Een arbeidsovereenkomst is de gewoonste zaak van de wereld. Maar op het moment, dat er een conflict ontstaat of dreigt te ontstaan tussen werknemer en werkgever blijkt dat het arbeidsrecht zeer veel en ingewikkelde wet- en regelgeving kent.

Zo veel, dat alleen specialisten er alles van weten. Dat maakt het voor de leek moeilijk om zijn weg te vinden en beslissingen te nemen. Op zich niet zo erg, want de wet- en regelgeving is er wel op gericht om de werknemer zo veel mogelijk te beschermen. Toch is het goed een aantal belangrijke aspecten te begrijpen en inzichtelijk te hebben en in elk geval op de belangrijkste onderdelen te weten waar je aan toe bent.

Daarvoor is de informatie op deze site bedoeld. Wij zullen proberen om kort en helder een aantal karakteristieken van de verhouding tussen werknemer en werkgever uit te leggen. Als er dan nog vragen zijn, ofwel over deze informatie, ofwel een of ander arbeidsrechtelijk probleem, dan kunt u op onze site terecht voor advies.