Een stagiaire is een advocaat, die nog geen 3 jaar in het "vak" zit. Hij mag zich pas definitief advocaat noemen, als hij na die 3 jaar een examen afgelegd heeft. En gehaald heeft. Het voordeel van stagiaires is dat ze vaak grote inzet hebben. Een intelligente stagiaire kan al een uitstekende advocaat zijn ! Die combinatie maakt dat u niet de stagiaire hoeft vermijden vanwege tekort aan ervaring.

Hoe controleert u dat?

Via onze site natuurlijk. Maar het kan zijn dat van deze advocaat te weinig bekend is, omdat hij nieuw is. Vraag het hem dan rechtstreeks. Boven vindt u onze standaard vragen. Stel hem/haar die en vraag om een duidelijk antwoord. Niet alleen ja of nee. U mag een uitleg verwachten hoe hij uw zaak gaat aanpakken, wanneer hij u belt en hoe vaak hij zelf telefonisch bereikbaar is. Als uw zaak voor hem de eerste keer is, eis dan dat een ervaren collega van zijn kantoor zijn stukken, bestemd voor de rechtbank, eerst door kijkt, voordat ze naar de rechtbank gaan. U hoeft daar niet extra voor te betalen, want dat hoort bij de opleiding, die zijn kantoor voor hem doet. Als het kantoor daar niet toe bereid is, zoek dan een andere advocaat.