Periodieke beoordeling behoort standaard bij een dienstbetrekking. Voor een werkgever is het vastleggen van beoordelingsgesprekken van belang om onder andere in voorkomend geval een ontslag te motiveren.

Voor de werknemer is het daarom altijd zaak om kritisch te zijn bij zo’n verslag en dat zeker niet zo maar voor akkoord te tekenen. Als alles goed lijkt te gaan is de neiging al gauw aanwezig om ‘niet moeilijk te doen’ en snel in te stemmen, maar dat kan later heel nadelig uitpakken.​