Heeft u nog vragen die op deze site niet beantwoord zijn of wilt u dieper op de zaken ingaan, dan kunt u ook eens kijken op de sites die hieronder staan. De sites zijn gerubriceerd op thema en van elke site is een korte omschrijving gegeven zodat u weet wat er te vinden is.

Echtscheiding/alimentatie

www.justitie.nl
Klik op het kopje familie en gezin en ga daarna door naar scheiding en alimentatie. U vindt hier onder het kopje ‘u gaat scheiden’ een uitgebreide brochure over het hele scheidingsproces.

www.postbus51.nl
Klik op het kopje familie en gezin en daarna op beëindiging samenlevingsvormen. Hier vindt u praktische informatie op het gebied van onder andere echtscheiding, scheiding en kinderen, pensioenvereffening en alimentatie.

www.alimentatie.nl
Een uitgebreide site met informatie over en actuele veranderingen op het gebied van alimentatie, zowel voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie.

www.nibud.nl
Klik op ‘consumenten’ rechtsboven en daarna op het kopje ‘Uit elkaar gaan’. Hier vindt u informatie over de hoogte van de alimentatie, over wie er recht heeft op subsidies en tegemoetkomingen bij co- ouderschap en de meeste gestelde vragen op het gebied van alimentatie.

www.lbio.nl
Dit is de site van het landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen. Deze site kunt u raadplegen als uw partner zich niet houdt aan uw alimentatieafspraken. De LBIO zou onder voorwaarden de inning van u kunnen overnemen.

www.kinderbescherming.nl
Ga naar taken en daarna naar scheiding en omgang. Deze site geeft u informatie over hoe de verdeling van ouderlijk gezag geregeld kan worden.

www.scheiding-omgang.nl
Deze site geeft informatie over echtscheiding met de nadruk op de omgang van de ouders met de kinderen na afloop van de scheiding.

Wat kost een echtscheiding? Zie www.advocaat-kosten.nl/kosten-advocaat-echtscheiding

Rechtsbijstand

www.rvr.org
De site van de raad voor rechtsbijstand. Alle informatie die u nodig heeft voor rechtsbijstand is op deze site te vinden.

Werk

www.swz.nl
De website van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Hier vindt u alle informatie over het landelijk beleid op het gebied van werk, loon, uitkeringen, veilig werken en emancipatie.

www.werk.nl
De website van het centrum voor werk en inkomen (CWI). Hier vindt u algemene informatie over het zoeken naar werk en over de rechten en plichten van zowel werknemers als werkgevers.

www.ontslag-krijgen.nl
Uitgebreide informatie over alle facetten van het krijgen van ontslag. Van hulp bij ontslag tot een ontslagvergoeding bij de kantonrechter. Hier is bijna alles te vinden.

www.ontslag.nl
Klikt u op de kop werknemers en u vindt hier uitgebreide informatie over ontslag. De site heeft ook de mogelijkheid om gratis of tegen een kleine vergoeding arbeidsrechterlijke vragen voor te leggen aan ontslagspecialisten.

www.cao.startpagina.nl
Hier vindt u alle CAO’s van Nederland op een rijtje samen met de meest recente informatie op dat gebied.

www.vakbond.startpagina.nl
Alle vakbonden op een rij.

www.kennisring.nl
Hier vindt u informatie over de Nederlandse sociale zekerheid, zoals de bijstand, AOW, WW, loondoorbetaling en de ziektewet, en zwangerschap- en bevallingsverlof.

www.bpv.nl

Site van Breed Platform Verzekerden en Werk. Als u klikt op de link ‘sociale zekerheid’ vindt u informatie op het gebied van de WIA, WAJONG, WAO, WAZ, WW, en de bijstand.

www.uwv.nl
De instantie die verantwoordelijk is voor re-integratie op de arbeidsmarkt en voor het verschaffen van tijdelijk inkomen. Hier is veel informatie te vinden onder het kopje ontslag en werkloosheid.

www.svb.nl
De website van de sociale verzekeringsbank, die verantwoordelijk is voor een deel van de uitvoering van de sociale zekerheidswetten in Nederland. Denkt u hierbij vooral aan de AOW en de Kinderbijslag.

Strafrecht

www.om.nl
De website van het openbaar ministerie. Onder het kopje beleid vindt u informatie over het beleid dat het openbaar ministerie voert op verschillende gebieden van het strafrecht.

www.rechtspraak.nl
Alles op het gebied van de verschillende gerechten en procedures is op deze website te vinden. Ook een uitgebreide databank met uitspraken van rechters.

www.postbus51.nl
Onder het kopje ‘bestuur recht veiligheid’ vindt u informatie op het gebied van strafrecht, waaronder het strafproces, gratie en boetes.

www.wetwegwijzer.bibliotheek.nl
Deze site is uitermate geschikt voor het zoeken van juridische informatie als niet-jurist. Voor strafrecht en strafprocessen moet u op het rubriekje onderwerpen klikken.

http://www.noodweerexces.nl/
Een website met allerlei informatie over ingewikkelde strafuitsluitingsgronden.

Consumentenrecht

www.juridisch.com
Klik op het kopje consumentenrecht links. Hier vindt u praktische informatie over het consumentenrecht, zoals consumentkoop en garanties, rechten van de koper en opzegging van overeenkomsten.

www.consuwijzer.nl
Een website opgezet door de consumentenautoriteit, de Nederlandse mededingingsautoriteit en de onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit.Hier vindt u praktische informatie over uw rechten als consument.

www.consumentenbond.nl
Praktische informatie onder het kopje rechten en plichten.

www.sgc.nl
De website van de geschillencommissie. Hier kunt u vinden welke geschillencommissies er zijn en welke mogelijkheden u heeft om uw problemen voor te leggen aan de commissie.

www.davidversusgoliath.nl
Informatieve site over de mogelijkheden die u heeft wanneer u het gevoel heeft dat u onrecht is aangedaan.

www.deombudsman.nl
Naast informatie over consumentenkoop kunt u ook hier uw klachten kwijt over bijvoorbeeld een winkel of uw telefoonaanbieder.

www.Kifid.nl
Met ingang van 31 maart 2007 behandelt Kifid klachten van consumenten over hun financiële dienstverleners. Kifid staat voor Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.Kifid beslecht geschillen en dreigende geschillen tussen de consument en bijna alle financiële instellingen. De banken en andere financiële instellingen zijn bijna allemaal bij Kifid aangesloten.Het oordeel van Kifid over een klacht van een consument is bindend voor de financiële dienstverlener. Daarmee kan Kifid voor de consument een procedure bij de rechter voorkomen. En wordt een geschil veel sneller beslist.
Huurrecht

www.vrom.nl/huurcommissie
De website van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Hier vindt u informatie over de huurcommissie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurders en verhuurders. Ook staan hier links naar verwante dossiers op het gebied van huren of verhuren.

www.postbus51.nl
Kies voor het thema huisvesting en daarna voor huren. Hier vindt u informatie over huren waaronder het bepalen van de maximale huurprijs van uw kamer of woning.

www.woonbond.nl
De woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekende. U kunt hier ook terecht als u problemen heeft met uw verhuurder.

www.huurgeschil.nl
Uitgebreide informatie op het gebied van huren en uw rechten en plichten daarin.

www.juridisch.com
Onder het kopje huurrecht is hier alles te vinden op het gebied van huren, zowel qua praktische informatie als de laatste wettelijke wijzigingen.

Deurwaarder

www.kbvg.nl
Informatie over de deurwaarder door de beroepsorganisatie van deurwaarders.

www.deurwaarderspagina.nl
Geeft antwoord op veelgestelde vragen die te maken hebben met deurwaarders en incassozaken.

Financieel

Bankrekening openen voor uw kind
Op deze pagina van de ING vindt u allerlei informatie met betrekking tot het openen van een bankrekening voor kinderen.

Energievergelijker
De kostenbewuste ondernemer springt steeds zuiniger om met energie maar bespaart niet op de energierekening zelf! Op Overstapgids kunnen ondernemers energieleveranciers vergelijken, overstappen en tot 1200 Euro per jaar besparen. Overstapgids regelt alles, de ondernemer zit dus nooit zonder energie en gas.

Juridische documenten

Bij Contractenkantoor.nl zijn verschillende juridische specialisten werkzaam. Deze medewerkers hebben jarenlange expertise op het gebied van recht, en hebben zich gespecialiseerd in het schrijven van contracten.

www.contractenkantoor.nl/

Vaststellingsovereenkomst

Informatie over de transitievergoeding, belasting en berekenen op:

Divers