Toepasbaarheid Disclaimer

Wanneer u deze website bezoekt en gebruik maakt van eventuele informatie op deze website, betekent dit dat u akkoord gaat met onderstaande voorwaarden.

Bestemd voor informatieve doeleinden

De artikelen van deze website wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en mag niet geïnterpreteerd worden als commerciële aanbieding, advies of professionele relatie.

Aansprakelijkheid

rechtsbehoud.nl is opgezet als een portal. De redactionele inhoud van deze website is samengesteld door derden. rechtsbehoud.nl kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. rechtsbehoud.nl faciliteerd slecht de koppeling naar de inhoudelijke (HR gerelateerde) artikelen. rechtsbehoud.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op deze website.

Eventuele koppelingen naar websites van derden worden aangeboden voor gebruiksgemak. rechtsbehoud.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de gekoppelde websites of de links naar andere websites die zich op de gekoppelde websites bevinden.

Evenmin kan rechtsbehoud.nl verantwoordelijk worden gesteld voor het niet correct functioneren van deze website of wanneer virussen op deze website zouden voorkomen.

Wijzigingen

rechtsbehoud.nl behoudt zich het recht voor deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving vooraf, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.