De krapte op de woningmarkt brengt met zich mee, dat je als huurder al gauw denkt weinig te vertellen te hebben. Voor redelijk betaalbaare huurwoningen bestaan grote wachtlijsten, en dus hebben verhuurders geen behoefte aan al te kritische huurders.

Toch en misschien juist daarom heeft de wetgever regels getroffen om huurders in hun underdog-positie te beschermen. Hierna geven wij kort de belangrijkste aspecten van de regelgeving betreffende huur van woningen weer.


Het huurcontract
Nagenoeg alle verhuurders werken met standaardhuurcontracten, waarin wordt verwezen naar algemene voorwaarden.Die algemene voorwaarden zijn eigenlijk een pakket bepalingen, dat in de loop van de tijd is samengesteld, gegroeid en verfijnd op basis van de praktijk en van rechterlijke uitspraken. Als een verhuurder een huurovereenkomst aanbiedt heb je in als huurder weinig onderhandelingsruimte. Hoogstens de huurprijs kan punt van bespreking zijn en eventuele bijzondere omstandigheden.