Geluidsoverlast, hebt u ook recht op schadevergoeding?

Veel inwoners in een straal van ongeveer 80 kilometer rond Vliegveld Lelystad gaan geluidsoverlast ondervinden door de uitbreiding van dit vliegveld. Met name bewoners van de 3hoek Lelystad, Dronten-West en Swifterbant. Met rond 45.000 vluchten per jaar extra gaat voor veel mensen het woongenot afnemen.Huizen zullen in waarde dalen en sommmige huizen, dichtbij de vliegbaan, zullen zelfs nauwelijks verkoopbaar worden.

Is daar iets aan te doen? Het bijzondere nieuws is, JA!

U heeft ten minste recht op een schadeloosstelling bij onevenredig veel geluidsoverlast. Want de overheid komt u tegemoet en heeft regels voor u opgesteld in hoeverre de overheid uw schade gaat vergoeden.

In bijgaand rapport vindt u of u recht op schade heeft. Uitvoerig en precies beschrijft dit rapport op een ook voor de niet-jurist begrijpelijke wijze 15 pagina's lang wat de wettelijke grondslagen van uw eventuele recht op schadeloosstelling zijn. En legt duidelijk uit aan de hand van de nu bekende vliegroutes of uw woning voor schadevergoeding in aanmerking komt. En hoe u dan uw schade moet berekenen.

En op de laatste pagina van dit rapport vindt u een eenvoudig stappenplan. Dit stappenplan stelt u -ook als niet-jurist- in staat zelf uw bezwaar op te stellen en bij de overheid in te dienen. En zo zelf vergoeding van uw schade te vragen.

In 16 vellen A4 beschrijft dit rapport dus uitvoerig de rechtsgronden van uw schadeclaim en nauwkeurig en gedetailleerd hoe u uw schadeclaim hard kunt maken bij de overheid.

Nazorg

Hebt u na het doorlezen van het rapport toch nog vragen? Of hulp nodig? Ga dan naar onze 'Stel een vraag'-pagina. Bekijk eerder gestelde vragen of stel uw vragen gerust op deze site: vragen over vliegveld Lelystad worden geanonimiseerd en gratis als vraag van de dag op onze site direct beantwoord. Zo worden ook uw toch nog overblijvende vragen snel opgelost.

> Ga naar de 'Stel een vraag'-pagina

Kosten

Wij vragen een bijdrage van 15 euro voor dit rapport. Daarin zit 2,60 euro aan BTW. Met deze bijdrage worden de artikelen op deze website up-to-date gehouden. Uit deze opbrengst hoopt de stichting dat te realiseren.

De Stichting Rechtsbehoud heeft dit rapport laten opstellen door Advocatenkantoor Lenstra uit Utrecht. Ik als advocaat samen met een kundig bestuursjurist van mijn kantoor hebben dit rapport verzorgd.

Na betaling kunt u dit rapport direct downloaden in uw mailbox. Door betaling bevestigt u ook akkoord te gaan met disculpatie van alle betrokken opstellers als hier beneden in de kleine letters vermeld.

Schaderapport aanschaffen

Vriendelijke groet,

Stichting Rechtsbehoud,
haar bestuurder mr. W.J. Lenstra, advocaat