Als een werknemer ziek wordt, dan is de werkgever verplicht om twee jaar lang het loon door te betalen. Intussen is hij ook verplicht om zich in te spannen voor het herstel en de reïntegratie van de werknemer.

Werkgevers sluiten hiervoor in de regel een verzekering af en schakelen een gespecialiseerde Arbo-dienst in. Als een werkgever zich niet voldoende inzet voor herstel en reïntegratie kan hij daarvoor gestraft worden, bij voorbeeld door verlenging van de verplichte loondoorbetalingtermijn. De werknemer moet zich ook inspannen en meewerken aan de reïntegratieactiviteiten; doet hij dat niet, dan riskeert hij korting op zijn inkomen of zelfs ontslag.​