heb toen schriftekijk en per email op 4 aug laten weten dat ik geen voedingsuplementen wilt ontvangen. uiteindelijk werdt er van mijn vriendin haar rekening euro 15,90 afgehaald. Zei heeft dit terug laten boeken naar haar rekening naar een maand werdt er weer geprobeert 15,90 van haar rekening te halen. Ik heb toen telefonisch contact gezocht met natuals. Ik kon kiezen of ik klant was of niet dus koos voor optie klant omdat ik een klant nummer had. Ik kreeg een surinaamse vrouw aan de telefoon die zei dat ik te laat was met afmelden dat ik dat voor 26 juli had moeten doen terwijl de brief pas op 30n juli binnen viel. Uiteindelijk zei ze dat de betalingen gewoon elke keer van mijn vriendin rekening zouden worden afgehaald. maar werdt ook niets geleverd uiteindelijk begon ze te schelden tegen mijn en zei u betaald gewoon daarmee uit En gooide de haak erop. Ik heb toen terug gebeld en als optie geen klant genomen en wat gebeurt er krijg ik weer die zelfde surinaamse vrouw aan de telefoon. Uiteindelijk ging ze weer te keer en heb ik de hoorn erop gelegt. ik werdt voor rotte vis uitgemaakt. Nou dat was zo rond de maand okt 2009 nou we hoorde niets meer tot nov viel er een brief binnen van directpay b.v barendrecht ik heb hun gebeld a 0,50 cent p.m en werdt weer onbeschoft behandelt van neem maar contact op met natuals b.v dus ik hun gebeld die verwezen me door om directpay te bellen nou ik heb dus dat niet gedaan omdat mijn telefoon kosten zo hoog ermee op liepen. Dus heb via een brief en per mail laten weten dat wij niets betalen voor iets wat nooit geleverd is. Deze hebben ze ontvangen en hebben wij niets meer vernomen van hun maar toen ..... in jan 2010 kregen we een brief binnen van directpay dat er extra kosten bij kwamen maar wij hebben niet betaald nu viel er een brief binnen van webcasso b.v te barendrecht het bedrijf zit in het zelfde pand als directpay volgens de papieren er staat nu op dat we euro 72,80 moeten gaan betalen. ik heb dus gebeld koste niet 50 maar 70 cent p.m en hun zeiden tja u zal moeten betalen. ik heb nog nooit een pakket ontvangen van hun en gezien en daar wordt nu 72,80 voor gevraagd. voor een simpel briefje Tevens stond er op webcasso ook geen btw nummer op hun in gebrekestelling brief. Ik wordt er ondertussen honds beroerd van van natuals directpay en webcasso tot hoe ver gaat dit en wat moet ik doen. Zit echt met mijn handen in me haar heb consuwijzer ook ingelicht maar het blijft maar door gaan deze praktijken nu had ik via tros radar site gezien dat er meer mensen de dupe van natuals geworden zijn mensen waarbij gewoon zonder toestemming geld werd afgehaald. Ik heb nu webcasso een brief gestuurd en hun duidelijk gemaakt dat ik er niet gedient van ben zo behandelt te wordeb Nu weet ik niet wat er gaat gebeuren maar denk dat de kosten alleen maar oplopen maar betalen zal ik niet doen want ik vind hun moeten ook maar eens een bewijs afgeven van levering die ze zo hun gezegt hebben hebben gedaan. maar wat ze doen is echt niet normaal. geld incasseren voor iets wat men nog nooit iets van gehad heeft. hopelijk kunt u mijn helpen en mijn raad geven wat ik hiermee moet doen want ik wil nu wel eens rust hebben. omdat ik heel wat tijd uren en ook geld in aan het stoppen ben en me steeds kwader maak over deze zogenaamde bedrijven. Kunnen jullie helpen en dit eens uit zoeken tot de bodem dat het bedrijf als dat wel zo is natuals wel een echt bedrijf is en wat er nog meer niet deugt hopelijk verneem ik snel iets van u want ik weet me echt geen raad meer maar betalen doe ik niet want zo kan iedereen wel aan zijn geld komen. hopelijk neemt u z.s.m contact met mijn op. m.v.groet Dhr.Woordvliet.

  • Geachte heer Woordvliet,

   Dat is natuurlijk een zaak voor de overheid en het bankwezen, die hier corrigerend horen op te treden.Ons advies luidt dat u meerdere wegen tegelijk moet bewandelen:: 1.Doe aangifte van diefstal bij de politie, nu er van uw rekening geld afgeschreven wordt bij herhaling zonder uw toestemming.Neem daarbij alle correspondentie en bewijsstukken, inclusief die van het betalingsverkeer, mee.Vraag een kopie van uw aanghifte op en zend die in kopie naar natuals en webcasso.Deel ze mee dat verdere correspondentie en akties van hen onmiddellijk bij de politie gemeld worden. 2.Ga naar de website van TrosRadar en kijk of u zich aan kunt sluiten bij een groep gedupeerden. 3.Schrijf een brief naar de kamer van koophandel en meld dat hier een malafide bedrijf bezig is.Overleg de gegevens van dit bedrijf en leg uit wat natuals uit voert. 4.Vraag uw bank hoe u voortaan de opnames van natuals bij voorbaat kunt blokkeren en voer dat uit.Vraag uw bank hoe de incassovergunning van natuals ingetrokken kan worden en probeer dat bij de betreffende instantie te bewerkstelligen. 5.Als u voldoende gedupeerden hebt verzameld vraag dan het faillissement van natuals aan, omdat ze de onterechte opnames niet terug betalen. Dan moet u er wel minstens enige tientallen hebben, anders worden de advocaatkosten te hoog en het te vorderen bedrag te laag. 

   Stichting Rechtsbehoud

 48. 64. Gedeelde huur en oplossing van een conflict
  • Goeiedag, ik zit met een lastig probleem, en zou het erg waarderen moest iemand me advies kunnen geven. Ik woon op dit moment samen met m'n vriendin en een huisgenote in een pand dat we huren. Bij aanvang van de termijn (die nog zeven maanden duurt) hebben we afgesproken de huur en kosten tussen ons gedrie te delen. Nu is er echter een heel zware ruzie ontstoken tussen mijn vriendin en de huisgenote, en heeft de huisgenote onverwijld besloten binnenkort te vertrekken en haar deel van de huur niet meer te betalen. Ik ben echter van mening dat de afspraken die we aanvankelijk gemaakt hebben moeten blijven gelden (hoewel alleen mijn naam onder het huurcontract staat, en ik helaas geen schriftelijke overeenkomst met haar heb gemaakt). Ik vind dat zij haar deel van de huur hoort te bijven betalen, en als ze wil vertrekken, ze zelf voor vervanging moet zorgen. Ze maakt op dit moment een heel erg egoistische beslissing die een vrij zware impact kan hebben op mijn leven. Zijn er legale middelen waarmee ik haar kan verplichten tot haar engagement? Of heb ik geen poot om op te staan? Vriendelijk bedankt voor uw antwoord. Erik.

  • Nu jullie samen afgesproken hebben de huur te delen, ligt het voor de hand dat jullie daarmee destijds bedoeld hebben de resterende 7 maand aan huur. Als zij voor een andere huurder zorgt, is er geen probleem.Anders zul je haar voor de kantonrechter moeten dagvaarden tot doorbetaling voor de resterende 7 maand, althans voor zolang jullie geen andere huurder gevonden hebben. Het ligt anders als jullie toen niet die resterende 7 maand bedoeld hebben. Dan hoeft zij alleen een redelijke opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen,zoals die in de wet staat.

 49. Kan schuldsanering worden afgekocht?
  • L.S. Op 1-4-2009 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in zake echtscheiding en op 1-6-2009 uitspraak gedaan in zake een, door ex-echtgenoot, aangevraagd faillisement. Vervolgens in de wsnp en een bijstand uitkering. Schuld ongeveer 250.000 euro. vraag: Kan de schuldsanering worden afgekocht en zo ja tegen welk bedrag/bedragen

  •  Het lijkt ons feitelijk onmogelijk van een bijstandsinkomen zo'n schuld af te kopen.Maar als u zich houdt aan de voorwaarden van de wnsp bent u na 3 jaar ook van deze schuld af. En misschien wel eerder, als u aan kunt tonen dat u de wsnp-pot niet kunt vullen met een bijstandsuitkering en dat daar ook geen uitzicht op is. Dus waarom wilt u afkopen ?Maar als u af wlt kopen, moet u berekenen hoeveel u uit uw bijstandsinkomen nog bij kunt dragen, totdat die 3 jaar om zijn. Als een familielid dat bedrag wil voorschieten, kan dat een reden zijn voor de bewindvoerder om de wspn eerder te beeindigen. Stichting Rechtsbehoud.

 50. Schending privacy door ongewenste vermelding op een website
  • Naam: Larissa

   Omschrijving van uw vraag:: Ik wens niet meer gerecenseerd te worden op een bepaalde site/forum. Het betreft persoonlijke diensten die tot in persoonlijk detail beschreven worden. Ik heb zoals aangeraden de moderators ge-maild, maar deze wensen hierin niet tegemoet te komen. Wat kan ik hiertegen doen? Met vriendelijke groet, Larissa

  • De vraag is hier of hiermee uw recht op privacy overschreden wordt. Als het hier een openbaar bod betreft, wat u zelf doet aan uw mogelijke klanten, dan mag daar elders op een andere site over gesproken worden. Ook mag op die site tot een bepaalde mate commentaar geleverd worden, mits dit commentaar niet onnodig grievend of kwetsend is, dan wel gewoon onjuist is.Maar het commentaar moet wel informerend van aard zijn. Maar het is inderdaad de vraag hoever mag die site daarmee gaan: als het commentaar op die site sensationeel van aard is en alleen om die reden diep op de details in gaat, dan denken wij dat uw recht op privacy overschreden wordt.Dat is immers puur bedoeld om bezoekers naar de site te trekken en heeft dan geen voorlichtend en informerend karakter meer. U moet dus de op de site vermelde bijzonderheden en details toetsen aan de vraag of die nog wel voorlichtend van aard zijn.Of dat ze eigenlijk puur op sensatie uit zijn.Voor zover de publicatie op die site puur op sensatie uit is, dan denken wij dat u in kort geding een goede kans hebt een verbod te krijgen van de rechter voor dat onderdeel. Stichting Rechtsbehoud.

 51. Vermoedelijke oplichting door een autogarage
  • Ik heb mijn auto na een schadegeval laten repareren bij een garage in Zeist. Na een eerdere prijsopgave van ongeveer € 1200,- heb ik na ongeveer 3 weken wachten en verscheidene telefoontjes de mededeling gekregen dat zij een verkeerde (imitatie)bumper hadden besteld wat de wachttijd volgens hun verklaarde.

   Gelijktijdig kreeg ik te horen dat zij nu vanwege het gebruik van een originele bumper een hogere rekening moesten presenteren.

   Die werd nu ruim € 1660,- dus éénderde hoger alleen vanwege een andere bumper.

   Bij mijn vraag hoe dat mogelijk was dat een bumper éénderde van de totaalprijs bepaalde was het antwoord dat de eerdere prijopgave excl. BTW was en deze nieuwe prijopgave incl. BTW.

   Een dag later zou de auto klaar zijn. Volgende dag de auto opgehaald en onder protest betaald anders krijg je de auto niet mee.

   Al met het terug rijden problemen met de verwarming die het niet deed. Daarna begon het oliealarm- en lampje te knipperen. Gestopt oliepeil gecheckt, was in orde.

   Daarna weer verder rijden en nu deed de verwarming het wel.

   Volgende dag rijd ik weg, begint het lampje van de koelvloeistof te branden. Weer gestopt langs de weg. Koelvloeistofreservoir helemaal leeg.

   De radiateur was vervangen en blijkbaar bij het afvullen de vloeistof niet door de motor laten gaan.

   Verklaring de garage dat er een luchtbel in het koelsysteem heeft gezeten want zij checken altijd de motor na het vullen omdat ze dertig jaar ervaring hebben.

   Aangezien ik zelf ook enige jaren ervaring heb aangezien ik dit soort onderhoudsklussen normaal gesproken zelf doe weet ik dat ook al heeft er een luchtbel gezeten je daarna niet

   een volledig leeg vloeistofreservoir hebt.

   Ik kreeg nu een onaangenaam gevoel en heb de auto goed nagekeken. Bleek er een stuk binnenbumper/scherm los te hangen onder de auto, waren ze vergeten vast te zetten.

   Slangklem op de overloopslang van koelvloeistofreservoir ook vergeten vast te zetten. Heb ik ook zelf kunnen doen.

   Na het weekend terug gegaan om verhaal te halen en het binnenscherm alsnog vast te laten zetten.

   Heb in hetzelfde weekend de factuur nog eens goed nagekeken en de verbruikte onderdelen nagerekend.

   De garage heeft practisch alleen imitatie onderdelen gebruikt en voor deze onderdelen de origineelprijs gerekend. Hier ziet u het verschil;

   Koplamp (imitatie) € 64,- incl. x 2 €128 incl. (garage) € 261,-- excl.

   Voorbumper versterking A1 kwlt (imitatie) € 28,- incl. € 28 incl. (garage) € 149,95 excl.

   Radiateur (imitatie) € 49,12 incl. € 49,12 incl. (garage) € 183,50 excl.

   ----------------- --------------------

   € 205,- incl. € 594,45 excl.

   Dit zijn de onderdelen waarvan de garage zelf toegeeft/verklaart dat het imitatie onderdelen zijn.

   De overige onderdelen die gebruikt zijn wil ik nog laten controleren door een officiële VW garage om te kijken of deze echt origineel zijn of ook imitatie.

   Alleen bij deze genoemde onderdelen heb ik al een verschil van dik € 400,-- die deze meneer zo netto in zijn zak steekt.

   Waarschijnlijk wordt dit bedrag nog wel hoger aangezien deze meneer het niet zo nauw neemt met de waarheid.

   Ik heb hem hiermee geconfronteerd en kreeg een wazig verhaal dat er ook kwaliteitsverschil was tussen imitatieonderdelen en dat de imitatieonderdelen die hij gebruikt had

   ook die prijs waren die op de bon stonden.

   Wat is dan de toegevoegde waarde van imitatie als deze dezelfde prijs of zelfs duurder zijn dan de originele onderdelen!?! Daar krijg je dan geen antwoord op.

   Ik vroeg hem naar de naam van de zaak waar hij die imitatie onderdelen vandaan had zodat ik zelf eens kon checken wat die onderdelen kostte.

   Die wilde hij niet geven. Als je volkomen te goeder trouw handelt waarom zou je dan de naam van een ander bedrijf niet willen geven.

   Na een lange discussie kreeg ik te horen dat als ik hem niet vertrouwde ik mijn auto maar niet meer bij hem moest brengen.

   Ik heb hem verteld dat ik het er niet bij zou laten zitten omdat ik dit pure oplichting vind.

   Op elk onderdeel pakt hij een marge van meer dan 100 euro! Ik zou dan ook graag horen wat hier mijn rechten zijn en wat ik zou moeten (kunnen) doen.

   Met vriendelijke groet,

   R. de Vos

  • Dit lijkt inderdaad veel op oplichting.

   Laat een rapport opmaken van deze gebreken en verkeerde prijsopgaves door de ANWB.

   Stuur een kopie van dat rapport naar de garage en stel ze voor de keus: of u terug betalen, of u dagvaardt ze voor de rechter.

   Als ze niet betalen zal een advocaat ze ongetwijfeld aan de hand van het ANWB-rapport tot terugbetaling kunnen dwingen via de rechter.

   Stichting Rechtsbehoud

 52. Scheuren in ons huis, wie is aansprakelijk?
  • hallo, wij wonen nu 5 jaar in ons huidige huis. sinds vorig jaar hebben we kleine scheuren ontdekt in de muren en zijn nu uitgegroeid in scheuren rondom alle deuren en raamkozijnen. ook 3 ramen zijn lek en bij een van de kozijnen is er een scheur in het hout zelf die lekt. vorig jaar is er wel een opbouw bij onze buren achterop gezet maar de scheuren bij ons zitten overal ook voor en beneden aan de voorkant.dus de aannemer denkt eerder aan een probleem in onze fundering . wie moet ik hiervoor in de arm nemen of aansprakelijk stellen?

  • Aannemers zijn nog 10 jaar aansprakelijk na de datum van oplevering. Als uw huis dus niet langer dan 10 jaar geleden gebouwd is, kunt u alsnog die aannemer aansprakelijk stellen.De verkoper van 5 jaar geleden zou misschien nog aansprakelijk kunnen zijn. In elk geval is hij aansprakelijk als hij deze bouwfout destijds verzwegen heeft.En anders waarschijnlijk niet, maar het is het waard het uit te zoeken.Niet uit te sluiten is namenlijk dat 5 jaar geleden deze schade al verborgen aanwezig was.Omdat u nu pas de schade opmerkt, gaat een verjaringstermijn nu pas beginnen: uw eventuele aanspraak op schade kan dus tussentijds niet verjaard zijn.En elk geval lijkt het ons zinvol dat u een bouwkundig rapport op laten maken van deze schade met -hopenlijk- de oorzaak er bij vermeld.Zo'n rapport biedt vaak een onverwachte kijk op vergoeding van deze schade: mischien is het toch de aannemer van de buurman geweest, die...

 53. Alimtentatie en persoonlijk faillisement
  • Beste advocaat,

   Hierbij zou ik graag iets van U willen weten: Valt kinderallimentatie onder de inboedel?/ Ik ben nl. 12 mei jl. failliet verklaard en mijn kinderen krijgen allimentatie van mijn ex-partner en nu zegt mijn curator dat dit in de inboedel hoort en ik dit in moet leveren, terwijl mijn kinder het krijgen voor kleding etc.Ik heb 2 kinderen en ze krijgen ieder € 150,-- per maand, verder heb ik geen inkomen en mijn nieuwe partner verdient een minimum inkomen. graag zou ik zo spoedig mogelijk bericht ontvangen dank hiervoor C. Steigers

  • Wij denken dat de curator inderdaad gelijk heeft: hij mag uw kinderalimentatie houden. Dat valt inderdaad onder de faillissementsboedel. Voor u is een normbedrag beschikbaar, zijnde de beslagvrije voet: daar zult u het van moeten doen. U moet nagaan hoe hoog voor u de beslagvrije voet is: dat is het bedrag dat de curator u per maand moet laten. Daar mag de curator niet aan komen. De beslagvrije voet is meestal 80% van de bijstandsnorm, die voor u geldt. Voor de Bijstandswet hanteert de gemeentelijke overheid normbedragen, waar u als uitkeringstrekker van moet kunnen leven. Voor u geldt de norm van samenwonend met kinderen. Het inkomen van uw vriend speelt geen rol voor de hoogte van uw beslagvrije voet: omdat u niet getrouwd bent, noch geregistreerd partner, heeft hij met de curator niets te maken, noch de curator met hem. 

   Stichting Rechtsbehoud.

 54. Schade door illegaal werkende glazenwassers
  • Geachte heer , mevrouw,

   Ik wil hier even mijn verhaal neerleggen.ongeveer 10 weken terug zijn hier de glazenwassers geweest om boven de ramen te zemen.Toen ze 's-avonds kwamen om af te rekenen heb ik eerst gekeken naar de lichtkoepel in de huiskamer omdat die nogal eens vergeten wordt. Wat bleek nu, de koepel was helemaal bekrast. We hebben de glazenwassers die af kwamen rekenen erbij geroepen en die hebben ook bevestigd gezien dat de koepel stevig beschadigd was.De andere dag kwam er een medewerker langs en die heeft bevestigd dat de lichtkoepel met een schuurspons afgedaan was door een van de werknemers.Maar het zou allemaal goed komen, ik hoefde me geen zorgen te maken.Ik had er hem nog wel gewezen dat de telefoonnummers die op het bedrijfskaartje stonden niet klopten.Dat was inderdaad zo en kreeg een ander06 nummer.Na een week ben ik eens gaan bellen of er al schot in de zaak zat.Meneer had een bedrijf ingeschakeld die de koepel zou komen polijsten, dus weer een week gewacht, niemand te zien.Weer gebeld, naar Meneer Ton (achternaam wilde hij niet geven), gaf aan dat het bedrijf niet reageerde, waarop mijn antwoord was dan zal je toch iets moeten regelen met de verzekering. Dat had hij al gedaan volgens zijn zeggen, maar de verzekering dekte deze schade niet. Hij zou zelf nog langs komen de week erna. Weer niemand te zien gekregen en weer gebeld, ondertussen waren we al weer 4 weken verder, en werden telkens met een of ander smoesje aan het lijntje gehouden.We hebben toen een brief met aansprakelijkheidsschade aangetekend de deur uit gedaan. Die kwam 4 dagen later weer retour.Reden: pand was verlaten. Mijn man is toen naar Etten-Leur gereden en het pand stond inderdaad leeg.Vervolgens ben ik gaan zoeken op Internet en kwam een Hyves pagina tegen met de naam van het bedrijf Mida Etten-Leur.heb toen gevaagd waar ik een offerte kom laten maken omdat de telefoon niet werd beantwoord. kreeg daarna een antwoord terug dat het bedrijf al jaren niet meer bestond! toen werd alles een stuk duidelijker voor mij., Mensen die illegaal bezig zijn die hebben geen bedrijfsverzekering en een professioneel bedrijf maakt geen fouten om een lichtkoepel van plexiglas met een schuurspons te bewerken.heb hem weer benaderd en ongeveer 3 weken terug is hij op een avond langs gekomen om tot een oplossing te komen.We hebben van tevoren uitgezocht wat een nieuwe lichtkoepel van 1x2 moest kosten en dat is om en nabij de 500,--.Deze uitdraai hebben we hem ook gegeven en hij zou er zelf nog mee aan de slag gaan, en daarbij een uiterste termijn opgeven, nl. de vrijdag daarna, dus hij had ruim anderhalve week de tijd.Ik heb hem ook nog geconfronteerd met de vraag waarom hij kaartjes uitgaf,zelfs nu nog, aan mensen die hier pas wonen, waarop zijn antwoord was dat hij anders voortdurend lastig gevallen zou worden door telefoontjes.Heb hem ook nog gevraagd onder welke bedrijfsnaam ze nu opereerden en Meneer wist te antwoorden Hego te Rotterdam.Mijn dochter had ondertussen ook het kenteken opgenomen van de auto waarmee hij gekomen was en we hebben het gesprek opgenomen. Op de vraag waarom er iemand met een schuurspons te werk was gegaan op een koepel van plexiglas had hij geen antwoord, dat begreep hij zelf ook niet.De volgende dag heb ik Hego gebeld, gewoon met een normale vraag , wanneer ze de ramen in de Haagse Beemden in Breda weer kwamen wassen omdat het al meer dan 8 weken geleden was. De eigenaar van Hego reageerde heel verbaasd omdat ze geen particulieren als klant hebben alleen bedrijfspanden. Toen heb ik het hele verhaal maar op tafel gelegd, en de eigenaar van Hego was in alle staten omdat de naam van zijn bedrijf ten laste gelegd werd.Hij heeft onze gegevens en probeert ook te achterhalen wie deze persoon is.Ondertussen zijn we verder gegaan met bellen, want op de afgesproken datum had meneer Ton niet gereageerd.Vorige week weer contact gezocht, dit moest telkens met een andere mobiel omdat hij anders niet opnam.Nu was hij wederom met de verzekering bezig en we zouden einde van de week meer horen, weer niets gehoord.Toen weer contact gezocht en nu kwam hij ineens met een voorstel dat hij maximaal 150,-- wilde vergoeden omdat het al zo'n oude koepel was en dat hij zo smerig was dat ze er wel met een schuurspons op moesten om hem schoon te krijgen, dit was natuurlijk pure onzin, en een poging om ons met een flut bedrag af te kopen.Dezelfde dag weer terug gebeld en meneer Ton zag het niet meer zo zitten.We kregen een SMS dat hij zich niet genoodzaakt meer voelde om te communiceren!! Ik heb meteen de politie gebeld om een afspraak te maken en we konden dezelfde middag nog terecht.Maar helaas konden ze niets doen voor ons, wat ik op zich heel vreemd vind, buiten het geval dat we met schade zitten, zijn deze mensen op een illegale manier bezig, wordt dat tegenwoordig ook niet meer aangepakt? Daarna zijn we naar juridisch loket gegaan en daar kregen we te horen dat we alleen via advocaten ons recht konden halen.En dan zou het allen nog maar om de eer gaan aangezien een nieuwe lichtkoepel 500,-- kost. Ook zijn we nog langs k.v.k. gegaan maar daar was het bedrijf net uitgschreven op 13 nov. j.l. Vandaag weer contact gezocht ,een collega nam op en ik vroeg met wie spreek ik? Kreeg als antwoord met de glazenwasser, ja van welke bedrijf? Van Mida was het antwoord, en hij komt dus weer met het voorstel van 150,--!! Wat kunnen we nu verder ondernemen, want bij mij kan het er niet in dat iemand daar zomaar mee weg kan komen?In het kort samen gevat hebben we een voornaam, een gsm-nummer een kenteken en een opgenomen gesprek. vr.gr. G. Verhaelen 

  • De schade kan niet meer bedragen dan de waarde van de lichtkoepel op het moment van beschadiging.We vragen ons af of de dagwaarde van deze lichtkoepel voor de beschadiging inderdaad meer dan 150 euro bedraagt. Is zijn aanbod echt zo slecht ? Gebruikt meubilair en inventaris is immers veel minder waard dan als je het nieuw aan moet schaffen in de winkel.Overweegt u zijn aanbod nog eens. Inzake deze merkwaardige manier van een onderneming voeren, moet u bij de kamer van koophandel zijn en de fiscus; want dat zijn de 2 instanties, die kennelijk ten onrechte gepasserd worden.  

 55. Reis boeken via internet en bevestiging volgt maanden later
  • Vraag 1:

   Wij werden geconfronteerd door BBI dat zij een vordering op ons hebben, omdat \\\'wij\\\' een vakantie zouden hebben geboekt. Ons was het onbekend.. Zij hebben wel \\\'bewijs\\\' dat wij het hebben geboekt maar wij wisten er niets van tot dat zij ons een paar dagen voor de \\\'geboekte reis\\\' telefonisch benaderden.

   Vraag 2:

   maar het is allemaal via internet gegaan?? Wij hebben ook niets ondertekend. Is het rechtsgeldig dat alles (alle correspondentie) via internet gaat?

   Vraag 3:

   Nee, kijk maar eens op www.bbi.nl dan kunt u met gegevens als 123 telefoonnummer en abc gegevens.. een reis boeken..

   Wordt een mail gelijkgesteld als een brief per post?

   Vraag 4:

   is aan uw advies kosten verbonden??

   Het is een reisboeking geweest via www.bbi.nl . Maar indien je een reis hebt geboekt verstuurd BBI reizen automatische bevestiging... Dus zij zenden het aan ons.. Die hebben ze wel, maar wij hebben het niet op dezelfde datum van boeking ontvangen... maanden later. Tevens hebben we voor augustus geen correspondentie met hen gehad omdat we totaal niet wisten dat dit gaande was.. Zij zeggen dit wel verstuurd te hebben maar wij hebben niets mogen ontvangen.. Eerst hebben we onze emailadres moeten geven en vervolgens kwamen al die mailtjes pas.. Nu ligt het bij de deurwaarder..

   Vraag 5:

   Wij hebben de reis niet geboekt, dus wij zaten ook niet te wachten op een bevestiging..Toen we telefonisch werden benaderd door BBI, toen pas werd ons duidelijk wat er gaande was.. Wij hadden toen het vermoeden dat wij in de maling werden genomen, want wij wisten eerst helemaal niet waar het over ging

  • Antwoord 1:

   Vraag bij hen het bewijs op en vraag daarbij vooral dat u uw handtekening wilt zien op het boekingsformulier.

   Antwoord 2:

   Ook via het Internet kunt u afspraken maken.Maar is dat ook werkelijk zo gegaan ? Hebt u via Internet meegedeeld dat u akkoord ging ?

   Antwoord 3:

   Inderdaad.Als u ontkent de bevestiging per mail verzonden te hebben, dan dienen zij die bevestiging te bewijzen.Ze overleggen dan uw bevestiging per mail en als u dan ontkent deze mail ooit verzonden noch geschreven te hebben, moeten zij bewijs leveren dat u inderdaad dit mailbericht verzonden hebt.Ongetwijfeld zal dan een dekundige aan de hand van hun computer een rapport opmaken, waarin staat vanaf welke computer deze mail verzonden moet zijn; ten minste, als hij dat aan kan tonen. Maar met deze bewijslast hebben we nog geen ervaring opgedaan ! Stichting Rechtsbehoud

   Antwoord 4:

   Het zal voor de rechter de vraag worden of u niet zelf actie had moeten nemen, toen u geen bevestiging kreeg, of dat u er op mocht vertrouwen dat uw mail niet aangekomen was, omdat BBI u niet direct een bevestiging gestuurd heeft, hoewel ze dat wel uitdrukkelijk beloven. Bij deze afweging denken wij dat de rechter BBI gelijk gaat geven, omdat u bij BBI immers had kunnen informeren of uw bevestiging wel ontvangen was. Maar zeker zijn we er niet van ....

   Antwoord 5:

   In dat geval zal BBI het bewijs niet kunnen leveren van hun bewering dat u wel geboekt hebt.

 56. Schulden en dwangsommen door financiele problemen ex-partner
  • geachte ,

   Bij deze volgende vraag ; Bijna 2 jaar geleden ben ik verhuisd Dit door financiële problemen veroorzaakt door mijn ex partner .Deze verhuizing was noodzakelijk daar ik financieel niet in staat was om mijn huurcontract te verlengen alsmede omdat ik werkloos geworden was .Ik ben toen met een boel vrienden dagen bezig geweest om de woning zo goed mogelijk met de weinige financiële middelen die ik had in originele staat te herstellen zoals opnieuw witten, schoonmaken en dergelijke, daaropvolgend heb ik ook de sleutels weer terug bezorgd aan de eigenaar . Daarop volgend kreeg ik een email van een incassobureau met de vraag om een bedrag van bijna 16000 eu te betalen binnen de 5 dagen voor gemaakte kosten en schade,Wat opgedeeld was in circa 12450 gemaakte reparatie kosten door een extern bedrijf en 2 maanden huurachterstal . Huurachterstand t/m februari 2008Inclusief factuur mutatieschade ad€ 12.455,88 € 15.022,13

   te verschijnen termijnen m.i.v. augustus P.M.

   Rente € 49,71

   Buitengerechtelijke kosten € 535,50

   Informatie- en/of registratiekosten € 29,75

   -----------------------

   Totaal door u te voldoen € 15.637,09 Wat betreft de huurachterstal had ik ruim op tijd mijn opzegbrief aangetekend verstuurd ,echter werd deze niet aanvaard omdat het mijn huurcontract nog in het eerste jaar was .dus moest ik nog 7 maanden betalen of ik nu weg ging of niet ,ik heb vervolgens al mijn bezittingen verkocht om hieraan te kunnen voldoen echter omdat ik geen nieuwe baan kon vinden is het me niet gelukt om de laatste 2 maanden te betalen feit is wel dat ik nog 1 maand borg had staan waar ik nooit aanspraak op gemaakt heb dus dan resteerde nog 1 maand huur daar ging men echter niet mee akkoord . Wat betreft de gemaakte reparatie kosten werden er absurde kosten aangemaand voor dingen die niet nodig waren of niet klopten het adres op de facturatie van de aannemer was trouwens ook niet correct maar dat ter zijde . hieronder een opsomming in mijn respons per mail

   geachte ,

   allereerst ben ik absoluut niet in staat om dergelijk bedrag te betalen ,ik was nog steeds bezig me te bedenken hoe ik ingodsnaam dergelijk bedrag bij elkaar zou moeten krijgen maar ik zou het niet weten ,door omstandigheden ben ik momenteel genoodzaakt werkloos als ik überhaupt in staat was geweest mijn huur te betalen en mijn huurcontract te verlengen was ik uiteraard nooit wederom naar België vertrokken ,bepaalde omstandigheden besliste daar echter anders over .,

   Vervolgens ben ik het ook niet compleet eens met de zogenaamde schadeposten daar die naar mijn mening flik aangedikt zijn !! om een paar voorbeelden te geven

   het behang verwijderen en opnieuw behangen ; men heeft mij bij aanvang van het huurcontract verteld dat ik gewoon over het bouwbehang heen mocht verven ,dat heb ik dan ook gedaan het resultaat was dat eens geverfd duidelijk werd hoe gebrekkig het stucwerk eronder was ,het zag er niet uit ,daar is ook diverse malen over heen en weer gecorrespondeerd men weigerde echter er wat aan te doen ,gevolg is dat ik in eigen beheer opnieuw behangen heb en geverfd !

   Ontbrekend lijstwerk leveren ; het ontbrekende lijstwerk was aanwezig !!! het diende inderdaad enkel aangebracht te worden ik heb die keuze aan de nieuwe huurders gelaten omdat dat persoonlijke smaak betreft

   alle plinten voorbehandellen en schilderen ;er waren überhaupt geen plinten aanwezig !!! en die heb ik ook niet achtergelaten zouden ze anders niet beschreven zijn in het huurcontract??

   de gehele woning schoonmaken ;de woning was ontruimd en schoongemaakt met uitzondering dat er enkele potten verf in de berging stonden ten behoeve van de volgende huurders en dat ik 1 bord in de vaatwasser vergeten was blijkbaar !!

   materiaalkosten verf ;er was nog ruimschoots voldoende verf voorradig die ik ten behoeve van de volgende huurders in de berging had gezet getuige uw fotos

   materiaalkosten behangwerk ;vraag ik me af wat er mis was met het in eigen beheer opnieuw uitgevoerd behangwerk

   het tapijt heb ik enkel laten liggen uit goodwill naar de volgende huurders toe daar het peperduur tapijt betrof waar ik verder niets meer mee kon

   ik erken inderdaad dat ik verantwoordelijk ben voor een bepaald bedrag aan kosten echter ben ik het absoluut niet eens met de sterk aangedikte kosten zoals beschreven waarvan ook ik 3 getuigen heb

   u schrijft het volgende ;

   U krijgt hierbij nog 2 dagen de tijd om ervoor te zorgen dat het totale bedrag ad € 15.637,09 d.m.v. een spoedoverboeking op onze rekening is bijgeschreven met vermelding van bovenstaand dossiernummer. Indien u niet op tijd betaalt, nemen wij direct verdere incassomaatregelen. De hoge bijkomende kosten worden op u verhaald. dat klinkt natuurlijk heel dreigend maar ook u zal beseffen dat dit een irreële eis is waaraan niet voldaan kan worden en dat vooraleer incassomaatregelen kunnen getroffen worden men wel eerst over voldoende gegevens zoals verblijfplaats ed dient te beschikken bijkomende dat dat allicht niet voldoende zal zijn om in België wat mee te kunnen bereiken ,men kan ook niet overgaan tot inbeslagname van inboedel ed want dat is al reeds gebeurd nl dus ik heb helaas niets op mijn naam staan waar gelden uit kunnen gewonnen worden

   indien u met een redelijk tegenvoorstel kan komen kan ik kijken of ik daar wel aan kan voldoen en wil ik daar ook graag aan meewerken maar u moet zich wel realiseren dat de mogelijkheden zonder kans op een vaste baan beperkt zijn .

   vriendelijke groet

   Er is mij toen gevraagd om een afbetalingsvoorstel te doen echter voor het volledige bedrag omdat men niet wou erkennen dat bepaalde in rekening gebrachte kosten gewoon niet correct waren,dit maakte me zo boos en aan de andere kant onmachtig omdat ik niet eens over de middelen beschikte om te eten laat staan dergelijke bedragen af te lossen dat ik er niet op ben ingegaan .Ik geef grif toe dat dit dom was maar op dat moment woonde ik ondergedoken voor mijn ex in België en zag door het bos de bomen niet meer . Nu zijn we ondertussen weer ruim een jaar verder en tracht ik mijn leven weer op de rit te krijgen,ik woon ondertussen ook weer in Nederland zij het niet ingeschreven op mijn adres . Nu is mijn vraag wat kan er gebeuren indien ik mij inschrijf bij mijn huidige partner op mijn huidige adres ???Zo ie zo heb ik niets op mijn naam staan alle goederen en inboedel is van mijn partner en staat dan ook op zijn naam ,de woning waar we wonen is een koopwoning op naam van mijn partner .Is het zo dat men gelijk als ik me hier inschrijf kan zien dat ‘’ik weer in Nederland ben ‘’En wat zijn dan de gevolgen m.b.t deurwaarders ed ?Of is het simpelweg gezegd zo dat men allang niet meer op zoek is naar me ?Het gaat hier niet om het feit dat ik niet wil betalen waar ik verantwoordelijk voor ben maar om het feit dat ik het niet kan en bijkomend dat het hier voor een groot deel over onterechte kosten gaat . Maar op deze manier blijf ik eeuwig in angst leven en kan ik ook niet verder met mijn leven ,zo willen mijn huidige partner en ik bv trouwen maar dit kan natuurlijk niet uit angst voor deze schuldeiser want dergelijke bedragen kom ik nooit meer te boven dat maakt dat ik me nu niet eens durf in te schrijven op dit adres en ik dus ambtelijk gezien niet eens besta … Ik hoop uit de grond van mijn hart dat u me kan-wil helpen

   Met vriendelijke groet

   Karel

   Vraag 2

   geachte,

   enorm hard bedankt voor uw snelle respons !!

   waar ik nog het meeste mee zit is het 2de deel van mijn mail nl

   Nu is mijn vraag wat kan er gebeuren indien ik mij inschrijf bij mijn huidige partner op mijn huidige adres ???Zo ie zo heb ik niets op mijn naam staan alle goederen en inboedel is van mijn partner en staat dan ook op zijn naam ,de woning waar we wonen is een koopwoning op naam van mijn partner .Is het zo dat men gelijk als ik me hier inschrijf kan zien dat ‘’ik weer in Nederland ben ‘’En wat zijn dan de gevolgen m.b.t deurwaarders ed ?Of is het simpelweg gezegd zo dat men allang niet meer op zoek is naar me ? hartelijke groet en dank karel

  • Antwoord 1:

   Wij denken dat de verhuurder deze kosten alleen maar in rekening mag brengen, NADAT het huis met u doorgelopen is en NADAT er een lijst opgemaakt is van de gebreken.Wij betwijfelen of de schadeaanspraken van de verhuurder wel rechtsgeldig zijn. Op de site www.alleadvocaten.nl moet u een advocaat zoeken, die werkt voor een bewijs van onvermogen en die lid is van de verenging van huurrechtadvocaten. Het verbaast ons dat de verhuurder het pand niet eerder heeft kunnen verhuren: klopt dat wel ?ook een goede vraag voor een huurrechtadvocaat !

   Antwoord 2:

   Zorg dat schriftelijk vast ligt dat de inventaris en inboedel van uw nieuwe partner is. Dat dient u beiden voor akkoord te ondertekenen; bijvoorbeeld middels een samenlevingscontract.Dan is er niets van u en kan de deurwaarder dus geen beslag leggen. 

 57. Fraude met de energiemeten in een huurwoning van Ymere.
  • Geachte heer/mevrouw,

   Mijn naam is Achmed en ik woon sinds april/mei 2008 in een huurwoning van Ymere - Almere. Op 15-10-2009 ontvang ik van Nuon een jaarrekening en op deze jaarrekening staat dat ik 1000,00 euro van Nuon terug zal ontvangen. Ik vond deze bedrag te hoog en besloot deze jaarrekening met andere jaarrekeningen te vergelijken. Op de jaarrekening van 15-10-2009 merkte ik dat de beginstand en eindstand dezelfde standen waren wat op de meter stonden en dit waren ook dezelfde standen die ik verleden jaar aan Nuon telefonisch had doorgegeven. Ik besloot om voor de meter te gaan staan en voor 5 minuten te blijven staren. Ik zag dat de meter niet liep. Ik bel de nationale storingsnummer en er kowam op 22-10-2009 een monteur van Liander langs. De monteur keek naar de meter en ontdektedat er met de meter was gefraudeerd, tevens was er met kabels gesjoemeld en dit zorgde voor een niet brandveilig huis. Ik had anderhalf jaar in een niet brandveilig huis gewoond en met een fraudemeter. Deze zaak wordt naar de energiefraude afdeling van Liander overgedragen. Ik besloot om Ymere hiervoor verantwoordelijk te stellen en Ik bel met Ymere om hun vragen te stellen van hoe of wat. Ymere reageerde pas na 8 werkdagen, op dezelfde dag dat ik een klacht per e-mail had verstuurd. De verhuurmakelaar doet alsof zij niks van mijn klacht weet. Maar nu komt het, want ik ben gisteren teruggebeld en de verhuurmakelaar van Ymere zegt tegen mij dat 2 weken voordat wij het huis hebben gekregen, dat hun aannnemer de woning heeft geinspectioneerd en dat de woning door Nuon is goedgekeurd. Dus nu gooien zij de bal naar mij terug. Ik heb de verhuurmakelaar voor zowel de inspectierapport van Nuon en hun aannemer gevraagd. Deze zal zij naar mij per post sturen. Mijn vraag is wat moet ik doen, hoe kan ik nu gaan bewijzen dat ik niks mee te maken heb met de fraude en wie kan ik hiervoor verantwoordelijk stellen of Ymere of Nuon? Ik hoop dat u mij kan helpen.

   Met vriendelijke groet,

   Achmed D.

  • U moet het inspectierapport opvragen van de aannemer van Ymere. Uit dat rapport moet blijken of zij inderdaad de meter geinspecteerd hebben.Belangrijk is ook uit dat rapport op te maken wie geinspecteerd heeft: dan kan deze man als getuige dienen of hem de meter echt wel opgevallen is.Omdat deze apparatuur meestal in eigendom toebehoort aan de energiemaatschappij, die ook het onderhoud doet, licht het voor de hand dat de aannemer hier niet eens naar gekeken heeft. Vraag Ymere ook om een kopie van het opleveringsrapport van de vorige huurder.Dan weet u wie de vorige huurder is: die moet er toch vanaf weten. Probeer eerst op die manier de feiten boven tafel te krijgen.

   Stichting Rechtsbehoud

 58. Overhypothekeerd huis en executieverkoop wat kan ik verwachten?
  • Naam: Peter Stek

   Omschrijving van uw vraag:: Kan de deurwaarde, bij een zogenaamde schuld van 6500 beslag leggen op een koophuis waar geen overwaarde op zit, integendeel zelfs. Loop ik gerede kans uit mijn huis gezet te worden ?

  • Een beslag op een oververhypothekeerd woonhuis heeft geen waarde, omdat er voor de beslaglegger geen enkele opbrengst valt te verwachten. De door de deurwaarder eventueel aangezegde executie kan in kort geding verhinderd worden, nu de beslaglegger geen enkel belang bij executie kan hebben. Ook kan opheffing van het beslag bij de rechter gevraagd worden om dezelfde reden. Executie, die niets op gaat brengen, is volgens de jurisprudentie misbruik van recht. Zorg wel dat het bewijsmateriaal middels taxaties goed in orde is.

   Stichting Rechtsbehoud

 59. Woningstichting, lange wachttijden en langs elkaar heen werkende instanties
  • Geachte heer, mevrouw,

   Middels deze schrijven wil ik u vragen mij te helpen met het volgende. Vanaf april 2001 tot en met augustus 2005 heb ik in een zelfstandig huur appartement in Den Haag gewoond. Op een gegeven had ik geen werk en was toegewezen op een uitkering. In de loop van de tijd is er vanwege nalatigheid mijn uitkering niet uitbetaaldt. Dit heeft ertoe geleidt dat de woning buiten mijn schuld om is ontruimd. Zodoende moest ik bij mijn moeder logeren. Dit was ik niet gewend, aangezien ik sinds 1995 op mij zelf (zelfstandig)heb gewoond. Vanwege scheiding van mijn ouders, woon ik op dit moment bij mijn moeder in. Dit betreft een urgentiewoning in Nieuw Vennep. Toen ik in 2007 weer in Haarlemmermeer kwam wonen, was mij gezegd dat mijn woonpunten en inschrijfduur kon worden meegenomen bij het toewijzen van een huurappartement. Ik heb een kopie van mijn bankafschrift, met het bewijs dat ik op 7 september 1998 mijn inschrijfgeld bij stichting woonwinkel AMS ( de voorganger van Ymere/woningnet) heb betaaldt.

   Sinds medio 2007 is het al inmiddels meer dan twee jaar dat ik weer aan het reageren ben op het woonaanbod, helaas heeft dit tot nu toe niet geleidt tot een zelstandige huurwoning.

   De woonmaatschappij Ymere, heeft mij vermeld dat ik via een urgentie-verklaring veel sneller in aanmerking kom voor een huurappartement. Als ik op de webpagina van woningnet/ymere kijk , dan valt het mij wel op dat +_ 92 % van de woningen worden toegewezen aan voorrangskandidaten. De urgentiewoning van mijn moeder is heel erg krap, ik heb geen eigen slaapruimte. Ik ben muziekdocent en geef op dit moment 6 uren muziekles aan het Voortgezet Onderwijs, daarnaast ben ik zelfstandige ondernemer. Ik kan mijn beroep niet goed uitoefenen wegens gebrek aan een degelijke woonruimte. Ik ben op zoek naar een 2 a 3 kamer appartement. Ivm mijn beroep heb ik een extra werkkamer nodig. Mijn overige spullen zijn bij anderen opgeslagen, die zeer ongeduldig worden, aangezien zij hun eigen spullen ook in hun woning kwijt willen. Mijn moeder en mijn broertje kunnen eveneens niet hun spullen kwijt in de urgentiewoning. De ruimte is erg krap en er is nauwelijks beweegruimte. Tevens is er geen Centrale Verwarming aanwezig. Vanwege nalatigheid middels het uitbetalen van mijn uitkering ben ik mijn huurwoning in Den Haag kwijtgeraakt. Nu is men er wel degelijk van bewust dat de uitkering toendertijd , nimmer had moeten worden achtergehouden. Feit is , dat ik nu geen zelfstandige huurwoning heb, terwijl ik dit heel dringend nodig heb. Nu woon ik al meer dan 2 jaar in Haarlemmermeer, mijn moeder en mijn broertje wonen hier ook. Zodoende wil ik in aanmerking komen voor een 2 a 3 kamer huurappartement in Haarlemmermeer. Hopelijk kunt mij hiermee helpen. Bijgaand vraag ik een ontvangstbevestiging. In afwachting van uw spoedige en positieve reaktie, verblijf ik. Met vriendelijke groet,

   Kwee Tjoe Liong.

  • Een merkwaardige situatie: u verliest een huurwoning, omdat de uitkerende instantie een fout gemaakt heeft.

   Het ingewikkelde en complicerende hierbij is dat het hier instanties betreft, die volkomen los van elkaar staan.De vraag is dus of de uitkerende instantie inderdaad dit probleem veroorzaakt heeft; of dat u eerder en sneller bij de uitkerende instantie had moeten klagen. Er van uitgaande dat het hier een gemeentelijke instelling betreft, die de woning toewijst, moet u eens kijken welke ombudsman de gemeente heeft en daar deze klacht indienen. Of anders bij de ombudsman van de woningmaatschappij.Stel u op het standpunt dat u slachtoffer geworden bent van 2 volstrekt langs elkaar heen werkende instanties.

   Stichting Rechtsbehoud

 60. Hoe lang moet ik nog betalen voor thuis als ik wil scheiden?
  • Beste mevrouw/mijnheer,

   Hierbij mijn vraag aan u.

   Wij hebben na ruim 25 jaar huwelijk besloten uit elkaar te gaan. We hebben een eigen huis. Momenteel komen we echter niet verder en heb ik besloten om voorlopig thuis weg te gaan en elders een onderkomen te huren. Onze kinderen zijn beide 18+ en wonen niet meer thuis.

   Voor welke kosten ben ik "thuis" aansprakelijk.

   Zie ik het goed dat dit alleen de helft van de maandelijke hypotheeklasten zijn, of moet ik ook nog bijdragen aan alle overige kosten, denk hierbij aan gas, water, licht etc.

   (is dit laatste het geval, dan zal het natuurlijk bijna financieël niet mogelijk zijn om voorlopig elders te gaan wonen)

   Bij voorbaat dank voor uw antwoord

   Ferdinand van Beek

  • Geachte heer Van Beek,

   Tegenover derden:

   Zolang u nog in gemeenschap van goederen gehuwd bent, blijft u aansprakelijk voor alle kosten van de gemeenschap. Dus ook alle kosten van het huis.

   Onderling:

   Daarnaast kunt u onderling een afspraak maken over de verdeling van de woonlasten; bijvooorbeeld dat ieder zijn eigen lasten betaalt, maar dat u de helft van de hypotheeklasten betaalt.

   Wettelijk

   Op zich geldt tussen echtgenoten het wettelijk beding dat ze voor elkaar moeten zorgen. U hebt dus een onderhoudsplicht tegenover elkaar. ScheidenZodra u de procedure bij de rechtbank opstart, kunt u dit soort zaken ook juridisch gaan scheiden.

   Op onze website vindt u een forum over echtscheidingen.

   Daar kunt u met lotgenoten overleggen.

   Stichting Rechtsbehoud

 61. Hoe lang kan ik mijn geld nog terugkrijgen na het uitlenen?
  • Ene dhr schoenmaker uit joure heeft van ons geld geleend maar hij betaalde niet,vonnis is van 1999,kunnen wij hem nog vervolgen? wij hebben al aangifte bij de politie gedaan maar toen is hij verdwenen,ik weet dat zijn gezin in sneek woont. kunnen wij ons geld terug krijgen 

  • Een vonnis kan 20 jaar lang geexecuteerd worden te rekenen vanaf de laatste keer dat de deurwaarder het vonnis betekend heeft. Dus na elke betekening is het vonnis weer 20 jaar geldig: bewaar dus de betekeningexploten van de deurwaarder ! En zolang er niet betaald is, tijdig opnieuw betekenen. 

   Stichting Rechtsbehoud

 62. Aannemer bouwt op erfafscheiding en bewoner duwt gebouwde muur om, wat nu?
  • Naam: j de kloen

   Omschrijving van uw vraag:: man en vrouw van beide 76 jaar wonen in een huurhuis, nu bouwt en verkoopt een aannemer aangrenzend een aantal woningen, aannemer bouwt stenen afscheiding op grond van huurder, aannemer wil geen kadaster laten komen, oude man erg boos en duwt in aanbouw zijnde muurtje Wat nu? 

  • Toch de man van het kadaster laten komen en de grens gaan uitmeten. Dan blijkt op wiens grond dat muurtje stond. Kost wel 710 euro, maar huurder en aannemer weten dan ten minste wie er onomstotelijk gelijk heeft. Als de aannemer gelijk heeft, moet de huurder de schade betalen voor het omgeduwde muurtje. Als de huurder/oude man van 76 gelijk heeft, dan heeft hij zich verzet tegen een ogenblikkelijke en wederrechtelijke aantasting van zijn eigendomsrecht ern dat mag: in dat geval werd het muurtje immers zonder zijn toestemming op zijn erf gebouwd. 

   Stichting Rechtsbehoud

 63. Moeizame opzegging van webhosting zonder zelfs opdracht gegeven te hebben
  • Vraag 1. Mijn probleem is het volgende. Via internet heb ik een webhoster leren kennen, enige jaren geleden. Voor wat diensten aan hem zou ik gratis webhosting en domeinnaam krijgen. Dit is ook nooit een probleem geweest.

   Maar nu zijn er enkele probleempjes ontstaan. Via msn nodigde hij mij uit om op zijn webcenter te registreren, en ik zou dan 10 euro krediet krijgen om dan wederom gratis de domeinnaam te verlengen. Het MSN gesprekslog is in mijn bezit. Dit is allemaal gedaan en uitgevoerd. Dit is gebeurd op 18-9-2009. Ook krijg ik dan via dat webcenter diverse facturen, en ook een betalingsbevestiging, dat alles voldaan is. er is dus betaald, zei het in natura. Maar na die tijd zijn de problemen ontstaan, en begint hij nu te dreigen met incassoburos. Let wel het gaat om een bedrag van 19 euro. Volgens de reminder. De papieren die ik heb staat zelfs een hoger bedrag (37 euro). tevens kloppen de factuurnummers niet. Hij schermt nu dus met interum justitia voor de inning. Vervolgens wordt op 16-10-2009 wederom een nieuw account aangemaakt op mijn naam. En ook weer een betalingsbewijs via datzelfde webcenter. Aangezien ik dit niet zelf gedaan heb, lijkt mij dit toch een vorm van fraude (misbruik van mijn persoons gegevens). Maar goed, conform kopen op afstand ,heb ik dit dus per direct opgezegd. Binnen 7 dagen.

   Het schijnt dat die termijn zelfs 3 maanden kan worden, indien

   dat in mijn geval klopt kan ik dus die "andere bestelling" ook

   ongedaan maken. Alleen weet ik die voorwaarden niet. Hij schermt tevens ook met zijn voorwaarden.Die heb ik nooit ontvangen of gezien en zijn ook nergens te vinden op zijn site. Graag zou van u enig advies hierover willen hebben, voordat dit geheel uit de hand gaat lopen. Het betreft een hostingbedrijf dat gevestigd is in belgie.

   In afwachting van uw antwoord,

   met vriendelijke groet,

   P. van der Schijndel

   Vraag 2: Geachte heer stichting,

   Bedankt voor uw reactie. Deze persoon is momenteel zeer lastig aan het doen, dreigen met jurist, incasso buro's, hij zal dus niet zomaar medewerking verlenen. OA weigeren van aanpassen nameservers voor diverse domeinen, wat al geregeld is door de registar waar deze bij aangesloten is.

   Over de toestemming, tja op 18/9 heb ik zelf de aanvraag gedaan.

   die van 16/10 heb ik niet gedaan, hij zelf dus. Met als excuus dat er een upgrade is gedaan van een tryout versie baar een volledige....

   welke is nu geldig? Zijn de betalingsbewijzen geldig, ook al is er geen bankoverschrijving gedaan? Hij zal zijn systeem dan zodanig gaan aanpassen dat je de AGV moet bevestigen bij een bestelling.

   Bovendien staat er in de AGV een stukje over de rechtbank in haarlem, terwijl het bedrijf in belgie gevestigd is. Ik heb wel eea terug gevonden over BW7-46, mbt de verplichting tot informatie verstrekking.

   Hij heeft mijn inziens volledig niet voldaan aan de eisen die daarin

   gesteld worden. In zijn AGV staat ook nergens vermeld mbt de 7 dagen regeling, daar waar hij wel mee schermt. Dit zou verplicht zijn volgens die wet.

   Ook heeft hij niet voldaan aan de eis om alle gegevens in de order

   bevestiging te plaatsen, oa de 7 dagen, hoe op te zeggen, contact

   informatie etc. In dit geval zou dus de termijn verlengd worden naar 3 maanden, zodat ik momenteel nog gewoon kan opzeggen zonder enige kosten. Ook voldoet zijn site niet aan die eisen, er staan ook geen contact informatie vermeld. De algemene voorwaarden heb ik via google moet opsporen, terwijl ik

   hem ook een link gevraagd heb waar deze te vinden zijn.

   Ik krijg als antwoord: ze staan er wel kijk maar goed.. Ik hoop dat u mij in deze eventueel zou willen ondersteunen. Daar ik naar mijn inzien in mijn recht sta.

   Eventueel wil ik u alle mails en AGV die ik van zijn bedrijf heb

   ontvangen naar u opsturen. het betreft het volgende bedrijf:

   www.the-future-web.com

   Alvast bedankt,

   met vriendelijke groet,

   P. van der Schijndel

   Vraag 3:

   Geachte stichting,

   Graag wil ik u bedanken voor uw advies in deze.

   Ik heb deze relatie beindigd,tevens heb ik mij beroep op de verplichting tot informatieverstrekking. En de adviezen die u onderstaand heeft gegeven.

   Hij doet hier moeilijk over, is nederlandse wet en niet belgische. Heb deze via mail verstuurd, en hij heeft gereageerd dmv een reply op deze mail. Bewijs van ontvangst heb ik dus. Maar ik ontdekte ook het volgende: op zijn factuur staan zijn BTW nummer en Handelsregister nummer:

   BTW-Nummer staat geregistreerd op een inactieve onderneming HR nummer bestaat niet eens en ook is de ondernemeing niet te vinden in het HR. Oftewel, zijn bedrijf bestaat niet eens.

   Nogmaals bedankt,

   P. van der Schijndel

  • antwoord op vraag 1:

   Algemene voorwaarden zijn in Nederland pas van toepassing, als ze VOORAF ter inzage gegeven zijn.

   Je kunt niet eenzijdig aan een ander verplichtingen

   opleggen,zonder dat die ander daar vooraf zijn toestemming voor gegeven heeft. Vraag dus aan dit hostingbedrijf u aan te tonen hoe u uw toestemming gegeven zou hebben.

   Stichting Rechtsbehoud

   antwoord op vraag 2:

   De stichting Rechtsbehoud schreef:

   1. Zeg deze relatie zo snel mogelijk op.
   2. Doe deze opzegging op zo'n manier dat u later kunt bewijzen dat u haar ook gedaan hebt EN dat de wederpartij die ontvangen heeft. Zend dezelfde opzegging dus via meerdere kanalen,. als e-mail, sms, post et cetera.
   3. Vraag om bevestiging van uw bericht en de opzegging.
   4. Stel in die opzegging dat u niets verschuldigd bent, aangezien u geen verplichtingen jegens hem aangegaan bent en ook de AGV nooit geaccepteerd noch van tevoren ontvangen noch ingezien hebt. Vraag verder in deze opzegging dat u de rechtsgrond wilt weten, waaruit blijkt dat u toestemming gegeven zou hebben, indien de wederpartij wel meent van u te vorderen te hebben.

   Stichting Rechtsbehoud

 64. Wanneer is mijn schuld nu eens verjaard, na al die betalingen?
  • Geachte,

   In 1991 is mijn eenmanszaak failliet verklaard en opgeheven wegens gebrek aan baten. Er is 1 schuldeiser (idm lease) die elke 5 jaar weer via deurwaarders met dwangbevelen komt. Ik heb, als ik enigszins kon, betaald maar de rente is hoger dan alle duizenden euro's die ik betaald heb, er is dus tot op heden blijkbaar niets op de hoofdsom afgeschreven. De hoofdsom is ca 9000 euro maar incl. rente en kosten is het nu ruim 50.000 euro. Kunnen ze dit mijn hele leven blijven doen? Hoe moet ik hier mee omgaan? Ik heb sinds vorig jaar een koophuis maar geen overwaarde. Mijn inkomsten zijn door ziekte net voldoende om de vaste lasten te betalen. Door mijn ziekte is mijn contract niet verlengt in Januari en heb ik nu een ziektewet uitkering via het UWV

   Hartelijk dank voor Uw snelle reactie.

   Hoogachtend,Gerry Waterheuvel

  • De verjaringstermijn van 5 jaar begint elke keer opnieuw te lopen, zodra de deurwaarder betekend heeft. Als de deurwaarder langer dan 5 jaar wacht met opnieuw betekenen, is hij te laat.Tenzij de 5 jaars termijn in het faillissement al verstreken is: dan moet er een periode van 5 jaar zitten tusen de schriftelijke erkenning door de curator en het eerste dwangbevel. Maar we vrezen voor u dat wettelijke schuldsanering de enige oplossing is: dan moet u 3 jaar op minimum niveau leven, maar dan bent u ook van deze schuld af. En anders wil een familielid misschien deze crediteur afkopen, indien deze crediteur verteld wordt dat u anders de schuldsanering in gaat.

   Stichting Rechtsbehoud

 65. Levert mijn advocaat wel goed werk? Ik vind namelijk van niet.
   1. Ik vind dat mijn advocaat de zaak niet serieus neemt en te lang laat liggen heeft me al 10000€ gekost,wat kunt U mij adviseren of wat zijn de verplichtingen van de advocaat? Bedankt a steinhorst
   2. nee,de zaak is nog niet bij de rechtbank geweest,hij wil het nog steeds op een deal laten uitkomen.De kosten heb ik betaald omdat de tegenpartij de aansprakelijkheid niet aanvaard,doch de bewijzen zijn alleen in mijn voordeel,zo zegt mijn advocaat.

   Had ik de kosten niet moeten betalen?

   De zaak loopt al vanaf begin 2008,mede door de vertragingstactiek van tegenpartij.

   1. Natuurlijk moet uw advocaat uw zaak met gepaste voortvarendheid behandelen. Als hij dat niet doet, kan dat zelfs klachtwaardig zijn. Vreemd is het dat u meent dat uw advocaat uw zaak niet serieus neemt, terwijl u toch een flink bedrag aan nota's betaald hebt. Kan het soms zijn dat dit een lopende procedure bij de rechtbank is ? Want dan kan het inderdaad voorkomen dat de wederpartij moet concluderen en in de tussentijd kunt u en dus ook uw advocaat niets doen. Stichting Rechtsbehoud
   2. Met uw antwoord geeft u aan dat uw advocaat de voorkeur aan onderhandelen geeft, maar al bijna 2 jaar van begin 2008 tot nu niets bereikt heeft bij de wederpartij. Uw advocaat is verplicht uw belangen met voortvarendheid te dienen. Uw advocaat zal u uit moeten leggen of hij in dat in dit geval wel gedaan heeft. Bekend is de taktiek waarbij de partij, die de beste bewijspositie heeft de wederpartij dagvaardt en de zaak bij de rechtbank aan brengt voor verder procederen.Tegelijk wordt de wederpartij dan een schikking aangeboden met de mededeling dat er anders geprocedeerd wordt. Die dreiging helpt veelal.Wat geeft uw advocaat aan waarom hij dat niet gedaan heeft ?

   Stichting Rechtsbehoud 

 66. Uitstaande lening aan ex-vriend, hoe lang duurt het terugbetalen nog?
  • Gechte heren,

   Ik heb een vraag, mijn inmiddels ex-vriend heeft bij mij een overeenkomst van lening getekend voor een lening van 10.250,00 euro voor zijn auto in mei 2008 en er is toen af gesproken dat hij 100,00 euro per maand zou betalen en dat doet hij ook nog steeds. In juli 2009 heb ik hem een mail gestuurd of hij zijn schuld aan mij eerder zou kunnen aflossen. Aangezien ik er moeite mee heb om nog ongeveer 8 jaar tewachten tot dat hij zijn schuld heeft afgelost. Hierover schreef hij mij per e-mail terug dat hij zou kijken of hij een lening kon krijgen bij de bank, hij zou mij dit dan zo snel mogelijk laten weten. We zijn inmiddels 3 maanden verder en ik heb nog steeds niks gehoord. Nu heb ik inmiddels gehoord dat hij zijn huis gaat verkopen en dat hij gaat samen wonen. Mijn vraag is nu of zijn schuldbekentis rechts geldig is .En wat als hij niet meer betaald.Welke stappen kan ik dan ondernemen. in afwachting op een antwoord verblijf ik.

   J.G. van Katwijk.

  • De schuldbekentenis is geldig, ook nu zijn regelmatige, maandelijkse betalingen die bevestigen. Als hij niet meer betaalt, kunt u hem tot betaling laten veroordelen door de rechter; maar zorg wel dat u zijn betalingen als bewijs kunt laten zien: gooi die bankafschriften dus niet weg ! Uw ex-vriend heeft niet de verplichting u eerder terug te betalen dan is afgesproken.

   Stichting Rechtsbehoud

 67. DSB-hypotheek, wat gebeurt er nu na het faillisement van vandaag?
  • Geachte Hr/Mvr.

   Wij hebben een half jaar geleden een hypotheek afgesloten bij de DSB. Een zogeheten Flexhypotheek met twee jaar rente bedenk tijd. Deze rente staat deze twee jaar op 3.9 % binnen deze twee jaar moeten wij de hypotheek vast zetten met de dan geldende rente. Geld deze overeenkomst nog?Kunnen wij de hypotheek nu nog wel vast zetten? Of hebben wij nu recht op deze rente van 3.9% ? het gaat hier om een looptijd van tien jaar.

   Groetjes Clarence.

  • Volgens ons loopt deze hypotheek gewoon door. Maar ongetwijfeld zult u te maken krijgen met een nieuwe contractspartij, omdat de curator deze hypotheek zal verkopen aan een andere marktpartij en/of bank.

   Maar inhoudelijk verandert er niets. De eenmaal gemaakte hypotheekafspraken blijven gewoon staan en mogen niet zonder uw toestemming veranderd worden door de nieuwe koper/eigenaar/bank.

   Stichting Rechtsbehoud

 68. Sociale dienst en verdachte aankoopbonnen
  • hallo mijn naam is erik mens.

   mijn vraag luid. aankoop bonnen met een andere naam er op kunnen die worden mee genomen in iemands uitgave patroon bij de sociale dienst?

   ik bedoel,als er een stel oude bonnen worden gevonden,van bepaalde goederen,met een andere naam en gegevens als mij zelf,mag daar gerechtelijk aanspraak op worden gemaakt dat deze bij ijn uitgaven mogen gerekent worden. geld dat als bewijs dat ik die geleden heb uit gegeven? ik word er wel van beschuldigt,en de waarde van deze bonnen word bij mijn uitgave berekend,tijdens een huiszoekeing zijn dergelijke bonnen gevonden,deze zaten verschillende bij defecte goederen,en oudere spullen wat gratis verkregen zijn,of via internet gekochte oude goederen,en defecte goederen,bv,oudere telefoons(gsm) oudere navigatie defect,of bv gebruikte schoenendozen waar nog een bon van iemand anders inzat,of bv een bon zonder enkel gegeven van de praxis wat iemand anders bij mij heeft laten liggen,en ik die bewaard heb.kortom,aankoop bonnen zonder mijn naam of adres of een ander gegeven van mij.maar wel met gegevens van iemand anders,een compleet vreemd iemand.

   vrgrt.erik mens,  

  • 1.Alleen op basis van facturen en aankoopbonnen, waar uw naam NIET op staat, kan men u niet veroordelen. Wel moet u een verklaring kunnen geven hoe u aan die bonnen komt.

   2.In elk geval zal er aanvullend bewijs moeten zijn om u veroordeeld te krijgen: U moet dus vragen welk aanvullend bewijs er is voor hun stelling dat u die aankopen gedaan en betaald hebt. Uit dat aanvullend bewijs zal dan moeten blijken dat u inderdaad de handeling van aankoop en betaling gedaan hebt.

   3.Luistert u GOED naar dat antwoord en laat u vervolgens dat antwoord uitleggen. Zorg er vooral voor dat u begrijpt wat ze bedoelen. Vraag zo nodig om verdere uitleg.

   4.Ga daarna NIET in discussie, maar zeg dat u het er niet mee eens bent. En dat u later met een antwoord wilt komen, omdat u eerst met een deskundige (advocaat?) wilt overleggen en hem om advies wil vragen.

   5.Overweeg aan de hand van hun antwoord of u al een advocaat moet raadplegen.

   6.NOGMAALS, realiseer u goed dat als u in discussie gaat, de gemeente die discussie later uit zal willen leggen als een bekentenis: DISCUSSIEER DUS NIET.Laat dat later aan een advocaat over.

 69. Occasion bevat onverwachte gebreken, wat nu?
  • Ik heb op 12-09-2009 een tweedehands auto gekocht bij een handelaar. Deze zij dat de auto(uit 2000)tiptop in orde was. Ik heb er een week in gereden en begon van alles te horen. Ben er mee naar een garage gegaan en heb hem laten controleren, deze gaf mij een hele waslijst met gebreken

   Met vriendelijke groet

   Karin Verkerk

  • U kunt de verkoper voorstellen, nadat u hem een afschrift van de waslijst met gebreken gegeven hebt, dat hij of de gebreken herstelt of de auto terugneemt en u uw geld terug krijgt. Net wat de verkoper verkiest. Als de autoverkoper hier niet op in wil gaan,. moet u via de rechter deze koopovereenkomst laten ontbinden en uw geld terug eisen.

   In plaats van ontbinding kunt ook reparatie van alle gebreken eisen, als u dat liever wilt.

   Stichting Rechtsbehoud

 70. Schade rijden in een leenauto, hoe nu verder?
  • Geachte heer, mevrouw,

   Tijdens reparatie van mijn eigen auto, heb ik een leenauto meegekregen. Ik heb hiervoor geen overeenkomst getekend. Vervolgens heb ik schade gereden. Zowel mijn auto als de leenauto was WA verzekerd. Mijn verzekering heeft aangegeven dat de schade loopt via de verzekering van de leenauto en dat dit primair binnen hun verzekering valt. Eerst hebben ze mij een factuur gestuurd van de reparatiekosten ( 5000 euro).

   Ben hier niet mee accoord gegaan, temeer deze leenauto ruim 7 jaar oud was. Vervolgens krijg ik nu een brief waarin staat dat ik 540 Euro moet betalen als eigen risico.

   Ze geven aan dat dit volgens de BOVAG voorwaarden is. Heb BOVAG gebeld en het bedrag komt hen niet bekend voor.

   Ik heb geen overeenkomst getekend. Moet ik betalen?

   Ik zie uit naar uw antwoord.

   met vriendelijke groet,

   Paul Verstraete

  • U moet een afschrift vragen van hun verzekeringspolis en die ter beoordeling voorleggen aan uw verzekeringsagent. Pas dan hebt u meer duidelijkheid in hoeverrre de garage zelf schade zou hebben kunnen lijden. Uw verzekeringsagent kan dan aan de hand van hun verzekeringspolis de schade regelen of overlaten aan de verzekeraar van de garage.

   Stichting Rechtsbehoud

 71. Verspreide geruchten en roddels in de buurt
  • L.s., Graag wil ik op onderstaande graag advies.

   Mij is ter ore gekomen dat onze buurvrouw het verhaal verspreidt dat wij in huis een wietplantage zouden hebben.

   Een postbezorger van TNT post zou haar hebben aangesproken dat zij een wietlucht rook en wel uit onze brievenbus. Reden van aanspreken zou zijn dat de buurvrouw ons maar moest waarschuwen dat de postbode dat had geroken en zij wel degelijk weet hoe dat ruikt. Dit heeft de buurvrouw niet gedaan.

   Daar mijn man en ik hard werkende mensen zijn (mij man is boekhouder en ik ben winkelbediende) werd er door de buurvrouw ook nog bij vermeld dat het juist die mensen zijn waar je het niet van verwacht. Inmiddels heb ik dit bij TNT post geverifieerd en blijkt ook daadwerkelijk gezegd te zijn door de postbezorger. De betreffende medewerker is van mijn melding/klacht op de hoogte gesteld en aangesproken door leidinggevenden.

   De reden waarom onze buurvrouw dit soort verhalen verspreidt is ons eigenlijk niet duidelijk. We hebben een gewoon (oppervlakkig) contact. Af en toe eens een praatje en hallo enzo. In het verleden hebben wij veel geluidsoverlast van ze gehad, maar hebben dat altijd kunnen bespreken en oplossen.

   Aangezien we in een klein dorp wonen (ongveer 1200 inwoners) en ook nog eens niet van het dorp zelf afkomstig zijn maak ik me toch een beetje zorgen voor eventuele gevolgen als iemand dit verhaal serieus zou nemen. Onze oudste zoon gaat namelijk in het dorp zelf naar school. Nu wil ik graag weten welke stappen ik kan ondernemen. Ik wil de buurvrouw er niet zelf op aanspreken aangezien de persoon die me dit heeft verteld erbuiten wilt blijven. Tot slot wil ik opmerken dat wijzelf regelmatig inderdaad een wietlucht in de straat ruiken en dat hebben meerdere straatgenoten ook regelmatig vastgesteld.

   In afwachting van uw reactie verblijf ik,

   Met vriendelijke groet,

   Martina Overzijl.

  • Tsja, geruchten de kop indrukken, is eerder een vraag om een sociale oplossing. Dat ligt dus niet op ons terrein.

   Maar misschien kunt u de wijkagent eens vragen de herkomst van de weedlucht op te sporen. Als de echte dader ontdekt is, gaat u vrijuit, denken we dan.En anders kunt u in kort geding een smaadverbod eisen, ten minste als u voldoende bewijzen hebt dat uw buurvrouw deze geruchten verspreidt.

   Stichting Rechtsbehoud

 72. Vraag omtrent beslaglegging inboedel dochter die inmiddels niet meer thuis woont
  • Geachte heer /mevrouw

   Ik heb een vraag.

   Mijn dochter van 20 is inwonend bij mij, en nu ziot ik met een probleem.

   In september wordt zij 21 jaar.

   Zij heeft van een incasso bureau een brief gekregen waarin vermeld staat dat als zijn het openstaande bedrag van bijna € 800.00 niet binnen 1 week heeft betaald er dan een deurwaarder komt aan de deur met een dagvaarding.

   In bescherming van mezelf voor de fouten die zij op deze leeftijd gemaakt heeft, in hoeverre kan er dan op mijn inboedel beslag gelegd worden.

   Is het dan zo dan ze beslag leggen op haar inboedel dat bij mij in huis staat, of beslag leggen op haar loon.

   Momenteel is zij hier uit huis vertrokken na een fikse ruzie, en ik wil graag weten in hoeverrre ik mijn spullen hiertegen kan beschermen. En ofdat er enig recht is op beslaglegging van het inkassobureau op mij

   In afwachting van uw antwoordt,

   Mevrouw Gerda I.

   1. Als uw dochter zich inschrijft op het adres, waar ze nu verblijft, bent u ook van de deurwaarder af. 
   2. Als u dat niet doet, kan de deurwaarder toch alleen maar beslag leggen op de spullen van uw dochter. We nemen aan dat die op haar kamer staan.Ook kan de deurwaarder beslag leggen op het salaris van uw dochter. Maar omdat de deurwaarder geen vonnis heeft, kan hij nu geen beslag leggen. Want hij mist immers de toestemming van een rechter. 
   3. Op dit moment kan de deurwaarder dus alleen maar een dagvaarding uitbrengen. Hij kan nu dus geen beslag leggen.Dat kan de deurwaarder pas, nadat de rechter een toewijzend vonnis gewezen heeft. 
   4. En zover is het nog niet: geen paniek dus. 
   5. Misschien heeft uw dochter wel een goed verweer in die procedure. 
   Stichting Rechtsbehoud


   PS Lees op onze site www.rechtsbehoud.nl het hoofdstuk de deurwaarder nog eens door. 

 73. Toegezegde contractverlening maar na einde contractdatum toch nog ontslag
  • Geachte heer, mevrouw,

   Ik werk sinds 1,5 jaar bij een bedrijf waar ik een jaarcontract had met 4 augustus jl. als einddatum. De maanden voorafgaand aan deze datum heb ik aan mijn baas gevraagd wat de vooruitzichten waren voor een contract na afloop van dit jaarcontract. Er is meerdere malen aangegeven dat de bedoeling was dat ik weer een jaarcontract zou krijgen nadat mijn huidige contract verlopen was.

   Ik werk 3 dagen per week in het buitenland, en ben dus niet vaak op kantoor, maar op 22 juli zag ik mijn baas nog en er werd nog steeds gesproken alsof ik na mijn vakantie (23 juli t/m 10 augustus) gewoon verder zou werken.

   Ik vertrok 23 juli voor twee weken naar vakantie in het buitenland en kreeg op de dag van onze terugreis een bericht van mijn baas, dat hij de dag erna langs wilde komen om persoonlijk het een en ander met me te bespreken.

   Mijn contract was dus op 4 augustus geeindigd, maar uit niks bleek dat er geen nieuwe overeenkomst zou volgen. Ik heb geen werk over moeten dragen, ik had mijn lease-auto, telefoon, laptop etc. ook gewoon nog en heb tijdens mijn vakantie nog telefoontjes van collega's en externen beantwoord.

   Mijn baas bezocht me op 11 augustus en gaf te kennen dat hij inderdaad had beloofd dat ik weer een jaarcontract zou krijgen, maar dat hij dit toch niet ging doen. Onze overeenkomst was wat hem betreft gewoon per 4 augustus beeindigd en hij wil wegens tegenvallende bedrijfsresultaten niet met me verder (mijn project in het buitenland raakt vroeger dan verwacht ten einde en er is geen zicht op nieuwe projecten).

   Mijn vraag is of mijn baas in zijn recht staat of dat ik nog een kans maak om in verweer te gaan. Ik was ten tijde van het verlopen van mijn contract wel met vakantie en werkte dus eigenlijk niet (ondanks de telefoontjes die ik gepleegd heb). Maakt dit een verschil of maakt dat niet uit omdat het contract van rechtswege eindigde op 4 augustus. Maar mag mijn baas dan pas op 11 augustus opzeggen nadat hij tot die dag mondeling toegezegd heeft me een nieuw contract aan te zullen bieden?

   Bij voorbaat dank voor uw respons.

   met vriendelijke groet,

   Willie B.

  • Daar moet inderdaad een stuk discussie in zitten. Op 22 juli ging u met vakantie in uw contractsperiode.Die vakantie loopt door tot en met 10 augustus, zodat u zich daarna conform de opmerking van uw werkgever weer meldt om aan het werk te gaan. U had dus reden te mogen aannemen dat u na 4/8 nog in loondienst was. In dat geval zegt de wet dat u opnieuw voor de termijn van het vorige arbeidscontract in dienst bent. Het is zeker waard dit door een arbeidsjurist of advocaat te laten beoordelen. Op de site Het Juridisch Loket vindt u door de staat gesubsidieerde advocaten. 

   Stichting Rechtsbehoud

 74. ZIGGO en te laat ontvangen facturen met grote bedragen tot gevolg
  • Factuur Ziggo Geachte heer, mevrouw, Op 30 juni 2008 hebben wij een alles in 1 pakket aangevraagd bij Ziggo. Het probleem is namelijk dat wij al vanaf het begin bezig zijn om gefactureerd te worden, gemiddeld hebben wij elke maand wel een of meerdere keren gebeld.Wanhopig zijn we zelfs op 27 maart jl. naar het hoofdkantoor van Ziggo in Den-Haag gereden om uit te zoeken wat er nu aan de hand is. Wij zijn nu bijna een jaar verder en hebben nog steeds geen rekening mogen ontvangen. 15 mei jl. hebben we toch maar weer contact gezocht met Ziggo omdat de rekeningen nog seeds uitbleven. De vrouw die wij aan de telefoon hadden, vond het echt belachelijk wat er allemaal gebeurde. Zij vertelde ons dat het contract op nieuw in zou gaan en dat wij vanaf 15 mei 2009 gefactureerd zouden gaan worden (dit hebben wij ook per e-mail bevestigd gekregen). Onze eerste factuur hebben wij op 28 juli jl. voldaan (geincasseerd). De 2e factuur kregen wij 31 juli jl. waar wij ons letterlijk dood door schrokken. Het was namelijk een bedrag van Eur 599,93. Heb daarom ook gelijk weer naar Ziggo gebeld, de vrouw vertelde mij dag het bedrag inderdaad ten onrechte van onze rekening was afgeschreven. Heb ook direct dit bedrag bij de bank laten storneren. Totdat ik vandaag gebeld werd door de heer Lammerd van Zanten van Ziggo hij vertelde mij dat ik de rekening wel moest betalen omdat ik het afgelopen jaar wel van hun diensten gebruik heb gemaakt. Wij hebben ook een e-mail van hem ontvangen dat wij voor 20 augustus de eerste termijn van EUR 112,51 moeten betalen. De heer van Zanten dreigde ons met juridische stappen als wij de bedragen niet zouden voldoen. Terwijl ik zwart op wit heb staan dat wij vanaf vanaf 15 mei 2009 gefactureerd zouden gaan worden. Vanaf het begin is er al van alles mis gegaan, bij ontvangst van de digitale ontvanger zat er geen smart-card bij. Deze werd na ruim een week toegezonden. Gemiddeld hebben wij 1 x in de 2 maanden geen internet verbinding, er zijn al 5 of 6 monteurs bij ons aan de deur geweest. Daar hebben wij ook iedere keer vrij voor moeten nemen. Mocht u nog informatie of onze ontvangen e-mails van Ziggo nodig hebben kunnen wij u deze nasturen. Ik hoop dat u ons juridisch advies kunt geven betreft bovenstaande. Alvast heel erg bedankt. 

   Met vriendelijke groet, Emmy Lindemans

  • Vreselijk, wat heeft ZIGGO er een warboel van gemaakt. Maar als hun medewerkster u de periode voor 15 mei 2009 cadeau heeft gedaan, is ZIGGO daar aan gehouden. Maar dan moet u dat wel aan ZIGGO kunnen bewijzen. Want de opmerking dat met ingang van 15 mei 2009 het contract in zal gaan, wil nog niet zeggen dat ZIGGO u de periode daarvoor kwijt scheldt. Want kwijtscheldingen moeten altijd ondubbelzinnig en uitdrukkelijk zijn. Zoals het in uw bericht staat is het niet uitdrukkelijk en lichtelijk dubbelzinnig. ZIGGO kan dus heel wel gelijk hebben dat ze u over de afgenomen periode wil laten betalen. Wat anders is dat u niet hoeft te betalen voor de service, die u niet gehad hebt. Maar de algemene voorwaarden van ZIGGO zullen daar maatstaven voor hebben, die ZIGGO veel ruimte geven om die schade af te wijzen. Maar ZIGGO zal er rekening mee moeten houden dat algemene bepalingen, die de consument onevenredig benadelen, wettelijk nietig/vernietigbaar zijn.

   Stichting Rechtsbehoud

 75. Uitlevering en gratieverzoek na veroordeling bij verstek
  •  ik ben belg en bij verstek veroordeeld in nederland op 19 mei 2001( op aanraden van mijn raadsman destijds ben ik daar niet naartoe gegaan daar er toen geen uitlevering bestond van Belgische onderdanen)fout uiteraard.ik ben veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en dit hoofdens inbreuken op de drugswetgeving, de feiten zijn gepleegd in begin 2000ik heb er nooit niks meer van gehoord ook geen enkele uitnodiging gekregen om me aan te melden voor deze straf,tot enkele weken geleden een team van de belgische politie aan mijn deur stond met een europees aanhoudingsbevel dd 10/05/2009 van de officier van justitie mr H.J.J. Janssen bij het arrondssementsparket te zwolle lelystadin belgie kan men steeds verzet aantekenen tegen een verstek vonnis maar in nederland zou dit een onherroepellijk vonnis zijn nu mijn vraag:kan ik hier nog iets tegen beginnen en zoniet moet ik die straf volledig gaan uitzitten in nederlandik ben voor of na deze veroordeling nooit nog in aanraking gekomen met het gerecht,ik leid een heel normaal leven en werk in belgie sedert 11 maanden voor de federale overheid dienst justitie,ik heb een opgroeiende zoon en dochter en een echtgenote wat sedert 2003 volledig werkonbekwaam isik heb ondertussen al om gratie gevraagd en antwoord gekregen van ontvangst 29/07/2009

   mvg De Smet

  • Geachte heer De Smet,1.van strafvonnissen, waar hoger beroep van mogelijk is, kunt u niet in verzet gaan. 2.Hoger beroep moet u instellen binnen 14 dagen nadat zich een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat u de einduitspraak bekend is. 3.De vraag is dus of u nog in beroep kunt gaan. En de vraag is of uit uw verzoek om gratie voldoende blijkt dat u van het vonnis op de hoogte bent.U bent immers wel bekend met de opgelegde straf;maar houdt dat ook in dat u bekend met het vonnis ? Daar staat immers in waarvoor en waarom u veroordeeld bent. Die moeilijke vraag moet u direct uit laten zoeken door een nederlandse strafrechtadvocaat.Of heeft het Belgische arrestatieteam u een kopie van het vonnis in zijn geheel overhandigd ? 4.Het aanvragen van gratie geeft u een goede kans op strafvermindering, nu de Nederlandse justitie jarenlang gewacht heeft met u in te sluiten.Als u dit verzoek zelf opgesteld heeft, kan het nuttig zijn dat u een Nederlands strafrechtadvocaat een aanvulling laat schrijven. Stichting Rechtsbehoud

 76. Verruiming van taken als medewerker in een Fair Play Centre
  • Sinds langere tijd ben ik werkzaam in een amusementscentrum (kansspelautomaten) en in verband met de vorig jaar in werking getrede nieuwe kansspelbelasting en het rookverbod is mijn werkgever op alle fronten aan het bezuinigen.Actueel is de bezuiniging op de kosten van de sch Jarenlang zijn een aantal van die schoonmaakwerzaamheden uitbesteed aan een extern schoonmaakbedrijf;vorig jaar heeft mijn werkgever afscheid genomen van 1 zo,n schoonmaakbedrijf en een nieuw schoonmaakbedrijf in de hand genomen aangezien dat nieuwe bedrijf lagere tarieven/kosten rekent.Ten tijde van het aantreden van dit nieuwe schoonmaakbedrijf waren de bezuinigingen binnen de organisatie al op een breder vlak aan de gang. De schoonmaakwerkzaamheden die wij medewerkers al jaren uitvoeren betreffen het dweilen van de meeste ruimtes,het legen van asbakken(actueel in de rokersruimte),het schoonmaken/houden van de keuken,het schoonhouden van de kansspelautomaten(poetsen van de glasplaten van de automaten) en het schoonmaken/houden van de horeca-apparatuur.Ook afval ruimen wij op (bijv het opruimen van snoepverpakking,karton en plastic van horecabenodigheden e.d. Sinds enkele weken is de werktijd van het schoonmaakbedrijf met bijna de helft ingekort en wil de werkgever dat de medewerkers een aantal van hun taken overnemen,waaronder stofzuigen;Dit werd ons,zonder overleg vooraf,middels een werkbespreking medegedeeld.Deze werkbespreking moet door elke medewerker worden afgetekend cq geparafeerd. Een aantal medewerkers(ik heb zelf ook nog niet getekend)hebben vraagtekens omtrent deze kwestie,maw twijfels of wij wel verplicht kunnen worden om die,altijd uitbestede,taken tot ons te nemen. 1 collega van mij heeft al laten weten hieraan niet mee te werken.Tevens heeft zij,in prive-tijd een collega die zij kende in een ander filiaal gevraagd of er onder de medewerkers aldaar behoefte was aan het lidmaadschap van de Vakbond.Die collega uit dat andere filiaal verbleef op het moment van vraagstelling omtrent de Vakbond,ook in prive-tijd. Dit alles kwam onze rayonmanager ter ore en mijn collega kon direct op het matje komen.\"werkweigeren\",kreeg mijn collega te horen.Vervolgens stelde de rayonmanager een persoonlijke werkbespreking op waarin mijn collega verantwoordelijk wordt gehouden voor\"\"het eventueel veroorzaken van onrust binnen een ander filiaal\",en dat mijn collega eerst met haar direct leidinggevende en/of manager moet praten alvorens over te gaan tot verificatie in een ander filiaal.Het ironische is dat mijn collega helemaal niet in het betreffende,andere filiaal is geweest,maar zoals eerder omschreven de vraag in prive-tijd heeft gesteld.Dat deze kwestie,naast werkweigering,ook wordt benoemd in die werkbespreking heeft waarschijnlijk te maken met angst voor de Vakbond en misschien een eventueel ongelijk van de zijde van mijn werkgever.Tenslotte staat er in die werkbespreking dat de rayonmanager het als werkweigering beschouwt wanneer mijn collega die voorheen uitbestede schoonmaakwerkzaamheden weigert u Mijn collega weigert de werkbespreking te tekenen,hoofdzakelijk omdat ze dan erkent dat ze \"fout\" zit met o.a de Vakbondsvraag aan die andere collega;vooral daarover is ze verbolgen,want elke medewerker in Nederland mag zoiets vragen,waarbij ze zich afvraagt of haar recht op vereniging omtrent laatstgenoemde niet geschonden is.Tevens heeft mijn collega wel degelijk haar visie over de schoonmaakwerkzaamheden gegeven naar haar direct leidinggevende. In het functieprofiel,dat iedere nieuwe werknemer bij indiensttreding ontvangt,tesamen met de arbeidsovereenkomst,staat o.a over de schoonmaak het volgende omschreven:: DOEL VAN DE FUNCTIE \"De medewerker Amusementscenter verricht de operationele taken binnen een Fair Play Center met betrekking tot service,uitstraling en huishoudelijke dienst,met als doel het verblijf van de gasten in het Fair Play Center zo aangenaam mogelijk te maken\" \"Schoonhouden van het Fair Play Center (asbakken legen,glaswerk ophalen,opruimen afval,schoonmaken van horeca-apparatuur )en de directe omgeving van het Fair Play Center (met name het trottoir voor de toegang) De medewerkers voeren deze taken,letterlijk omschreven tussen haakjes,al jaren uit. Onze werkgever gebruikt het begrip \"huishoudelijke dienst\",zoals omschreven staat bij\"doel van de functie\" mede om werkweigering te rechtvaardigen.Naar mijn mening,en die van een paar van mijn collega,s, staan de taken die in relatie staan met \"huishoudelijke dienst\" exact omschreven in de zaken die genoemd worden tussen de haakjes,maw die zaken die tussen haakjes staan benoemd in ons functieprofiel,betreffen de verduidelijking/uitleg van de \"huishoudelijke dienst\". Onze werkgever gebruikt naar onze mening laatstgenoemde begrip als achterdeur voor de huidige,voorheen dus uitbestede schoonmaakwerkzaamheden tegen ons. Tevens is er onlangs door de leiding besproken welke taken het schoonmaakbedrijf dient uit te voeren;bij de schoonmaker die de werkzaamheden daadwerkelijk uitvoert,staan die taken op een kladje,want de manager mag van zijn hoofdkantoor die taken niet formeel op papier vastleggen.Ik vermoed al waarom... Tevens had onze eigen rayonmanager tegen mijn collega het volgende gezegd :\"Als ik zeg dat jij ook het toilet schoon moet maken,dan maak jij het toilet schoon !\" Wij kennen geen CAO,hebben al 2 jaar geen looncorrectie (inflatie) gekregen en krijgen zelfs geen kerstpakket meer.Dit versterkt mede de onwil omtrent bovengenoemde,alhoewel dit los van de kwestie staat. Dat er met ons geen overleg heeft plaatsgevonden,wijt onze rayonmanager aan het schoonmaakbedrijf,aangezien dat bedrijf sneller is begonnen dan gepland stond;er zou namelijk eerst overleg plaatsvinden tussen hem en het bedrijf. Wij vinden dat laatstgenoemde communicatiefout los staat van deze kwestie.. Is dit een normale gang van zakenen bovenal,is hier echt sprake van werkweigering ?.Het wordt door mijn werkgever gerechtvaard ivm de economische omstandigheden en de financiele stand van zaken binnen de onderneming (omtrent het laatste weet de medewerker niets en ook onze Ondernemingsraad weet ons al langere tijd niets meer te vertellen). Tenslotte vind ik het merkwaardig waarom er vorig jaar dan een nieuw schoonmaakbedrijf is aangewend,terwijl er,zoals in het begin door mij genoemd al bezuinigingen plaatsvonden. Het staat toch in ons funtieprofiel....????? 

  • Beste Theo,van de kant van je werkgever is de eis wel begrijpelijk. Er zal kennelijk bezuinigd moeten worden. Wij denken echter dat huishoudelijke werkzaamheden als het schoonmaken van het toilet niet echt bedoeld zijn bij het afsluiten van jullie arbeidsovereenkomst. Stofzuigen weer wel. Kennelijk was het de bedoeling dat de zware huishoudelijke werkzaamheden altijd uitbesteed zouden blijven, zodat ze geen deel van jullie arbeidsovereenkomst uit maken. De lichte huishoudelijke werkzaamheden dus wel. Alles bij elkaar is het moeilijk een ondubbelzinnig advies te geven. Omdat de waarheid hier in het midden ligt en dus bij beide partijen ! Is er geen mogelijkheid dat jullie loonsverhoging krijgen, waar dan tegenover staat dat jullie nu ook de zware huishoudelijke karweitjes gaan doen ?

   Stichting Rechtsbehoud.

 77. Aansprakelijk na stadionverbod door de KNVB?
  • LS,

   Vorig jaar heb ik een stadionverbod opgelegd gekregen door de KNVB, zonder dat ik aangehouden, verhoord of veroordeeld ben door politie of justitie. Nu hebben clubs de mogelijkheid om zogenaamde civiele stadionverboden uit te delen. Daar valt dit ook onder. Ik heb hiervoor de standaardboete van de knvb gehad en die ook betaald.

   Nu wil de club mij hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de boete die de club van de KNVB heeft gekregen. Mijn vraag is of dit kan! Als ik niet reageer, krijg ik een dagvaarding. Kan een club iemand die niet is veroordeeld door de rechter toch aansprakelijk stellen voor een boete?

   Graag verneem ik van u!

   Met vriendelijke groet,

   Hedrik Vissers

   1. Als de club kan bewijzen dat u mede de persoon geweest bent, die de onrust veroorzaakt heeft, die de KNVB er toe gebracht heeft de club een boete op te leggen, kan de club u inderdaad hoofdelijk aansprakelijk stellen.
   2. Maar zoals u in de eerste ingewikkelde zin kunt lezen, zijn er nogal wat voorwaarden, waaraan voldaan moet worden.
   3. Had bijvoorbeeld de club de boete niet aan moeten vechten bij de beroepscommissie ? En als de club dat gedaan heeft, heeft ze dan wel voldoende argumenten aangevoerd om de boete te matigen of op nihil te stellen ? Is de boete wel gegeven voor de onrust, die u mede veroorzaakt hebt ? Of gaat het bij u om een ander moment ?
   4. Door te betalen erkent u wel schuldig te zijn ! Kennelijk hebt u alleen betaald om weer naar de wedstrijden te kunnen kijken.Maar uw betaling van de boete impliceert wel dat u moet bewijzen er toch niet bij betrokken te zijn: u hebt dus de bewijslast.En als u niet in die bewijslast slaagt, acht de rechter u schuldig. En dus aansprakelijk.
   5. Als u zelf mededaders aanbrengt, opspoort, kunnen zij ook aan die schuld mee betalen: dat scheelt u weer !Maar blij word je daar niet van.....

   Stichting Rechtsbehoud

 78. Betwiste factuur en dan incasso, advies aub.
  • Geachte advocaat,

   Wij hebben onze boerderij verbouwd en hebben daar 3 jaar geleden een installateur voor aangesteld. Daarmee hebben wij vooraf duidelijk een prijsafpspraak gemaakt. Meerwerk zou in overleg met ons plaatsvinden, na goedkeuring.Inmiddels is de verbouwing al anderhalf jaar afgerond en krijgen wij in de brievenbus maarzo een naheffing van 25000 euro meerwerk!Wij hebben daarop schriftelijk gereageerd bij de installateur, met de mededeling alles te hebben nagezocht, maar konden niet verder komen dan een meerwerk van 1500 euro. Tevens nog eens duidelijk aangegeven dat wij niets hebben afgetekend, voor accoord wat evt. meerwerk zou zijn. Vervolgens neemt de installateur telefonisch contact met ons op, wat we wel niet dachten, dit was absurd en hij had geld nodig.Vervolgens zouden we het wel via andere wegen horen. Vandaag krijg ik aangetekend een brief van een incassobureau uit Eindhoven met de mededeling:Tot ons wendde zich Installatieburo Woudhuizen BV terzake een vordering...aan u toegezonden en zonder protest behouden..... Ondanks herhaaldelijk verzoek vd client bent u tot op heden niet tot betaling overgegaan.... De 1e 3 leugens zijn er al! Heeft u advies voor ons?

   Alvast bedankt!

   Mvg Anne Marie

  • Schrijf een brief aan het incassokantoor. Deel ze daarin mee dat jullie van afgesproken meerwerk niets bekend is. Dat jullie daar ook nooit mee akkoord zouden zijn gegaan, als de installateur daar destijds aan jullie toestemming voor gevraagd had. Vraag ze daarom waarom de installateur meent daarop recht te hebben. Wacht hun antwoord af.En houd daarna voet-bij-stuk. Vrees een procedure niet en deel ze dat ook mee, als ze daar nog een keer mee dreigen.

   Stichting Rechtsbehoud 

 79. Schulden en verjaring hoe en wat?
  • Geacht Rechtsbehoud

   Zoals afgesproken zal ik lid worden van de stichting rechtsbehoud.Graag zal ik mijn verhaal bij dezen willen uitlegen

   Na zo’n 24 gewerkt te hebben in Nederland ben ik terug gegaan naar mijn geboorte land.

   Drie jaar had ik daar een relatie met een vrouw met een gehandicapt kind.Met deze vrouw en

   een zwaar gehandicapte zoon, die niet van mij is ben ik naar Nederland teruggegaan.Gezien er in het begin nog geen pgb was, zijn de kosten voor medische zorg en de huisvestiging hoog opgelopen.De meeste dingen heb ik kunnen betalen, maar er zijn ook hoge rekeningen open gebleven.Dit is allemaal wel op mijn naam gebeurd,omdat zij de Nederlandse taal niet machtig was.Na toezegging van de pgb, die wij uiteindelijk ontvingen, heb ik verder veel rekeningen nog zelf betaald,want zij wilde niet aan het pgb geld komen, en had zelf daar een rekening voor geopend.

   .Gezien er ook nog een verhuizing van orthopedische en andere materialen vanuit Duitsland moest betalen worden,en ik zelf al in het rood stond heb ik daarvoor een opdracht gegeven aan de bank om van de rekening waar het pgb op stond over te boeken naar de verhuizer.Zelf was ik er niet voor gemachtigd en ben voor de rechtbank ook nog tot taakstraf veroordeeld, die nu is afgehandeld. Na einde van de relatie eind 2006, ben ik achtervolgd door deurwaarders.Inmiddels heb ik uit eigen kracht +-20.000 Euro betaald.

   Dit is gebeurt via DEKO in Zevenaar.Daar zijn we met afbetalen op aanraden van Stichting MEE gestopt gezien hun van de opvatting waren dat er nu genoeg betaald was en dat ze trots op ons waren dat we dit zelf gehaald haden.Inmiddels hebben wij in blije verwachting met hulp van mijn schoonouders een woning aangekocht,en konden we weer een normaal leven leiden.

   Maar dit was van korte duur omdat bij de tegenpartij niks te halen valt, en ik keurig werk komen ze weer bij mij terug, en heb ik nu niet vrijwillig loonbeslag.

   .Nu ik er bijna van af ben, duiken er regelmatig rekeningen ergens van op van enkele jaren geleden, waar ik mij nu af vraag moet ik deze betalen.Volgens hun valt er niks te halen bij de tegenpartij.Ook mijn inmiddels nieuwe partner wordt er gek van.Voor de functie op mijn werk is het ook niet bevorderlijk.Ook heb ik maatschappelijk werk ingeschakeld, mevr. B.de Weerdt van Maatschappelijk werk Terborg zal ons begeleiden, wat op niks uitliep.Mevr. De Weerdt heeft inmiddels alleen mijn persoonlijke kleren uit de woning kunnen halen.De inboedel die ik betaald heb , heeft ze niet kunnen ophalen ,zij beschuldigt ons nu van oplichting en dreigt nu om met het gehandicapte kind nu bij mijn werkgever voor de deur te staan.Dit kunnen we niet gebruiken ,aangezien dit ook al gebeurt is bij mijn vorige werkgever en ik toen ben ontslaan.Derhalve is alle hulp gestopt.

   .Een van de artsen die ons heeft begeleid was dr. Hertzenberger uit Srnhem en later .Ook Nico van Oorenstein van Mee Liemers heeft ons toen begeleid.Wij hadden een Advocaat, maar deze kunnen wij niet meer betalen.Hij heeft nog alle documenten van ons.

   Gratis rechtsbijstand via maatschappelijk werk bleek een advocaat van de tegenpartij te zijn en ook deze kon niets doen.Nu is de vraag aan U om ons verder te begeleiden en hoe kunnen we met de restschuld er van af komen?Wat moeten we nu verder doen?Hoop U bij dezen de situatie goed uitgelegd te hebben.

   Over het gene uit 1997 word ik morgen nog over terug gebeld, en laat u dan weten hoe en wat.

   Alvast bedankt

   En met vriendelijke groeten,

   Nico Petersen

   1. Schulden, ouder dan 5 jaar, zijn vaak verjaard.U moet dan wel schriftelijk een beroep op de verjaring doen bij de crediteur.
   2. Schulden ouder dan 5 jaar zijn niet verjaard, indien de schuldeiser u minder dan 5 jaar schriftelijk aangezegd heeft de vordering bij non-betaling aan de rechter voor te leggen.
   3. Alleen maar aanmanen is dus niet genoeg om de verjaring te stoppen: de schuldeiser moet dus met gerechtelijke inkasso gedreigd hebben!
   4. U moet een lijstje maken van de schulden, die u hebt.Aan de hand van dat lijstje moet u beooredelen of u deze schulden kunt afbetalen of niet.Aks dat niet lukt moet u overwegen wettelijke schuldsanering aan te vragen bij de gemeente van uw woonplaats.

   Stichting Rechtsbehoud

 80. Hoge gasrekening, wie moet betalen huurder of verhuurder?
  • Geachte heer/mevrouw,

   Ik heb een vraag en hoop dat u mij verder kunt helpen.

   Mijn broer huurt van een particulier een gedeelte van een woonhuis, wat door hem gebruikt wordt als kantoor.

   Nu blijkt de gasrekening 4200 euro te bedragen van 1 jaar.

   Dit is onmogelijk. Hij heeft een bedrijf laten testen of er iets aan de hand was. Nu blijkt dat er boven in het huis een gaslek zit in de leiding, er zit een gaslek bij de meter en er zit een gaslek bij de buitenste leiding. De verhuurder wil hebben dat mijn broer dus gewoon zijn rekening betaalt aan de gemeente want hijzelf is niet aansprakelijk zegt hij. Wat is uw advies in deze.

   met vriendelijke groet,

   Ina te Velde

   1. Bij verhuur van kantoorruimte is het groot onderhoud voor rekening van de verhuurder. En het klein onderhoud voor rekening van de huurder.
   2. De vraag is dus of herstel van de lekkages aan de gasleiding tot het groot of klein onderhoud behoren. Want de gevolgen van achterstallig groot onderhoud zijn voor rekening en risico van de verhuurder.
   3. Het antwoord op deze vraag is moeilijk in te schatten. Want ze hangt ook samen met de vraag wanneer uw broer de kantoorruimte gehuurd heeft, wanneer de verhuurder voor het laatst groot onderhoud gedaan heeft. En hoe in de loop der tijden de gasleidingen onderhouden zijn.En:In hoeverre mocht uw broer er op vertrouwen dat de gasleidingen goed onderhouden zouden zijn.
   4. Ons vermoeden is dat het hier groot onderhoud betreft. Maar welicht dat het gasbedrijf u daarover in kan lichten: die hebben vaker met deze vraag te maken gehad.En anders moet er onderzoek naar de jurisprudentie gedaan worden hierover.

   Stichting Rechtsbehoud

 81. Schoolkrant uitbrengen te verbieden door de school?
  • Op de school waar wij les hebben (middelbaar onderwijs, VWO bovenbouw), wordt op dit moment vanuit de directie nogal censuur uitgeoefend op zaken die de school niet zo goed zou regelen; waaronder de financiën en bezuinigen door lesuren te schrappen die eigenlijk verplicht zijn. Maar ook zaken die de leerlingen zelf meer aangaan worden zonder enig overleg of kritiek geweizigd. Zo zijn er sinds de komst van deze 'nieuwe directie' een aantal 'tradities' geschrapt. Bijvoorbeeld een feest waarbij vroeger een groot deel van de docenten en directieleden met cabaret belachelijk werd gemaakt door de examenleerlingen. Ook de schoolkrant, waar vroeger onder andere interviews met docenten instonden of de gebruikelijke rubriek met misplaatste opmerkingen van docenten mogen tegenwoordig alleen gepubliceerd worden met toestemming van docenten en directie. Ook komen er steeds meer nutteloze regelingen op de school. Zo mogen tassen niet meer in de schoolbibliotheek worden meegenomen zodat er minder boeken gestolen worden. Maar dit resulteerde erin dat alle spullen uit de tassen voor de deur nu wel gejat worden.

   Het is waarschijnlijk niet zo moeilijk voor te stellen dat wij als leerlingen dit wel gehad hebben inmiddels. Nu willen wij zelf met een alternatieve schoolkrant komen, waarin we openlijk de spot kunnen drijven met docenten en directie en kritiek kunnen uiten op hun besluiten. Gewoon een schoolkrant voor en door leerlingen, in plaats van het blad dat nu onder hevige censuur van de directie gepubliceerd wordt.

   Onze vraag is nu welke maatregelen deze directie zou kunnen nemen om ons te stoppen. Het zijn namelijk allemaal oude en 'conservatieve' mensen die niet graag kritiek horen en graag zien dat mensen respect voor hen hebben. We verwachten dus ook dat als wij openlijk met deze nieuwe schoolkrant zullen beginnen zij ons eerst op een zullen vragen op te houden. Ons daarna gaan verbieden het te publiceren en vervolgens met een soort 'schoolmeester achtige' sancties zullen komen.

   Mede hierom zijn wij van plan deze schoolkrant 'in het geheim' uit te brengen. Maar toch vragen wij ons af met welke maatregelen zij zouden mogen komen om ons te hinderen of te stoppen. We willen onszelf namelijk van te voren zo indekken dat ze (juridisch gezien) ons niets kunnen verbieden of op enige wijze censuur kunnen uitoefenen door ons te verbieden bepaalde dingen te publiceren.

   Natuurlijk snappen we dat we zelf niet racistisch kunnen zijn of mensen helemaal zwart kunnen maken. Maar bijvoorbeeld GeenStijl lijkt bijna wekelijks met dergelijke dingen weg te komen. Wat is hier ‘the big trick’?

   Aangezien uw instantie als een van de beste werd aangeschreven op een aantal internetfora waar wij hebben rond gevraagd hopen we dat u ons kunt helpen en daar ook bereid toe bent.

   1.  Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht. En daarmee alleen maar aan te tasten als er in strijd met de wet gepubliceerd wordt.
   2. De schoolleiding mag inderdaad alleen maar de krant verbieden als er in strijd met de wet gepubliceerd wordt. Bijvoorbeeld bij discriminerende of onnodig beledigende opmerkingen.
   3. Wel kan het schoolbestuur proberen de naam van julie krant te verbieden, omdat ze vindt dat jullie ten onrechte de school met deze krant vertegenwoordigen. Wij denken dat jullie dat kunnen ondervangen door het als een leerlingenkrant van een aantal leerlingen van deze school te presenteren.
   Stichting Rechtsbehoud 
 82. Erfrecht, vanwege mijn opnieuw getrouwde schoonvader?
  • Hallo,

   Mijn naam is Gerard en ik heb een vraag m.b.t. erfrecht. De moeder van mijn vrouw is enige jaren gelden overleden. De ouders van mijn vrouw waren in gemeenschap van goederen getrouwd.Mijn schoonvader is inmiddels hertrouwd. Zijn vrouw heeft ook weer 2 kinderen.

   Mijn schoonvader heeft een eigen huis. Is dit huis beschermd voor de erfenis van mijn vrouw en haar zus? Wanneer mijn schoonvader eerder zou komen te overlijden heeft zijn nieuwe vrouw dan recht op het huis?Waar heeft zij precies recht op? Wanneer mijn schoonvader eerder komt te overlijden dan zijn nieuwe vrouw hebben de kinderen van zijn nieuwe vrouw dan ergens recht op? En waar hebben mijn vrouw en haar zus recht op? Hoe is na te gaan hoe alles is beschreven.

   Mijn vrouw heeft dit al een aantal keer gevraagd, maar ze heeft namelijk nooit iets zwart op wit gezien.

   Groeten,

   Gerard

   1. Het erfdeel van moeder, waarop uw vrouw recht heeft, blijft onaangetast. Alleen dat geld zit nu onder uw schoonvader. Het is daarom beter dat haar aandeel gewaardeerd en beschreven wordt door de notaris en vastgelegd in een hypotheek ten gunste van uw vrouw. Die hypotheek is alleen bedoeld om haar aandeel veilig te stellen: uw schoonvader hoeft daar dus geen rente en aflosssing op te betalen. Anders is er het risico dat bij het open vallen van de nalatenschap de erfenis opgemaakt is of verdwenen is.
   2. De 2e vrouw is door haar huwelijk ook erfgenaam geworden van uw schoonvader en deelt dus gewoon mee samen met uw vrouw.Als ze komt te overlijden, delen haar kinderen mee in haar plaats; maar wel uitsluitend voor de grootte van haar aandeel.
   3. Bij testament kan de erflater tegenwoordig de legitieme portie van een kind behoorlijk aantasten.
   4. Als de 2e vrouw ook in gemeenschap van goederen gehuwd is, is ze mede-eigenaresse van alle eigendommen van uw schoonvader.

   Stichting Rechtsbehoud

 83. Vanaf welke leeftijd ben je wettelijk tekenbevoegd i.v.m. mijn zoon van 16 jaar?
  • Mijn zoon ( 16 jaar ) heeft een abonnement getekend voor een jaar bij een fitness school, is hij gebonden aan het abonnement ?

   Met vriendelijke groet,

   mw. Nietjes

   1. De wet zegt dat de minderjarige alleen met toestemming van zijn ouders verplichtingen aan mag gaan.
   2. Maar uitzondering daarop zijn verplichtingen, die maatschappelijk tot het normale verkeer behoren voor een 16-jarige.
   3. Een jaarcontract afsluiten bij een sportschool vinden wij NIET behoren tot de afspraken, die de 16 jarige normaal gesproken zonder toestemming van zijn ouders mag maken.
   4. U kunt de sportschool dus berichten dat uw toestemming als ouders wettelijk noodzakelijk is voor het afsluiten van dit jaarcontract en dat u die toestemming niet geeft.

   Stichting Rechtsbehoud 

 84. Conflict met werkgever TNT post
  • Geacht Rechtsbehoud.

   Ik zou u graag eventjes wat willen voorleggen.

   Ik was anderhalf jaar werkzaam voor Intrapost Nergenshuizen. Ik werkte als subcontractor voor TNT pakketserivce (ook in nergenshuizen).

   Hierover gaat mijn vraag, ik zal u in het kort uitleggen wat de procedures zijn van TNT Pakketservice.

   TNT heeft controle teams rondlopen, die incidenteel langs distributiecentra gaan om te kijken of alle pakketten die in de rit horen, daadwerkelijk in de rit zitten en of die ook gescant zijn.

   Daarbij halen zij het voertuig leeg, en alle pakketten worden weer opnieuw gescant.

   De dag van mijn vertrek, nadat ik mijn voertuig tot de nok toe vol had geladen, kreeg ik te horen dat ik 1 pakket niet had gescant. Ik heb gezocht, maar deze kon ik niet vinden. (dat gebeurt regelmatig)

   Naderhand kreeg ik te horen dat ik wederom aan de beurt was om gecontroleerd te worden. De week ervoor was ik al gecontroleerd.

   (u begrijpt dat zoiets erg frustrerend is, aangezien je opnieuw moet beginnen met laden).

   Ik had de zakken ervan vol, en ik besloot abrupt ermee te stoppen en direct weg te gaan, dit was voor mij namelijk de druppel.

   Ik heb mijn baas (van intrapost dus) hierover een ontslagbrief geschreven.

   Een week later kreeg ik van TNT Pakketservice een aangetekende brief, waarin ik werd verzocht gehoor te doen aan een oproep om te verschijnen bij de Bedrijfrecherche,

   omdat ik betrokken was bij een "onregelmatigheid". Hieraan heb ik dus ook gehoor gegeven. Tijdens het gesprek kwam naar voren, dat zij in mijn auto dus wél het desbetreffende

   pakket hebben gevonden, en beschuldigden mij van verduistering/diefstal. Hierover heeft de rechercheur een verslag geschreven (hiervan heb ik overigens een kopie.)

   De meneer van de bedrijfrecherche heeft mij vertelt dat hij mijn verhaal geloofde, en dat dit dus géén verdere consequenties had, en dat hiermee de zaak afgedaan was.

   (helaas staat NIET in dat verslag dat hij mij dus geloofde, of dat hij vertelde dat er geen consequenties waren)

   3 weken later kreeg ik een brief van TNT waarin stond dat ik dus wél opgenomen was in de Negative Ontbindings en Registratiesysteem en dat ik nooit meer voor TNT mag werken,

   en dat de reden "verduistering" is. Wat moet ik hiermee? Dit is toch gewoon pure laster? Ik zou heel graag uw mening hierover willen.

   Een ander geval speelt namelijk ook. Mijn werkgever van intrapost heeft tot op heden mijn loon ook nog niet uitbetaalt (mijn ontslag was 10 juni).

   Ik heb hem op verschillende manieren geprobeert te bereiken, telefonisch, via email, mijn ontslag brief etc. Vanochtend ben ik langs zijn kantoor gegaan, maar hij was er niet. daarop heb ik hem gebelt en vertelde hij mij dat hij bij zijn huisarts zat.

   Vanmiddag heb ik aangetekende brieven verstuurd, zowel naar Intrapost als TNT voor desbetreffende zaken.

   (deze brieven wil ik best naar u toe emailen als u dat verzoekt).

   Graag zou ik hierover uw advies willen,

   De kopieën van de aangetekende brieven kan ik eventueel naar u toe mailen.

   Hoogachtend,

   Kees Jaarsma

   1.  Probeer tot onderling overleg te komen door een gesprek aan te vragen.Neem iemand mee naar dat gesprek, in wie u vertrouwen hebt en die u daarbij helpt.Vertel van te voren aan uw werkgever dat u iemand mee neemt naar het gesprek, omdat u bang bent dat het voor u zelf te emotioneel wordt. Probeer het daarna uit te praten met uw werkgever.En wel zo dat u uw loon uitbetaald krijgt en dat de vermelding doorgehaald wordt. 
   2. Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat uw loon niet uitbetaald wordt, omdat u ontslag op staande voet genomen hebt. En dat uw werkgever van mening is dat u dat ten onrechte gedaan hebt, waardoor het uw schuld is dat zij op de werkvloer een achterstand opgelopen hebben.
   3. Komt u er niet uit met een gesprek, dan zal er weinig anders op zitten dan met behulp van een advocaat of arbeidsjurist uw loon in te vorderen en rehabilitatie te eisen. Stichting Rechtsbehoud 
 85. Teveel betaalde partneralimentatie?
  • Geachte Rechtsbehoud,

   Sinds augustus 2000 ben ik gescheiden en vanaf die tijd alimentatieplichtig voor mijn twee kinderen en mijn ex-partner. Mijn ex-partner is vrijwel direct na de echtscheiding samen gaan wonen met haar nieuwe partner. Echter, sedert enkele maanden besef ik dat ik vanaf het moment dat mijn ex-partner is gaan samenwonen niet partner-alimentatieplichtig was. Volgens de wet is het gemeenschappelijk voeren van een huishouden de definitie voor samenwonen. In mijn geval betekent dit dat ik, met aftrek van de terecht betaalde kinderalimentatie, € 20.500,00 ten onrechte aan partneralimentatie gelden heb betaald. Mijn ex-partner heeft op mij een vordering van € 100.000,00 voor het uitkopen van mijn huidige woning. Ik heb inmiddels € 80.000,00 betaald. Mijn ex-partner heeft nog een vordering op mij van € 20.000,00, te betalen in augustus 2010. Mijn vraag is of er juridische gronden zijn om mijn teveel betaalde alimentatie te verrekenen met de ophanden zijnde vordering. Inmiddels ben ik voornemens, daar mijn ex-partner sedert een jaar geleden getrouwd is, per direct te stoppen met de betaling van partneralimentatie.

   In afwachting van U reactie, met vriendelijke groeten,

   Gerard Dijkstra

  • Alleen samen wonen is onvoldoende. het moet zijn wettelijk: samen wonen alsof ze gehuwd zijn. Wat zijn daar de eisen aan ?

   Er moet dan zijn:

   1. Feitelijk samen wonen
   2. Gemeenschappelijke huishouding
   3. Duurzaamheid van de samenleving
   4. Lotsverbondenheid van de partners. Hoe bewijs je dat ? De punten 1 en 2 zijn makkelijk te bewijzen. De punten 3 moeilijk en 4 heel moeilijk. Want die punten betreffen wat partners voor elkaar voelen, en dat zit tussen de oren: het is dus niet tastbaar. Wil je de laatste twee punten bewijzen, dan kan het helpen als je aan kunt tonen dat de partners gemeenschappelijke bankrekeningen en gemeenschappelijke verzekeringen hebben. Maar makkelijk is dat bewijs niet te krijgen. Soms lukt het dit bewijs zelf in handen te krijgen. Een particulier recherchebureau zal het niet of moeizaam lukken, want die maken alleen meestal foto's en komen dan niet verder dan bewijs van de punten 1 en 2. Soms lukt het om de ex onder getuigen de punten 3 en 4 te laten bevestigen. Zorg dan voor minimaal 3 getuigen en laat de ex vooral de details goed uitleggen aan de getuigen. 2. Door het huwelijk is de alimentatieverplichting ingevolge de wet in elk geval gestopt per datum huwelijk.

   Stichting Rechtsbehoud

 86. Erfafscheiding tussen twee buren
  • Geachte M,

   Meer dan tien jaar geleden plaatste ik in goed overleg met de buren en gemeente Loppersum een heg van gaas van 1.00 meter hoog op onze gezamenlijke erfgrens. Op deze manier zouden mijn huisdieren niet op het terrein van de buren kunnen komen. In 2003 plaatse ik weer in goed overleg met de buren en de gemeente Loppersum een taxushaag op de gezamenlijke erfgrens. Met de belofte dat ik de haag zou knippen en niet hoger dan twee meter zou laten groeien. Ging allemaal prima. Inmiddels kregen wij nieuwe buren die mijn taxushaag lelijk vonden en wilden dat ik hem zou weghalen c.q terugplaatsen op 50 cm. van de erfgrens. Ik ging hier niet mee akkoord vanwege eerder gemaakte afspraken. Inmiddels hebben de buren nu een beukenhaag van 30 cm. (op hun grond) van de erfgrens geplaatst waar ik protest tegen aantekende. Dit mocht niet baten. We maakten een (voorlopige) afspraak dat de buren de haag tussen beide hagen vrij van elkaar zouden houden. Maw dat zij ruimte zouden laten tussen onze beide hagen om in elkaar groeien te voorkomen. De buren houden zich nu niet meer aan deze afspraak en onze hagen groeien nu in elkaar. Ik kan er niet bij komen omdat mijn haag te hoog is. Ik kan wel op hun erf de hagen tussendoor knippen maar dat willen de buren niet. Om moeilijkheden te voorkomen deed ik (nog) niets maar dit kan niet zo blijven, omdat de hagen elkaar verdringen en aan de binnenkant doodgaan omdat er geen licht tussenkomt. Wanneer er niets gedaan wordt zal de beukenhaag mijn taxushaag overwoekeren en tussen mijn haag door gaan groeien. Volgens mij heb ik destijds mijn taxushaag in goed overleg met de buren en gemeente Loppersum legaal geplaatst. M.i. hebben de buren hun haag illegaal en zonder overleg geplaatst!? Ook ben ik van mening dat de buren hun haag zonde overleg te dicht op de erfgrens hebben gezet. Graag verneem ik uw advies wat mij te doen staat. In afwachting. en reeds dank voor uw reactie. Met vr. groet, Peter Kruithof

  • Wij denken dat uw haag de gemeenschappelijke erfafscheiding is. Die mag dus blijven staan. Wel mkoeten u en de buurman die op gemeenschappelijke kosten goed onderhouden. Als de buren een andere haag er naast planten en u geeft daar toestemming voor, moet u dat gedogen. Wel mag u de overhangende takken afknippen, nadat u de buurman eerst schriftelijk gemaand hebt dat zelf te doen. Stichting Rechtsbehoud

 87. T-Mobile, moet een promotie worden vermeld in het contract?
  • Geachte lezer,

   Ik heb online een contract afgesloten met T-mobile waarbij ik bij het afsluiten van een Relax 300 abonnement gebruik kan maken van de promotie om er een Relax 100 sms-bundel bij te nemen. Laatst genoemde kost 7,50 euro extra maar krijg je iedere maand in de vorm van een creditering op je factuur terug (100% korting). In het contract zie ik wel de Relax 300 en de Relax 100 sms-bundel staan maar niks over de promotie. Moet deze promotie ook worden vermeld in het contract? T-mobile zegt mij dit alleen mondeling toe te kunnen zeggen. Maar eigenlijk wil ik het op papier.

   Ik vergelijk het met mijn rekeningnummer op het contract. Als ik daar een foutje in gemaakt heb willen ze dat direct correct in het contract hebben. Ik krijg dan een nieuw contract, een mondelinge toezegging is dan niet voldoende. Moet ik dan nu wel genoegen nemen met de mondelinge toezegging van een callcenter medewerker? En is het contract nu wel rechtsgeldig gezien het feit ik het niet eens ben met het contract zoals deze nu is opgesteld?

   In afwachting van uw reactie.

   K. de Jong

   1. Omdat u de bewijslast hebt, is het beter dat het op schrift staat. Anders moet u de callcenter medewerker als getuige laten horen en dat loopt in de praktijk eigenlijk altijd mis: Immers u weet niet meer hoe die heette; of de callcenter-medewerkster kan het zich niet meer herinneren. Of, deze medewerkster werkt hier niet meer.De laatste uitvlucht horen we het vaakst. De callcenter-medewerkster zal het voor u dus op papier moeten zetten. Bijvoorbeeld per mail met bevestigende bijlage, per fax of per post. Anders is het risico voor u te groot.
   2. Omdat er mondelinge overeenstemming is, is het contract rechtsgeldig. Maar de vraag is nu of T-mobile haar toezegging over de promotie wel na wil komen.Daar moet u eerst zeker van zijn, voordat u tekent.
   3. Als T-Mobile haar toezegging niet na wil komen, zit u met hetzelfde bewijsprobleem.U kunt die toezegging immers niet makkelijk bewijzen.
 88. Verkopen/aankoop via E-bay en merkvervalsing
  • Vraag 1:

   Goedenavond,

   Ik heb een tijdje terug een aantal bjorn borg boxers op ebay gekocht (15) Er zaten een aantal maten en kleuren tussen die mijn zoon niet mooi vond. Deze heb ik weer op ebay gezet.

   Nu krijg ik een brief van een advocaat, waarin ik verzocht word om: 1. binnen een week een verklaring te tekenen dat ik geen artikelen meer zal aanbieden. 2. gegevens van diegene te verstrekken waar ik de boxers van heb gekocht 3. 250 euro boete te betalen voor vergoeding van schade en kosten.

   Mag dit zomaar?

   Vraag 2:

   Goedenavond,

   Allereerst bedankt voor uw reactie en dat u de moeite neemt om me te helpen. Hierbij antwoord op uw vragen:

   1. 15 onderbroeken is inderdaad misschien wat veel, maar bieden op een aantal is altijd goedkoper vandaar deze actie. Het is nimmer de bedoeling geweest om er mee te handelen, dan kun je beter echt grote partijen opkopen.
   2. Waarom? Sportende kinderen zwemmen en douchen er tegenwoordig mee en ik kan u verzekeren dat dat de levensduur niet bevordert. En zo tegen de vakantie is een extra paar nooit weg.
   3. De jurist stuurt een brief betreffende constatering verkoop van namaak. De boete is natuurlijk erg vervelend en in mijn ogen totaal onterecht, maar het feit dat ik gegevens van diegene moet sturen waar ik ze van heb gekocht voelt verre van goed. Bij deze persoon zijn nl. mijn privé-gegevens bekend. En bovendien vraag ik me af of dit zomaar kan.

   Als u ook maar enigszins het idee heeft dat ik hier iets tegen doen kan, zou ik u graag de brief van de jurist mailen. Ik moet de gegevens binnen een week opsturen, dus ik zit wel een beetje in tijdnood.Graag hoor ik wat ik het beste kan doen.

   Met vriendelijke groet,

  • Antwoord op vraag 1:

   Geachte heer Van Kleef,

   Met enige bevreemding lazen we uw vraag:

   Is 15 onderbroeken kopen niet erg veel ? En lijkt dat dan niet meer op handel dan op particuliere koop/verkoop ?Graag uitleg waarom uw zoon 15 onderbroeken nodig zou hebben.
   1. Is 15 onderbroeken kopen niet erg veel ? En lijkt dat dan niet meer op handel dan op particuliere koop/verkoop? Graag uitleg waarom uw zoon 15 onderbroeken nodig zou hebben.
   2. Verder vragen we ons af waar deze advocaat zich op beroept: auteursrecht, merkenrecht of alleenverkooprecht ?

   Gaarne opgave van de redenen, die hij in zijn brief noemt.

   Stichting Rechtsbehoud

   Antwoord op vraag 2:

   Uit de brief van de advocaat, die u aanschreef, begrijpen we dat deze boxershorts ten onrechte voorzien zijn van het merk Bjorn Borg. Het zou dus om merkvervalsing gaan. Kennelijk kan het niet zo zijn dat u deze boxershorts gekocht hebt via ebay bij een onderneming, die ook dit merk mag verkopen. Als dat zo is, ontgaat het ons dat u dat verweten wordt, nu u niet op de hoogte was dat het merk vervalst is.

   Wat u kunt proberen is inderdaad de gegevens van de verkoper aan die advocaat geven. En daarbij uitleggen dat u een particulier bent, die onbekend is met deze handel, en de overtollige boxershorts gewoon weer aangeboden heeft op ebay. U legt uit dat u niets af weet van merkvervalsing en dat u dus ook benadeeld bent, nu u valse merkkleding gekocht blijkt hebben. Dat u daarom hem verwijst naar uw verkoper en dat u zelf deze verkoper vraagt de kleding weer terug te nemen vanwege merkvervalsing. Stuur dus een bericht naar de verkoper, waarin u eist dat deze zijn valse merkkleding weer terugneemt tegen terugbetaling. Stuur een kopie van die brief mee naar die advocaat. Stuur de verkoper ook een kopie van de brief van die advocaat en verzoek hem dit verder met deze advocaat op te nemen, nu het deze verkoper is die deze situatier veroorzaakt is. Meldt dit bij de advocaat, zodat de advocaat weet dat uw verkoper ook zijn aanmaning kent. Hopenlijk overtuigt dat en bent u zo van deze zaak af.

   Stichting Rechtsbehoud

 89. Failliete aannemer en toch naheffingen
  • In november vorig jaar heb ik bij een aannemer getekend en aanbetaald (13000! euro) voor een verbouwing aan mijn woning. Hij zou voor dat geld alvast alle bouwmaterialen aanschaffen. Hij zou er snel mee kunnen beginnen, maar er kwam elke keer wat tussen bij de aannemer. In december kreeg ik een brief dat de aannemer samen ging werken met een ander bedrijf, en dat het oude bedrijf zou komen te vervallen. In december en begin januari werd er ook geen werk verricht. Eind januari werd ik gebeld dat ze zouden gaan beginnen. Enkele dagen later werden er inderdaad palen geheid en een raamkozijn geplaatst, maar niet afgewerkt. Op de offerte stonden 4 palen van 10 meter, maar er werden er uiteindelijk 3 van 13 meter geslagen. Dezelfde dag kreeg ik nog een brief dat het oorspronkelijke bedrijf failliet was gegaan en dat mijn aanbetaling in rook was opgegaan. Een paar dagen later kreeg ik een rekening van 2000 euro voor 10 meter extra heipaal en een rekening omdat het raamkozijn af zou zijn, wat dus niet het geval was. Ik heb daarna meerdere afspraken gemaakt en vrij genomen om ze de gelegenheid te geven het werk af te maken, of voor een persoonlijk gesprek over de gang van zaken, maar er kwam niemand meer opdagen. De aannemer wilde pas verder gaan als de rekeningen waren voldaan. Ik heb daar mijn onvrede over uitgesproken en heb verder geen contact meer opgenomen. Na vrijgave van de opdracht door de curator heb ik het werk door een andere aannemer laten doen. De aanbetaling was ik dus kwijt. Vorige

   week kreeg ik ineens een aangetekende brief van de oude aannemer of ik de rekeningen nog wilde betalen. Als dat niet zou gebeuren dan zou er een incassoburo ingeschakeld worden. Kan de aannemer van mij verlangen dat ik die rekeningen betaal?

   Met vriendelijke groeten,

   Klaas Hofstede

  • Wij begrijpen het zo van u dat er werkzaamheden verricht zijn zonder dat u meegedeeld is dat een andere aannemer dat werk zou doen. U had geen reden om te denken dat een andere aannemer dat werk in feite deed. U meende dus terecht te maken te hebben met uw contractspartner, aan wie u al fors aanbetaald had.

   1. In dat geval mag u er op vertrouwen dat deze werkzaamheden onder de aanbetaling vallen.
   2. Na ontvangst van de brief ontstaat er een nieuwe situatie. Maar van u begrijpen wij dat er na de ontvangst van die brief geen werkzaamheden meer verricht zijn. En ook gaf u daar geen opdracht voor aan de andere aannemer.
   3. Wij zien dus geen reden waarom die andere aannemer bij u kan claimen: u hebt hem om te beginnen nooit opdracht gegeven. En u verkeerde in de veronderstelling dat uw eigen aannemer aan het werk voor u was.
   4. Verder moet u bij de rechtbank het faillissementsverslag opvragen. Misschien blijkt uit dat verslag dat de 1e aannemer uw aanbetaling heeft gevraagd en gekregen op het moment dat hij al kon weten dat zijn BV failliet zou gaan: in dat geval kunt u de bestuurder van deze BV in persoon aansprakelijk stellen.
   5. Ook de curator moet u daarover kunnen inlichten.

   Wat u kunt doen is de curator een brief schrijven waarin u deze vraag stelt en waarin u verder meedeelt op welke dag u de curator opbelt voor het antwoord op deze vraag. Want in de praktijk hebben het curatoren het razend druk en komt hij/zij anders niet toe aan de beantwoording van uw vraag.

   Stichting Rechtsbehoud

 90. Schade door gat in de weg en de gemeente betaalt niet
  • Geachte Lezer In januari dit jaar ben ik als dagelijkse woon werkverkeer fietser gevallen door een gat in de weg. Na veel schrijven wachten en proberen de schuld af te schuiven heeft de gemeente tiel nu een gedeeltelijke verantwoordelijkheid geaccepteerd maar wil niet betalen aan de hand van het erkende Bovag schaderapport wat zij in bezit hebben ,maar alleen aan de hand van bonnen die aantonen dat de reparaties daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Inmiddels heb ik de fiets in kwestie met schade verkocht en kan ik hem niet meer laten repareren, en dus ook geen bonnen tonen. De schade echter blijft. Wat is nu in mijn geval wijsheid ? hoe kan ik de gemeente dwingen gewoon mijn schade te betalen die ik aan mijn fiets heb ? Hopelijk kunt u iets voor mij doen.

   vriendelijke groet

   Karel de Greef

   1. Dien een klacht in bij de gemeentelijke commissie bezwaarschriften en vraag daarin om toewijzing van het schadebedrag.
   2. Maar vraag eerst een onderhoud aan met de verantwoordelijk wethouder en vraag hem waarom de gemeente niet betaalt. 
   3. Zorg in elk geval dat je via de koper van je fiets foto's maakt van de schade aan je fiets. En als de koper die schade hersteld heeft, vraag hem dan om de specificaties, liefst inderdaad met bonnen. Ook al heb je zelf de fiets niet laten repareren, de gemeente zal in elk geval het waardeverlies van je fiets moeten betalen. Overleg die gegevens aan de wethouder bij het onderhoud.

   Stichting Rechtsbehoud 

 91. Internetbestelling beschadigd ontvangen
  • Geachte heer, mevrouw,

   Ik heb de website Rechtsbehoud.nl geraadpleegt om inzicht te krijgen in de rechten die ik al kopen van een product heb. Echter mijn probleem staat er niet op. Misschien kunt u mij verdere informatie verschaffen. De situatie is als volgt.

   Ik heb via internet een product gekocht. In e-mails is de staat van het product beschreven, zodat aan de hand daarvan aangetoond kan worden wat ik op basis van de overeenkomst

   mocht verwachten. Het product moest worden opgestuurd.

   Tijdens het transport is het product zwaar beschadigd. De verzendorganisatie (TNT) beroep zich erop niet aansprakelijk te zijn omdat de verstuurder het product volgens TNT niet op een adequate maniet had verpakt. De verkoper neemt geen verantwoordelijkheid voor de schade en geeft TNT de schuld en beroept zich op de stelling dat zij niet kunnen uitsluiten dat ikzelf de schade heb veroorzaakt.

   Kortom, er gebeurd niks en ik blijf met een kapot product zitten waar ik geld voor heb betaald.

   Wat kan ik nog doen? Is het zinvol een advocaat in te huren en wat zijn mijn kansen dan?

   Met vriendelijke groet,

   Geert

  • In principe is de verzender tegenover de geadresseerde aansprakelijk voor de transportschade. U staat buiten de rechtsverhouding tussen de verzender en de transporteur.Als de schade tijdens het transport ontstaan is, zal de leverancier dat dus met de transporteur moeten regelen.

   De leverancier is tegenover u verplicht bij de transporteur na te gaan of deze de schade aangericht heeft. En zo ja, dat ook te regelen ten behoeve van u.

   Het verwijt van de verzender dat u zelf de schade veroorzaakt zou hebben, is alleen aan de orde, indien u bij ontvangst bij de transporteur getekend hebt voor goede ontvangst.

   Hebt u inderdaad getekend voor goede ontvangst, dan rust op u de bewijslast dat de schade niet door u veroorzaakt is.

   Hebt u NIET voor goede ontvangst getekend, dan ligt dit probleem bij de afzender. Misschien is het zinvol bij de transporteur te informeren of zij wisten van deze schade of dat dit zo vaker gebeurt bij hen. In dit soort gevallen, waarbij de leverancier wel erg makkelijk het probleem bij de consument neer legt, is het bedrag vaak te gering om een advocaat in te huren; zelfs op basis van een toevoeging.

   Ook deurwaarderskantoren werken op basis van een toevoeging: misschien kunt u daar dit probleem onder brengen, als blijkt dat de afzender/leverancier ongevoelig blijft voor uw argumenten. Maar vraag dan wel vooraf schriftelijke opgave van de kosten!

   Maar wij nemen aan dat u eerst de discussie met de leverancier voort zet. Het Internet zelf zou ook een code kunnen hebben voor dit soort gevallen. Misschien kan uw provider u hierover inlichten.

   Stichting Rechtsbehoud

 92. Nieuwe informatie na ontslagafronding grote uitgeverij
  • Geachte heer, mevrouw,

   Ik heb een vraag over mijn ontslag van enige jaren geleden (2004). Ik werkte voor een zeer grote uitgeverij als vormgever. Vanwege veranderde technieken en het kostenplaatje werden alle vormgevers ontslagen. Er was een sociaal plan.

   Dat plan was erg mager en ik was geen lid van de vakbond. Ik heb dat plan niet geaccepteerd. Mijn rechtsbijstandverzekering heb ik in aanspraak genomen. Uiteindelijk heb ik een voorstel gekregen dat meer dan het dubbele was dat het sociaalplan inhield.Maar toch zeker niet de Kantonrechtersformule!

   Ik heb dat geaccepteerd omdat mij verteld werd dat het misschien wel een hamerstuk zou kunnen worden bij de rechtbank en ik alsnog met het eerste aanbod genoegen zou moeten nemen. NU, bijna 5 jaar later blijkt (informatie van oud collega's huidige redactie) dat er geen sprake is van de toen voorgestelde/gespiegelde nieuwe werkwijze. (De redacteuren zouden hun tekst via stramien laten inlopen en de eindredactie zou dat controleren dan wel bijsturen).

   De opmaak van de bladen is eerst gewoon in NL uitbesteed (zodat het goedkoper kon). Nu gaat de opmaak naar India alwaar het gewoon zeer goedkoop technisch opgemaakt wordt volgens stramien. (De kwaliteit is erg laag geworden maar dat is bijzaak)

   Met andere woorden, het ging/gaat gewoonweg om winstoptimalisering en kostenreductie. Niet om de veranderde techniek waardoor vormgevers overbodig zijn geworden. Ik was toen 49 jaar. Had 23 jaar gewerkt bij deze uitgeveren kreeg als ontslagvergoeding 12 % meer dan 23 x mijn maandsalaris 7 maanden op nonactief en 4500 euro aan cursussen (waar ik overigens niets aan heb gehad omdat ik toe niet wist wat ik nog zou willen doen) Het Outplacementtraject stelde ook niets voor! (Leuke baan trouwens voor die mensen .....)

   VRAAG: Is het mogelijk dat ik alsnog op basis van deze feiten een aanvullende ontslagvergoeding kan afdwingen (naar Kantonrechters formule) omdat er toen valse voorwendsels werden gebruikt in de ontslagaanvraag. Ik ben overigens sinds februari 2007 in Duitsland gaan wonen om daar een nieuw bestaan op te bouwen.Ik heb ook hier een rechtsbijstandverzekering.

   Ik ben benieuwd naar uw antwoord en groet u vriendelijke groet,

   Frederik Hasselt.

  • De verjaring begint pas te lopen vanaf het moment van ontdekking van het voor u nieuwe feit. Op zich lijkt het ons dus dat u inderdaad de zaak opnieuw aan de rechter voor kunt leggen: u hebt het nieuwe feit immers pas onlangs ontdekt.

   Stichting Rechtsbehoud.

 93. Werkwijze van een deurwaarder na rechterlijke uitspraak
  • Vraag 1:

   Geachte,

   Een anderhalf jaar geleden ben ik zelf van werkgever veranderd.

   Vanaf toen ontstond er een dispuut over een 800 uurvakantie en tijd voor tijd. In mijn zaak versus mijn vorige werkgever ben ik door de rechter volledig in het gelijk gesteld. Echter loopt alles nu bij de deurwaarder die het vonnis heeft betekend.

   Mijn vorige werkgever wilde de afspraak maken om het bedrag in 8x uit te betalen en heeft nu al 2x betaald (1x rechtstreeks aan mij en de 2e keer aan de deurwaarder). Wij (advocaat en ik) wilde het hele bedrag in 2 keer laten doen. Nu drijft mijn vorige werkgever hun zin door bij de deurwaarder en de deurwaarder zegt dat hij geen heil ziet in dwangmaatregelen. Wij zijn niet akkoord gegaan met hun voorstel van 8 betalingen maar ze duwen dit wel gewoon door en t lijkt erop dat de deurwaarder dit goed keurt terwijl wij hem betalen.

   Weet U of dit zomaar mag?

   En zoniet wat kan ik eraan doen dat toch ons voorstel wordt ingewilligd?

   Alvast bedankt voor uw reactie

   Vraag 2:

   Geachte,

   In het vonnis stond ” te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag te berekenen vanaf respectievelijk 01-03-2008 / 02-04-08 / 01-09-03 tot de dag van voldoening’ Wat is het percentage van de wettelijke waarde? Hoe langer ex werkgever wacht met betalen hoe hoger de totale rente wordt of zie ik dat verkeerd? Hoe wordt dan verrekend?

   Met vriendelijke groet

   Kees Visscher

  • Antwoord 1:

   Als de deurwaarder geen mogelijkheden ziet om effectief beslag te leggen, kan hij de debiteur niet meer dwingen. Is dat hier het geval ?

   Of vindt de deurwaarder het zo wel best, nu hij er redelijk zeker van is dat er afbetaald wordt ?

   In elk geval heeft de deurwaarder een eigen verantwoordelijkheid voor zijn beleid, zodat u hem niet kan dwingen toch door te zetten.

   Stichting Rechtsbehoud.

   Antwoord 2:

   De wettelijke renten bedraagt sinds 1 januari 2007 6%.Op 1 juli 2009 gaat het tarief terug naar 4% op jaarbasis. Hoe langer de werkgever wacht met betalen, hoe meer rente hij moet betalen aan u. De deurwaarder rekent de wettelijke rente uit en incasseert die vanweg het vonnis, waarin de rechter aan u de wettelijke rente over de achterstallige hoofdsom heeft toegewezen. Maar wij denken dat de kantonrechter u de wettelijke vertragingsrente uit het arbeidsrecht heeft toegewezen.Want het arbeidsrecht kent een eigen vertragingsrente, die wel op kan lopen tot 50%, naar mate de werkgever langer in gebreke blijft het loon te betalen. In de praktijk matigt de kantonrechter die vertragingsrente, maar ze bedraagt wel meer dan de wettelijke rente.

   Stichting Rechtsbehoud

 94. Aanvraag advies over reservering en factuur
  • Onlangs heb ik de online reserveringssysteem van de Universiteit Twente www.studentunion.utwente.nl/sportcentrum_reserveringen/ gebruikt om een aanvraag tot reservering te doen voor een sportzaal. Op de reserveringsvoorwaarden staat in artikel 3 het volgende:

   Artikel 3 Reservering en overeenkomst3.1. Reservering geschiedt telefonisch, schriftelijk, waaronder inbegrepen e-mail of andere elektronische wijze, of ten kantore van het Reserveringsbureau.

   3.2. Een reservering door de wederpartij bij het Reserveringsbureau geldt als een aanvraag tot overeenkomst.

   3.3. Het Reserveringsbureau kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige

   weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie).

   3.4. De overeenkomst gaat slechts dan in na schriftelijke bevestiging van de reservering door de wederpartij binnen de daarvoor geldende termijn en

   slechts na ontvangst van een eventueel van de wederpartij verlangde aanbetaling of borgsom.

   In het bijzonder staat in artikel 3.4 dat de overeenkomst slechts dan in gaat (m.a.w., de reservering wordt pas definitief) na een schriftelijke bevestiging door de wederpartij. Dit lijkt mij ook logisch, want iedereen kan in principe op internet een reservering maken op iemand anders zijn naam; er wordt geen gebruikersnaam of wachtwoord, rekeningnummer of iets dergelijks gevraagd; alleen door een ondertekende schriftelijke bevestiging kan de wederpartij laten zien dat hij/zij echt degene is die de reservering op internet heeft aangevraagd. In ieder geval heb ik sinds mijn aanvraag op internet niets meer van het sportcentrum gehoord. Wij hebben ook geen gebruik gemaakt van de faciliteiten. Onlangs kreeg ik echter te horen dat ik een factuur kon verwachten voor de ‘reservering’. Naar mijn mening is dit volledig onterecht, en bovendien in strijd met de voorwaarden.

   Ik zou echter het deskundig advies van rechtsbehoud.nl hierover zeer waarderen.

   Met vriendelijke groet,

   Bram vd Kolk

  • Nu de reservering niet schriftelijk binnen de daarvoor geldende termijn bevestigd is, is de overeenkomst niet ingegaan.

   Bij gebreke van overeenkomst is er dus ook geen verplichting tot betaling of recht op het gebruik van de faciliteiten. De artikelen 3.2 en 3.4 zijn duidelijk genoeg: een reservering is alleen een aanvraag als het reserveringsbureau de aanvraag niet bevestigt, is er geen overeenkomst. De factuur is dus ten onrechte.

   Stichting Rechtsbehoud

 95. Dagvaarding bij Achmea
  • Geachte heer/mevrouw,

   Ik zit met een probleem en misschien dat jullie me kunnen helpen. Ik ben ooit een fitnessabonnement aangegaan van 01-06-2006 voor een jaar met stilzwijgend verlengen.

   Ik heb destijds de fitnesssleutel en brief ingeleverd aan de balie op 27 april 2007 om het abonnement per 1 juni 2007 op te zeggen.

   Ergens in 2007 kreeg ik ineens een vordering van een bedrag. Dat heb ik toen gedeeltelijk betaald in termijnen van 36,15. 240 euro in totaal. Opeens kwam ik tot de ontdekking dat de vordering verhoogd was en toen ben ik gaan vragen om welke periode het ging..en toen bleek het in de periode te zijn na mijn opzegging.

   Deze brief was van 26 mei 2008. Gelijk aan Tijhuis en

   partners doorgegeven dat ik het uberhaupt niet mee eens was omdat ik schriftelijk opgezegd heb. En bleek dat ik die 240 euro ook voor nop heb betaald. Hun zouden contact opnemen met Achmea.

   paar maanden niks gehoor en in augustus 2008 kreeg ik weer die vordering. Weer gebeld naar Tijhuis dat ik contact op zou nemen met Achmea. Achmea gebeld.. was net een nieuwe medewerkster aan de gang en ik vertelde haar

   het hele verhaal. Nou ze ging het uitzoeken en dan zou ze

   het terugkoppelen via het incassobureua. Het was voorlopig stil dus ik dacht het is opgelost.

   Januari 2009 kreeg ik weer die vordering van het incassobureau. Weer op gereageerd. Op 13 januari in behandeling genomen. Op 10 februari kreeg ik een brief van cliente handhaaft haar vordering daarom graag kopie van de opzegbrief. Die had ik nog in mijn bezit en heb ik opgestuurd per post.

   Daarna hoor ik helemaal niets meer.. en ineens krijg ik vandaag een brief van de deurwaarder om op 25 mei voor te komen voor de rechtbank. Daar staat in dat ik me niet aan de betalingsregeling heb gehouden.. maar sinds

   mei 2008 is er ook geen nieuwe betalingsregeling meer getroffen omdat alles telkens in behandeling was. Daarnaast liet ik niks van me horen.. Nou heb allerlei mailtjes waar ik overal op reageer, maar krijg van hun kant ook geen berichtje dat de opzegbrief niet bij hun binnen is gekomen of zo..

   Daarnaast heb ik ook ooit al gereageerd dat Achmea nooit over de periode 2007 aanmaningen heeft verstuur.. niet per post en niet per mail.. volgens hun wel maar ik heb nooit en nooit wat ontvangen.

   Wat kan ik nu doen? Ze laten het zo lang op hun beloop.. blijven zo lang stil en ineens komen ze weer boven water met dezelfde vordering.

   Met vriendelijke groeten,

   Joke Vos

  • Als u gedagvaard bent voor de 25ste mei, moet u een advocaat in de arm nemen. Op de overheidssite Het Juridisch Loket kunt u gesubsidieerde advocaten aanvragen.

   Realiseer u wel dat u de bewijslast hebt van de opzegging.

   Ongetwijfeld zal Achmea ontkennen uw brief ooit gekregen te hebben. En dan moet u bewijzen dat u die opzeggingsbrief inderdaad aan Achmea afgegeven hebt op 27 april

   1. Hebt u daar getuigen van ? Het baliepersoneel misschien ?

   Stichting Rechtsbehoud

 96. Vragen over oudersrechten
  • Rotterdam, 28 mei 2009

   Geachte heer, mevrouw,

   Ik zit op dit moment in een lastig pakket en hoopte op een klein advies. Ik ben nu 19 jaar en wordt 28 juni jl 20. Ongeveer een maand geleden ben ik met al mijn spullen op straat gezet door mijn moeder. Ik heb helemaal géén geld meegekregen en er is ook geen geld opzij gezet voor mij.

   Ik heb gelezen dat je ouders verplicht zijn om jou financieel bij te staan tot je 21ste. Ik zit op school en ik heb een bijbaantje. Mijn ouders zijn al aantal jaren gescheiden en mijn moeder heeft mijn vader nooit aangeklaagd voor alimentatie destijds. Mijn vader drinkt en is ook niet in staat om mij financieel bij te staan als ik een eigen kamer vindt.

   Mijn vragen zijn;

   Kan ik mijn ouders beiden aanklagen om ze te verplichten om mij

   financieel bij te staan met mijn levensonderhoud, ziekenfondsverzekering en studie?! Zo ja, hoe doe ik dat, waar en hoeveel gaat dat mij kosten!?

   Ik hoop van harte dat u mij deze antwoorden kunt geven.

   Bij voorbaat dank.

   Met vriendelijke groet,

   Evert Post

  • Je ouders zijn inderdaad verplicht je tot en met je 20ste levensjaar te onderhouden. Omdat je met 18 jaar al volwassen bent, mag je zelf procederen.

   Via de overheidssite Het Juridisch Loket kun je voor je zaak een

   gesubsideerd advocaat zoeken. Aan die advocaat leg je je financiele gegevens over en dan worden zijn kosten grotendeels door de staat betaald.

   Zelf moet je wel een eigen bijdrage betalen. Deze advocaat kan voor jou alimentatie aanvragen via de rechtbank: snelrecht, waarbij hij een voorschot voor je vraagt, is op zijn plaats !

   Je moet op die site een advocaat uitzoeken, bij wie het eerste

   kennismakingsgesprek gratis is. Als dat daar niet staat, kun je dat

   nazoeken op de site www.alleadvocaten.nl

   Dat geeft je de zekerheid dat je zonder verplichtingen eerst de financien goed met hem kunt regelen. Zo moet je dus z.s.m. een afspraak maken.

   Succes en sterkte !

   Vervelend voor je dat je zo volwassen moet worden.Maar maak er toch wat van.

   Stichting Rechtsbehoud

 97. Arbeidsconflict en reintegratie
  • Geachte Rechtsbehoud,

   Via uw website www.rechtsbehoud.nl stuur ik u deze mail.

   Mijn naam is Han Petersen en ik ben nu ruim 5 jaar in vaste dienst bij een detacheringsbureau.

   Op dit moment ben ik overspannen thuis door mijn manager.

   Al 4 jaar ben ik mentaal onderdrukt door zijn manier van handelen. Ik ben reeds onder behandeling bij een eerstelijnspsycholoog en op aanraden van haar heb ik mij zo ongeveer 5 weken geleden ziekgemeld. Ik gebruik inmiddels antidepressiva en nexium (maagtabletten). Nadat ik mij had ziekgemeld heb ik daarna op eigen initiatief contact opgenomen met de arboarts om de situatie voor te leggen. Ik sliep/slaap erg slecht en soms lig ik tot 4 uur 's nachts te piekeren over mijn manager. Vorige week heb ik contact gehad met de financieel directeur en heb hem toen alles verteld wat er in die 4 jaar tijd is gebeurd. Hij stelde voor om mij deze week te benaderen om te kijken voor een oplossing. Volgens mijn psycholoog ben ik er ook nog niet aan toe, maar de confrontatie uitstellen zal de situatie ook niet makkelijker op maken. Gisteren belde de financieel directeur mij op om morgen ergens af te spreken zodat wij en de manager dit kunnen uitpraten zodat ik weer z.s.m. het werk kan hervatten. Naar mijn gevoel is dit te overhaast, omdat ik nog steeds niet aan toe ben. Een andere functie op een andere afdeling is voor mij geen optie, omdat het een klein bedrijf is.

   Kunt u mij informatie/tips geven hoe ik hiermee kan omgaan?

   PS ik heb toen kenbaar gemaakt bij de financieel directeur dat ik ook erachter was gekomen dat de manager onder werktijd naar pornosites kijkt, o.a. naar kinderporno.

   Ik hoor graag uw reactie, uiteraard ben ik ook te bereiken op mijn mobiel.

   Hoogachtend,

   Han Petersen

  • Onder deze omstandigheden en met deze voorgeschiedenis kunt u zo'n gesprek met uw financieel directeur en uw manager beter niet alleen in gaan. Voor de hand ligt dat uw emoties u in dat gesprek anders zouden beletten verstandig te reageren. Als u een advocaat of jurist mee neemt, kan dat uitgelegd worden alsof u met ontslag wilt gaan. Hebt u niet een naast familielid of een vertrouwde vriend, die met u mee wil gaan ? Zijn of haar rol zal zijn u ervan te weerhouden onverstandige dingen te zeggen. Het gesprek moet immers op herintreding gericht zijn. En als u dat dwars zit, kan dat grond voor ontslag tegen u opleveren. Als u zo'n persoon mee kunt krijgen in dat gesprek, moet u proberen in samenspraak met de financieel directeur een reintegratieplan op te zetten, waarbinnen u kunt proberen weer aan de slag te gaan.Belangrijk onderdeel van dat reintegratieplan zal zijn dat uw behandelaarster mag aangeven, wanneer zij denkt dat u weer een aantal uren mag beginnen. En ook dat uw behandelaarster aangeeft op welke wijze u dan weer aan de slag kunt. Win dus ook van tevoren bij uw psychologe advies in, hoe en wanneer zij denkt dat u weer aan de slag kunt.

   Stichting Rechtsbehoud

 98. Alimentatie stopzetten?
  • Geachte ls,

   Mijn man heeft 2 dochters waar hij alimentatie voor betaald. De een is 19 en de ander 17. Nu is het zo dat zijn oudste dochter van 19 vanaf nu bij ons woont.

   Mijn vraag is hoe nu verder met de alimentatie?

   Moet hij voor beide blijven betalen, of alleen voor de jongste, of voor geen van beide daar de laste van de zorg nu over beide ouders is verdeeld. De kinderen zijn beide nog schoolgaand.

   Met vriendelijke groeten,

   Karin Hoogstraete

   1. De dochter is 19 jaar en dus meerderjarig. Daarmee vervalt de plicht van uw man om de KA (=KinderAlimentatie) aan zijn ex te betalen.Uw man dient nu hetzelfde bedrag rechtstreeks aan zijn dochter te betalen. Want zijn dochter neemt de rechten over uit het vonnis, waarbij haar alimentatie is vastgesteld.
   2. Uw man kan uw dochter vragen of zij met minder genoegen wil nemen. Dat moet dan wel schriftelijk vastgelegd worden !
   3. Als ze dat niet wil, zal uw man bij de rechtbank om vermindering moeten vragen. Dan moet de advocaat van uw man per verzoekschrift daar direct om vragen bij de rechter. Want een eventuele vermindering gaat pas in op het moment dat het verzoekschrift op rechtbank ligt !
   4. Uw man moet voor zijn tweede dochter gewoon blijven betalen. Wel kan hij de rechtbank vragen zijn ex te veroordelen mee te betalen aan de KA voor hun 19 jarige dochter.

   Stichting Rechtsbehoud 

 99. Alimentatie en failissement, hoe nu verder?
  • Geachte dames en heren,

   Ik ben sinds december 2004 gescheiden. Kreeg een alimentatie van 300 euro per kind(heb 2 kinderen dus in totaal 600 euro). Nu is mijn ex-man juli vorig jaar failliet gegaan en betaalt nu nog maar 150 euro per kind. Hij zegt al vanaf augustus vorig jaar geen salaris meer te hebben en dus kan hij de volledige alimentatie niet meer betalen. Ondertussen woont hij wel in een 2-kapper, gaat op vakantie met de kids, uit eten, koopt dure kleding......

   En als ik moeilijk ga doen stapt hij naar de rechter die hem dan waarschijnlijk uitstel van alimentatie zal geven omdat hij geen inkomsten heeft!? Kan dit allemaal zomaar in Nederland? Is er dan niemand die naar mijn draagkracht kijkt? Ik heb een parttime salaris (woon wel weer samen maar mijn vriend is ook gescheiden en moet zijn ex ook alimentatie betalen) en moet daar dus met zijn 3-en van rond zien te komen.

   Mijn vraag aan u is of ik hier überhaupt iets aan kan doen of dat ik moet afwachten tot mijn ex man eindelijk weer eens zin heeft om te gaan werken?

   Ik wacht uw reactie af.

   Met vriendelijke groet,

   Karin Veldhuyzen

   1. Zolang uw ex bij de rechter geen wijziging van alimentatie aangevraagd heeft, blijft de oude alimentatie gewoon doorlopen.

   Wat hij nu te weinig betaalt, kunt u dus later weer van hem opvorderen. Desnoods met behulp van de deurwaarder.

   1. Als uw ex bij de rechter aantoont dat hij failliet is, zou de KA (=KinderAlimentatie) wel eens op nihil gesteld kunnen worden.

   Onbegrijpelijk dat uw ex niet direct een wijziging tot KA indient bij de rechtbank.

   1. Hoe uw ex er in slaagt riant te blijven leven en wonen en met vakantie te gaan, is inderdaad een vraag. Kan het misschien zijn dat hij op vakantie gaat van het salaris van zijn vriendin/nieuwe partner ? En dat het huis gewoon in de verkoop is gezet via de

   plaatselijke makelaar, omdat de bank een veiling niet aan durft ?

   1. Of houdt uw ex u voor de gek ? Want bij een faillissement weet de curator heel goed wat de gefailleerde verdient en dat de gefailleerde daarvan 80% van de bijstandsnorm mag houden. De rest gaat naar de curator. Een gefailleerde leeft dus onder de bijstandsnorm. En kan dus niet de uitgaven doen, die uw ex doet. Hij kan dan zelfs geen 150 euro per kind betalen, zoals hij nu wel doet.
   2. En inkomsten niet opgeven aan de curator is een strafbaar feit.
   3. Wij vragen ons af of uw ex inderdaad failliet verklaard is.

   Zit hij misschien in de schuldsanering ? Of is er een BV van hem failliet gegaan, zodat hij persoonlijk niet voor de schulden van deze BV aansprakelijk is ?

   Op de website www.rechtspraak.nl laat de rechtbank van ieder arrondissement weten onder bekendmakingen welke faillissementen en schuldsaneringen er uitgesproken zijn.

   Daar staan ook de namen bij. We denken dat u daar eerst maar eens moet kijken of hij wel echt failliet verklaard is. Als dat zoeken erg moeilijk is, kunt u proberen de rechtbank te bellen, afdeling faillissementen en schuldsaneringen en vragen of hij inderdaad failliet is of in de schuldsanering zit.

   Nu u vorderingen op hem hebt, mag de rechtbank u dat meedelen.

   1. In het uiterste geval kunt u de deurwaarder met het vonnis langs sturen bij uw ex thuis. Wettelijk is uw ex verplicht al zijn inkomsten en vermogen aan de deurwaarder op te geven. Dan weet u zeker hoe het er voor staat.
   2. Als u de deurwaarder langs stuurt, moet u schriftelijk en van tevoren met de deurwaarder de kosten overeen komen. Meestal kan het middels een zogenaamde toevoeging; maar er zijn deurwaarders, die ook nog eens buitengerechtelijke

   incassokosten gaan rekenen tegen een hoog tarief. En dan blijft er weinig KA voor uw kinderen over...

   Stichting Rechtsbehoud

 100. Zijn kosten gemaakt door mijn ex te verhalen?
  • Geachte heer/mevrouw,

   Ik ben op zoek naar een juridisch advies inzake de volgende kwestie:

   Ik ben 12 jaar in gemeenschap van goederen getrouwd geweest; mijn ex deed altijd de administratie en daar bemoeide ik me nooit mee. In maart 2007 zijn we uit elkaar gegaan en in juni 2007 heeft hij een andere woning gekocht. T.b.v. die woning heeft hij - zonder mij daarvan in kennis te stellen - een verzekeringspakket afgesloten waarvan de premie van onze

   gezamenlijke bankrekening werd afgeschreven. In januari 2008 zijn de bankrekeningen gesplitst waarbij de voormalige

   gezamenlijke bankrekening op mijn naam kwam te staan.

   Vanaf dat moment is hij mij alimentatie gaan betalen en was ik zelf verantwoordelijk voor alle betalingen en automatische incasso's. In augustus 2008 kwam ik tot de ontdekking dat er wel heel veel premie voor mijn verzekeringspakket werd afgeschreven en dat ik inmiddels het dubbele had betaald dan de polis aangaf. Ik heb contact opgenomen met de tussenpersoon. Die kwam tot de conclusie dat het hier ging om de premie voor het verzekeringspakket van mijn ex.

   De tussenpersoon heeft bemiddeld tussen mijn ex en de verzekeraar, maar dat liep dood. Mijn ex claimt namelijk dat hij in januari 2008 een briefje zou hebben gestuurd dat de premie van een ander bankrekeningnummer moest worden afgeschreven.

   Kennelijk is die mutatie nooit verwerkt. Maar aangezien ik niet wist dat er überhaupt premie voor zijn verzekering van mijn rekening werd afgeschreven en op het bankafschrift ook niets omschreven staat, heb ik er pas iets van gemerkt nadat het me opviel dat er in sommige perioden wel heel veel geld van m'n rekening werd afgeschreven. Het gaat om een bedrag van 680 euro, zijnde de premie tussen juni 2007 en augustus 2008. Ik heb de verzekeraar aansprakelijk gesteld, maar die hebben een simpele afwijzing gestuurd. Er was immers een bankmachtiging afgegeven door mijn ex (en toen waren we nog in gemeenschap van goederen getrouwd en hadden we nog een gezamenlijke bankrekening) en ze betwisten dat er een mutatie is

   gestuurd, dus ik moest me maar tot mijn ex wenden. Ook de tussenpersoon heb ik aansprakelijk gesteld, maar die zeggen hetzelfde: ons treft geen blaam, we hebben nooit een mutatie ontvangen, dus ga maar naar je ex. Vervolgens heb ik mijn ex

   erop aangesproken. Hij weigert te betalen, zegt die mutatie te hebben gestuurd en "lost het wel op zijn manier op". Ik heb hem tot twee keer toe gevraagd mij het "bewijs", nl die mutatie, toe te mailen. Hij doet dat niet. Ik heb hem gevraagd mij te informeren over de stappen die hij zelf zegt te ondernemen ( het op zijn manier oplossen), maar hij doet er het zwijgen toe. Mij schadeloos stellen is er ook niet bij, want hij blijft van mening dat de tussenpersoon en verzekeraar fout zitten en dat zij mij schadeloos moeten stellen. Inmiddels sta ik met mijn rug tegen de muur. Ik weet niet welke stappen ik kan

   ondernemen om mijn geld terug te vorderen. En de vraag is: bij wie moet ik zijn? Als mijn ex niet meewerkt aan het overleggen van zijn "bewijs" kan ik geen vuist maken tegen de verzekeraars. Mijn ex informeert me niet, dus weet ik niet of en zoja welke stappen hij onderneemt, waar het toe leidt en waar ik aan toe ben.

   Heeft u een advies? Als ik een advocaat consulteer ben ik aan kosten meer kwijt dan ik te vorderen heb. Maar voor mij zijn die 680 euro een enorm bedrag en maken het verschil tussen wel of niet op vakantie kunnen of wel of niet een nieuwe wasmachine kunnen aanschaffen. Alle partijen wijzen naar elkaar en schuiven de schuld af en ik ben er de dupe van!

   Gerda Driehuis

  • Zoek op de overheidssite Het Juridisch Loket een gesubisideerd advocaat. Kijk op de site www.alleadvocaten.nl of die advocaat ook een gratis kennismakingsgesprek heeft.

   Maak met zo'n advocaat een afspraak en leg hem je vraag voor. Waarschijnlijk zal hij je ex aan willen spreken. Vraag deze advocaat schriftelijk aan te geven wat je kosten zijn.

   Geef DAARNA pas de opdracht !!

   Hopenlijk gaat je ex toegeven, als hij eerst een brief van een advocaat krijgt.

   Stichting Rechtsbehoud

 101. Vraag over ouderrechten en financien
  • Geachte heer, mevrouw,

   Ik zit op dit moment in een lastig pakket en hoopte op een klein advies. Ik ben nu 19 jaar en wordt 28 juni jl 20. Ongveer een maand geleden ben ik met al mijn spullen op straat gezet door mijn moeder. Ik heb helemaal géén geld meegekregen en er is ook geen geld opzij gezet voor mij.Ik heb gelezen dat je ouders verplicht zijn om jou financieel bij te staan tot je 21ste. Ik zit op school en ik heb een bijbaantje. Mijn ouders zijn al aantal jaren gescheiden en mijn moeder heeft mijn vader nooit aangeklaagd voor alimentatie destijds. Mijn vader drinkt en is ook niet in staat om mij financieel bij te staan als ik een eigen kamer vindt. Mijn vragen zijn;

   Kan ik mijn ouders beiden aanklagen om ze te verplichten om mij financieel bij te staan met mijn levensonderhoud, ziekenfondsverzekering en studie?!Zo ja, hoe doe ik dat, waar en hoeveel gaat dat mij kosten!?

   Ik hoop van harte dat u mij deze antwoorden kunt geven. Bij voorbaat dank.

   Met vriendelijke groet,

   James Daltona 

  • Je ouders zijn inderdaad verplicht je tot en met je 20ste levensjaar te onderhouden. Omdat je met 18 jaar al volwassen bent, mag je zelf procederen. Via de overheidssite Het Juridisch Loket kun je voor je zaak een gesubsideerd advocaat zoeken. Aan die advocaat leg je je financiele gegevens over en dan worden zijn kosten grotendeels door de staat betaald. Zelf moet je wel een eigen bijdrage betalen.

   Deze advocaat kan voor jou alimentatie aanvragen via de rechtbank: snelrecht, waarbij hij een voorschot voor je vraagt, is op zijn plaats ! Je moet op die site een advocaat uitzoeken, bij wie het eerste kennismakingsgesprek gratis is. Als dat daar niet staat, kun je dat nazoeken op de site www.alleadvocaten.nl Dat geeft je de zekerheid dat je zonder verplichtingen eerst de financien goed met hem kunt regelen.

   Zo moet je dus z.s.m. een afspraak maken. Succes en sterkte !

   Vervelend voor je dat je zo volwassen moet worden. Maar maak er toch wat van.

   Stichting Rechtsbehoud

 102. Arbeidsovereenkomst, levensloop
  • Goedemorgen,

   Ik heb het volgende probleem. Ik heb een aanbieding gekregen van een bedrijf voor een vaste functie. De aanbieding is mij per mail gestuurd en hierin is te lezen op regel 4 en 6 dat er per maand een bedrag van 2,5% van het bruto jaarloon bij het salaris opgeteld wordt voor levensloop.

   Mede op basis van deze aanbieding heb ik het arbeidscontract getekend. Naar nu blijkt, is de tekst in de aanbieding niet goed en krijg ik dat bedrag niet per maand uitgekeerd, maar per jaar en uitgesmeerd over 12 maanden.

   Dus ipv elke maand een bedrag van euro 1140 bruto bij het salaris, krijg ik nu euro 114 bruto bij mijn salaris. Ik heb inmiddels het bedrijf diverse malen hierover aangesproken, maar het bedrijf doet hier niets aan en legt eigenlijk de schuld bij mij. Ik zou de regel verkeerd hebben geïnterpreteerd en mijzelf hebben rijk gerekend. Wat kan ik hier nog aan doen? Volgende week is mijn eerste werkdag.

   Met vriendelijke groeten,

   Tom van der Boom.

  • Geachte heer Van der Boom,

   Ons idee is dat u beter had moeten weten, omdat die premie bedoeld is voor uw levensloopregeling. Een levensloopregeling is een systeem waarbij u fiscaal vriendelijk spaart voor latere verlofperiodes. Daarom had het u op moeten vallen dat die premie per maand veel te hoog zou zijn voor het sparen voor een verlofregeling.

   Kennelijk hebt u gedwaald en de vraag is of u die dwaling te verwijten valt. U hebt de CAO er nog op nagekeken gaf u aan, dus u had wel twijfels. Bij twijfel is er geen dwaling, aldus de rechtspraak. U kunt proberen de werkgever te overtuigen dat u gedwaald hebt door hun verkeerde vermelding en dat u dus de baan niet meer wilt. Maar als u dat in rechte hard moet maken, denken wij dat uw werkgever de betere kansen heeft: er staat immers uitdrukkelijk vermeld dat deze premie bestemd is voor een levensloop regeling. Dat is onze mening.

   Maar aarzelt u niet een second opinion aan te vragen.

   Vriendelijke groet,

   Stichting Rechtsbehoud 

 103. Kinderalimentatie, einddatum en wijzigingen?
  • Beste Rechstbehoud,

   Ik ben op zoek naar een antwoord op mijn vraag, maar kan die maar niet vinden.

   Mijn 2 kinderen wonen bij mijn ex en zijn nu tijdelijk (3 maanden) bij haar uithuis geplaatst. Jeugdzorg heeft ze voor die periode bij mij ondergebracht.

   Moet ik mijn ex nu voor de periode van de uithuis plaatsing alimentatie blijven betalen voor de kinderen?

   Hopelijk kunt u mij een antwoord geven.

   M.v.g. Louis Lepelaar

  • Zolang u geen wijzigingsverzoek hebt ingediend bij de rechtbank loopt uw verplichting tot betaling gewoon door.

   Direct het verzoek om alimentatiewijziging door een advocaat in laten dienen dus !

   Op het moment dat uw verzoek om wijziging door de advocaat is ingediend bij de griffie van de rechtbank, is dat het moment waarop een eventuele wijziging in gaat.

   Alimentatie kan wijzigen, omdat de omstandigheden gewijzigd zijn. Zoals bij u, waar u, de ouder bent, die de kinderen weer verzorgt. Een bekend misverstand is te denken dat de alimentatiewijziging in gaat op het moment, dat de omstandigheden gewijzigd zijn.

   Nee, de alimentatiewijziging gaat pas in, zodra die wijziging door uw advocaat bij de rechter gemeld is !

   Misschien is uw ex in overleg bereid definitief af te zien van de kinderalimentatie.

   In elk geval zult u bij dat wijzigingsverzoek ook alimentatie moeten vragen van uw ex voor de kinderen, nu u de verzorgend ouder bent geworden.

   Stichting Rechtsbehoud

 104. Misleiding door Eurrexx, valse factuur wat nu?
  • Beste Rechtsbehoud,

   Kunt u ons antwoord geven op onderstaande vraag?

   Op 16 April hebben wij een herinneringsbrief ontvangen van EURREX om in te loggen. op www.eurrex.eu/login met gebruikersnaam en wachtwoord om onze bedrijfsgegevens

   op juistheid te controleren. Helaas hebben wij dit gedaan.

   Bij het inloggen word er namelijk gevraagd akkoord te gaan met de " term of use" maar als je dit doet blijkt dus dat je een 3-jarig contract afsluit voor € 792,- voor een online registratie van de bedrijfsnaam. De factuur hebben we gisteren ontvangen

   Dit staat onder onder punt 3 van de terms of use. Dit is natuurlijk misleidende informatie omdat de brief wat anders zegt.Heb op google het woord eurrex ingetoets en blijkt dat het inderdaad om oplichterij gaat. Ze hebben alleen een e-mailadres

   om contact mee op te nemen, er staat geen BTW nummer op de factuur en krijg als antwoord terug dat ze een europees registratienummer dat ze per post toezenden.

   Kunnen we hier nog onderuit komen?

   Met vriendelijke groet,

   Suzan Verdoek 

  • U moet zeker proberen onder deze bewuste misleiding uit te komen.

   1. U moet EURREX aanschrijven aangetekend met bericht van ontvangst en uitleggen waarom en hoe EURREX u misleid heeft.

   En dat u hun vordering afwijst, omdat deze misleiding voor rekening en risico komt van EURREX, nu het EURREX is, die misleid heeft. EURREX heeft dus tegenover u onrechtmatig gehandeld. En dus is haar vordering op u niet terecht.

   1. Van die brief maakt u meerdere kopien. Zodra EURREX of een of ander incassobureau u gaat aanschrijven, stuurt u als

   antwoord voortdurend de kopie van uw eerste brief terug.

   1. Zodra EURREX een procedure bij de kantonrechter begint, gaat u verweer voeren, overlegt uw eerste brief aan de kantonrechter en beticht ze van oplichterij.
   2. Doe intussen aangifte bij de plaatselijke politie van oplichting en vraag een kopie van die aangifte. Maak veel kopien van de aangifte en stop die ook steeds bij de correspondentie met

   EURREX en de eventueel door EURREX ingeschakelde incassobureau's.

   Stichting Rechtsbehoud

 105. Erfafscheiding, hoe en wat?
  • Geachte heer/mevouw,

   Ik heb een betonplaat erf afscheiding (1,5 m hoog) die geheel op mijn grond staat, met daarvoor wat hoge struiken (ongeveer 2,2 m hoog). Als ik deze wil snoeien komen er ook wat bladeren en takjes bij de buren.

   Ik heb ze voorgesteld deze in een emmer of zo te verzamelen en dan aan mij te geven zodat ik ze op kan ruimen. Dit doen zij echter niet ze vinden het veel leuker om deze stiekem over de muur te gooien. Ik heb ook voorgesteld om ook aan hun kant te snoeien en op te ruimen maar dat was ook niet goed.

   Mijn laatste voorstel was dat ik de struiken eruit zou halen ,en dan er een afscheiding van geïmpregneerde tuinschermen van 1,80-2,00 hoog kosteloos te plaatsen. Dit alles was niet goed, wat kan ik er verder nog aan doen om geen bladeren en taken te ruimen omdat zij ze er weer overheen gegooid hebben.

   Wat zou de uitspraak van een rechter zijn ?

   Met vriendelijke groet,

   A.A.J.M. Bosch

   1. Het is niet geoorloofd binnen 2 meter van de erfafscheiding bomen te hebben. Het isook niet geoorloofd binnen 50 centimeter van de erfafscheiding heesters en heggen te hebben, tenzij die beplanting lager is dan de scheidsmuur.
   2. De buurman mag overhangende beplanting verwijderen, als de eigenaar nalaat die beplanting op aanmaning van die buurman te verwijderen. Dat geldt ook voor wortels.
   3. Je mag van de buren vorderen dat er voor gezamenlijke kosten een scheidsmuur van 2 meter hoogte opgericht wordt, tenzij de gemeentelijke verordening dat anders voorschrijft.

   Stichting Rechtsbehoud

 106. Aantal vragen met betrekking tot koopwoning
  • Geachte heer/mevrouw,

   Mei 2007 hebben wij een huis gekocht. We zijn erachter gekomen dat de vorige eigenaar in 2005 een brief heeft ontvangen van de gemeente dat er sprake is van bodemverontreiniging.

   Dit is ons bij de koop van het huis niet gemeld. Zijn zij

   hiervoor aansprakelijk of moeten we de verkopende makelaar of de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen? Binnen welk termijn kunnen wij ze aansprakelijk stellen en in hoeverre kunnen wij hen aansprakelijk stellen?

   Ook zijn we na de koop erachter gekomen dat de woningen zijn gebouwd op een afgraving waar vervolgens papierpulp en evt. andere rotzooi in is gestort. De huizen zijn gebouwd op palen en de schuren ook. De huizen zouden volgens onderzoek van de Fugro (namens de gemeente) niet verzakken maar de schuurtjes wel en de rest van de grond om de en onder de huizen ook. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties.

   De schuren staan op instorten en de grond voor en achter het huis spoelt bij een heftige regenbui inmiddels al de kruipruimte in. In hoeverre is de gemeente verantwoordelijk voor de grond? Zij hebben dit ten slotte als bouwgrond goedgekeurd.

   Klopt het dat er een grondgarantie is van de gemeente uit van 30 jaar? En in hoeverre is de gemeente verantwoordelijk voor de consequenties ervan?

   Wij proberen in gesprek met de gemeente verder te komen maar dit loopt dood, zij spreken alleen over faciliteren en niet over het opnieuw opbouwen van schuurtjes. Wat betreft de verzakking van de schuurtjes is dit wel gemeld van te voren.

   Er is nooit wat gezegd over de verzakking van de rest van de grond, dat hoorden we van de buren nadat de koop al gesloten was.

   In hoeverre kunnen we hier de verkopende partij of de makelaar nog aansprakelijk voor stellen?

   Met vriendelijke groet

   P. Bakker

   1. De verkoper is verplicht jullie VOORAF in kennis te stellen van alle gebreken. Indien de verkoper dat niet doet, is de verkoper hiervoor aansprakelijk. Misschien dat de makelaar van de verkoper ook aansprakelijk is.
   2. Wat er moet gebeuren is de verkoper aansprakelijk stellen en bij non-betaling beslag leggen bij de verkoper en de procedure starten. Immers nu de verkoper op kritieke momenten bij de verkoop belangrijke feiten verzwegen heeft, mag u twijfelen aan zijn oprechtheid en eerlijkheid. En dan is het beter maar gelijk door te pakken.
   3. In de tussentijd kunt u beginnen de verkoper aan te schrijven per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst.

   Stichting Rechtsbehoud

 107. Ten onrechte gefactureerd door het installatiebureau?
  • Geachte dames en heren,

   Enige maanden geleden heb ik meerdere aannemers gecontacteerd om een offerte uit te brengen voor de reparatie aan mijn badkamer.

   Er zat tevens een installatiebedrijf tussen dat een keer is langs geweest om een offerte uit te brengen, op afspraak, alleen was ik op dat moment niet aanwezig. Na excuses heb ik een nieuwe afspraak gemaakt welke ik een dag van tevoren per SMS heb afgemeld, alleen heeft de installateur deze niet ontvangen en is toch gekomen.

   Na telefonische dreigementen om alles in rekeining te brengen als ik hem niet zou bellen voor een nieuwe afspraak heb ik besloten hier niet op in te gaan en te stoppen met contact. Nu heeft hij mij de kosten in rekening gebracht die er zijn gemaakt voor het uitbrengen van een vrijblijvende offerte.

   Gezien de kosten, EUR 107,-, is het té laag voor mijn rechtsbijstandsverzekering. Sterker nog, ik heb ook elders advies proberen in te winnen, maar zonder lidmaatschap of het betalen van een geschillenbijdrage van 75,- wil niemand mij helpen. Gezien de hoogte van het bedrag weet ik ook niet of dit de moeite waard is.

   Daar waar de installateur al dreigt met het incassobureau. Lichtelijk radeloos richt ik mij tot u. Wat is hierin verstandig te doen?

   In afwachting van uw waardevolle juridische advies verblijf ik,

   Met vriendelijke groet,

   Peter van Deventer

  • Geachte heer Peter van Deventer,

   Waarom zou het installatiebureau uw sms bericht niet ontvangen hebben ? U kunt toch bewijzen dat u dat bericht verstuurd hebt !? Of niet soms.

   Twee maal een afspraak niet nakomen, jaagt het bureau inderdaad nodeloos op kosten. Maar in feite is dat maar 1 keer gebeurd.

   Bij 2 keer nodeloos komen, kunnen we ons voorstellen dat de rechter vindt dat u de grenzen van het fatsoen hebt overschreden en dat u zich dus onrechtmatig hebt gedragen tegenover het bureau. Dan zou u dus schadeplichtig zijn.

   In dat geval zou u de schade aan het installatiebureau moeten vergoeden. Maar bij 1 keer denken we dat nog niet. Probeer daarom het bureau te overtuigen dat u wel degelijk kunt bewijzen dat u tijdig een sms-je gestuurd hebt.

   U moet het sms-je dan wel naar de bewuste persoon van het installatiebureau gezonden hebben, die over deze afspraak gaat. Het moet dus wel zo zijn dat u redelijkerwijs mag verwachten dat het installatiebureau uw sms-bericht tijdig genoeg heeft ontvangen.

   Stichting Rechtsbehoud

 108. Provider weigert gegevens aan te passen
  • Mijn provider weigert m'n NAW gegevens en bankrekening aan te passen. Ik heb ze hierom gevraagd al in maart 2007 toen ik bericht kreeg van het Min. van Justitie dat mijn naamsverandering, terug naar m'n geboortenaam goedgekeurd was. Uiteraard heb ik iedereen die ik op de hoogste moest stellen op de hoogte gesteld.

   Ook Vodafone incl. de benodigde bewijzen. Allemaal per brief. Bij Vodafone zijner inmiddels nog een paar faxen(2) en e-mails(3) aan te pas gekomen.

   Ik ben in Maart en April nog eens bij

   zo'n Vodafone shop langs geweest. Die hebben gedaan wat ik allang gedaan had. Kopieën gemaakt van het bewijsmateriaal. Nieuwe banknummer

   genoteerd. Maar tot op heden is mijn naam nog steeds de oude naam. Ze hebben dus een contract met iemand die niet meer bestaat.

   Ik weet eerlijk gezegd niet meer wat te doen. men negeert gewoon een koninklijk besluit en ik wil ook bij hun van die oude naam af. Overigens is dit hetzelfde geval bij UPC.

   Wat raad u mij aan?

   Mvg,

   Hans van Diepstraten

  • Regelmatig ontvangen we vragen over het volslagen gebrek aan reactie op klachten bij Vodafone. Daar zijn 2 oplossingen voor: 1. naar de rechter 2. naar de klachtencommissie

   Naar de rechter is meestal te duur en duurt te lang.

   En dan blijft alleen de klachtencommissie over.

   Uw reactie vinden wij terecht, maar de oplossing ligt bij de politiek. Het recht is niets anders dan regels door de politiek bepaald. Als de politiek te kort schiet, kunnen we u alleen maar een ontoereikend advies geven.

   U kunt beter aan een of uw politeke partij vragen wat de overheid gaat doen aan Vodafone, die klachten onbeantwoord laat, omdat de politiek aan de consument geen middel daartegen gegeven heeft.

   Eigenlijk zou er bij de rechtbank snelrecht voor consumenten moeten zijn.

   Stichting Rechtsbehoud.

 109. Gratie aanvragen tegen straffen en boetes
  • Hoe vraag ik gratie aan tegen straffen en boetes?

  • Gratie vraag je schriftelijk aan.

   Belangrijk is dat je in het gratieverzoek redenen aanvoert, die ter zitting bij de rechter niet aangevoerd zijn. De rechter mag namelijk alleen rekening houden met omstandigheden, die in de strafrechtprocedure bij de rechter niet aangevoerd zijn. Je moet dus nieuwe redenen aanvoeren.

   Als de rechter het gratieverzoek toewijst, kan de rechter opnieuw een taakstraf opleggen. Of zelfs de straf verminderen of geheel laten vervallen.

   Voor welke straffen en boetes kun je gratie aanvragen ?

   Gratie kun je aanvragen voor alle straffen, die de rechter opgelegd heeft. Dus voorwaardelijke en onvoorwaardelijke gevangenisstraffen, taakstraffen en voor boetes. Alleen geldt bij boetes dat het bedrag van de boete hoger moet zijn dan 225 euro.

   Nogmaals, het moet dus gaan om straffen en boetes, die een rechter opgelegd heeft.

   Tegen sommige maatregelen kun je ook gratie verzoeken.

   Bijvoorbeeld de maatregel, waarbij de rechter de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel bevolen heeft. Of als de rechter voorwerpen aan het verkeer onttrokken heeft.

   Voor een boete, opgelegd door de politie of een transactiebedrag, voorgesteld door de Officier van Justitie, kan geen gratie aangevraagd worden. Want die zijn niet door de rechter na een zitting opgelegd.

   Wie in het buitenland veroordeeld is en hier die straf uitzit, mag ook gratie voor die straf vragen.

   De indiening van het gratieverzoek schorst de uitvoering van alleen die gevangenisstraffen, die lager dan 6 maanden zijn. Ook boetes hoeven niet betaald te worden, totdat er op het gratieverzoek beslist is.

   Een gratieverzoek mag je zelf indienen. Je hebt er geen advocaat voor nodig.

   In het gratieverzoek moet je nieuwe feiten en omstandigheden aanvoeren, die bij de rechter destijds niet bekend waren. Had de rechter die nieuwe feiten bij de veroordeling wel geweten, dan zou hij een lagere straf opgelegd hebben.

   Dat is de essentie.

   Die essentie juist beoordelen aan de hand van de nieuwe feiten is moeilijk.

   Daarom valt er veel voor te zeggen een advocaat te vragen dat voor u te doen.

   Een tweede reden om gratie te verzoeken is dat de veroordeling geen enkel strafrechtelijk doel meer heeft. Bijvoorbeeld de rechter heeft een wapen aan het verkeer onttrokken, maar inmiddels is het wapen onbruikbaar gemaakt en kan niet meer hersteld worden. Daarmee vervalt het strafrechtelijk doel, te weten het voorkomen dat dat wapen opnieuw voor misdrijven gebruikt wordt. En dan kan gratie aangevraagd worden.

   Nieuwe feiten en omstandigheden kunnen van allerlei aard zijn. Bijvoorbeeld na de veroordeling bent u chronisch ziek geworden. Of zwanger. Of na de veroordeling is de heroïneverslaafde er in geslaagd af te kicken.

   Het Ministerie van Justitie heeft op haar site het formulier staan, waarmee u gratie aan kunt vragen. Het ministerie geeft op die site ook toelichting over hoe gratie aan te vragen.

   De site heet www.justitie.nl Dan doorklikken op straf en boete. Vervolgens verschijnt het woord gratie, dat u aanklikt. Dan verschijnt er een uitleg over gratie en onderaan de uitleg kunt u het formulier om gratie aan te vragen downloaden.

   Het gratieverzoek kunt per post, aangetekend, indienen bij:

   Het Ministerie van Justitie

   Dienst Justis

   Postbus 20300

   2500 EH DEN HAAG.

   U mag het gratieverzoek ook indienen bij de griffie van de rechtbank of het gerechtshof, dat de eindveroordeling uitgesproken heeft. Die adressen vindt u op de site www.rechtspraak.nl

   Zodra de griffier het verzoek ontvangen heeft, zendt de griffie het door naar het ministerie van justitie.

   Pas als het ministerie van justitie het gratieverzoek ontvangen heeft, is de straf geschorst.

   Het is daarom beter het gratieverzoek rechtstreeks naar het ministerie van justitie te zenden.

   Het ministerie bekijkt na ontvangst of het verzoek om gratie een kans maakt; Zo ja, dan stuurt ze het door ter verdere afdoening naar de rechter, die het eindoordeel uitgesproken heeft. Deze rechter neemt dan een nieuwe beslissing. Dat kan inhouden een verlichting van de straf of zelfs gehele kwijtschelding; maar ook kan de rechter de straf in stand houden.

   Bij 90% van de gratieverzoeken blijft de straf ongewijzigd.

   Dat onderstreept het belang dat u de juiste argumenten aan moet voeren.

   In de praktijk is het gratieverzoek vaak niet meer dan een middel om uitstel van de strafoplegging te krijgen.

   Als een eerste gratieverzoek is afgewezen, mag je een tweede verzoek indienen, mits hier weer andere argumenten in genoemd worden. Maar dat tweede verzoek schorst de tenuitvoerlegging van de straf niet !

 110. Kun je gratie aanvragen, als je taakstraf is omgezet in gevangenisstraf?
  • Kun je na een in gevangenisstraf omgezette taakstraf opnieuw een taakstraf vragen aan de rechter?
  • Kun je na een in gevangenisstraf omgezette taakstraf opnieuw een taakstraf vragen aan de rechter?

   Nee, beroep kent de wet niet.

   Wat je wel kunt doen is gratie aanvragen. Misschien is de rechter bereid je gratie te verlenen door gevangenisstraf om te zetten in de taakstraf, die je eerst gekregen had.

 111. Het drugsverslaafde meerderjarige kind
  • Kunnen ouders hun drugsverslaafde zoon dwingen tot opname in een kliniek, ook als hij meerderjarig is ?
  • Juridisch zijn daar inderdaad wegen voor. Maar de praktijk is natuurlijk wel, dat als de zoon zich tot het uiterste verzet, het in de praktijk gewoon niet lukt. En als de zoon zich verzet, vereist de wet dat de rechter een machtiging af moet geven.