Om de bewijslast bij de tegenpartij neer te leggen is de getuigeverklaring een handig instrument. Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaande conceptversie:

Hierbij verklaren de heer H.J. Smit uit Hoofddorp en mevrouw G.J. de Vries uit Amsterdam dat zij erbij aanwezig waren toen mevrouw P.J. Janssen, wonende in Landsmeer aan de Hoofdstraat nummer 15, op 2 april 2007 een brief in een envelop deed, welke brief inhield een aanmelding voor een bouwkavel en welke brief gericht was aan de gemeente Landsmeer, adres Stadhuisplein nummer 1 te Landsmeer; voorts verklaart getuige de heer H.J. Smit voormeld dat hij die brief samen met mevrouw P.J. Janssen voormeld op de postbus gedaan heeft op 2 april om 15.32 uur, welke postbus staat aan de Hoofdstraat te Landsmeer.

Getekend voor gezien en akkoord:

De heer H.J. Smit
Mevrouw G.J. de Vries
Mevrouw P.J. Janssen