Die zegt dat niet te voorspellen is wat de rechter gaat beslissen...

Pas op voor de oudere advocaten, die zeggen dat de rechtbank maar raak doet en dat de vonnissen niet te voorspellen zijn. En dat het gerechtshof wel eens een heel andere, tegengestelde mening kan hebben. Wat deze advocaten missen is voldoende vakkennis. Vaak is hun kennis verouderd en houden ze onvoldoende de ontwikkelingen binnen hun vakgebied bij.

Juist als de advocaat de gerechtelijke stukken en conclusies opstelt volgens de wet en de geldende jurisprudentie, zal de rechtbank daar rekening mee houden. En doet de rechtbank dat niet, dan zal in hoger beroep het gerechtshof geraadpleegd moeten worden. Maar dan kan uw advocaat precies aangeven waarom hij het niet eens is met de rechtbank. En dat is wel wat anders dan luk raak beweren dat de uitslag van het vonnis onvoorspelbaar is.Mijd deze advocaten. Ze kunnen heel vriendelijk in de omgang zijn, maar ze missen meestal gewoon de kennis van het vak, die nodig is om met redelijke zekerheid de afloop aan te kunnen geven.

Hoe controleert u dat?

Vaak zijn het advocaten, die alleen kantoor houden. Hun vakbroeders zitten vaak niet echt op ze te wachten om ze als kantoorgenoot te hebben. De inrichting van hun kantoor is sober. Ze doen alle soorten zaken en zijn niet gespecialiseerd of hebben geen bijzondere ervaringen op specifieke vakgebieden. Het ontbreekt ze vaak aan abonnementen op de vakbladen en de jurisprudentie van de grotere uitgevers.