Hoe bewijs je dat de brief is aangekomen?

De eerste ingeving is de brief aangetekend per post te versturen. De post geeft de afzender een bewijs van verzending en daarmee schijnt het bewijs geleverd te zijn.

Schijnt, want de geadresseerde kan nog steeds beweren dat hij wel een aangetekende envelop ontving, maar dat hij er geen brief in aangetroffen heeft! De rechtspraak gaat er van uit dat een brief, die gepost is, ook daadwerkelijk aankomt. Het is dus voldoende te bewijzen dat de brief op de post is gedaan. Maar nu nog de vraag hoe je bewijst dat er daadwerkelijk de originele brief in zat, waarvan de afzender uiteraard een kopie heeft. Dat bewijs lever je door de brief onder 2 getuigen in de envelop te doen. Die getuigen kunnen dan later rechtsgeldig bevestigen dat die brief er in zat.

De conclusie mag zijn dat aantekenen met bericht van ontvangst, waarbij de brief onder ogen van twee getuigen in de envelop gedaan is, het bewijs van ontvangst levert. Maar ook dat heeft een bezwaar. Want er zijn geadresseerden, die een aangetekend schrijven weigeren. En inderdaad, een verplichting om een aangetekend stuk te accepteren, is er niet. En dan is alsnog het bewijs niet geleverd.

Alternatief

Vaak wordt dit opgelost door de brief zowel aangetekend en als per gewone post te versturen. Maar dan moet de afzender wel bewijs hebben dat de brief ook in de envelop voor de gewone post zat. Ook dat bewijs moet met 2 getuigen geleverd worden. De eindconclusie moge zijn dat het meest zekere is de brief onder ogen van twee getuigen in de envelop te doen en die brief door een getuige op de post te laten doen. Dat mag ook een postbus zijn. Vervolgens tekenen de twee getuigen een verklaring dat ze gezien hebben dat de brief in de envelop ging en de ene getuige verklaart schriftelijk hoe en waar hij of zij de brief op de post gedaan heeft. Die verklaring moet steeds precies datum en tijdstip aangeven.

Opgelet

LET OP: Als de afzender partij is in een mogelijke procedure, geldt de afzender niet als volwaardige getuige. Zijn getuigenverklaring heeft niet de kracht van een gewone getuigenverklaring bij de rechter, omdat hij een zogenaamde partijgetuige is. Dit is op te lossen door twee andere getuigen te vragen. Maar als er naast de partijgetuige een onafhankelijke getuige is, moet dat juridisch voldoende zijn, mits de tweede getuige geen familie is van de afzender.

Faxen

Een andere mogelijkheid is een brief naar iemand toefaxen en een verzendbevestiging uit het faxapparaat te printen. Die methode lijkt waterdicht. Maar in de praktijk zijn er gevallen bekend, waarbij de ontvanger eenvoudigweg stelde dat hij wel wat ontvangen had, maar dat was blanco! Volgens de ontvanger had de afzender kennelijk de tekst verkeerd om in het faxapparaat gedaan!Dat verweer slaagde, want de afzender had immers de bewijslast. Faxen met verzendbevestiging is alleen een oplossing, als 2 getuigen de correcte verzending kunnen bevestigen. En dan is een schriftelijke en ondertekende verklaring van 2 getuigen het meest zeker.