Bedankt voor uw aanvraag

Stichting Rechtsbehoud
Kloosterbrink 49
8034PT ZWOLLE

Zwolle, juli 2015

Betreft: Bijdrage aan Stichting Rechtsbehoud

Geachte heer/mevrouw,

‘’De gewone burger beter in staat te stellen zijn recht te halen’’.

Deze missie is al jarenlang het vertrekpunt bij alle initiatieven van Stichting Rechtsbehoud. Met succes, want duizenden burgers zijn al voorzien van degelijk advies, vlotte uitleg of praktische hulp bij hun persoonlijke situatie. En dat allemaal geheel gratis.

Maar het aantal vragen per dag, dat beantwoordt moet worden, wordt steeds groter. En daarom moeten we uitbreiden, maar dat kost geld.

Om, net als dat we dat voor u deden, ook anderen blijvend van gratis advies en ondersteuning te voorzien is daarom uw steun hard nodig. Daarom willen we u vragen om onze stichting te ondersteunen. Of een bijdrage te geven, wanneer u een vraag inzendt.

Maak het bedrag van uw keuze over naar Stichting Rechtsbehoud op rekeningnummer

NL15 ABNA 0497 9450 37 t.n.v. Advocatenkantoor Lenstra bij te Utrecht. Zo helpt u mee aan het in stand houden van het goede werk van onze Stichting.

Mede namens al die burgers die we van hulp voorzien alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Mr. W.J. Lenstra
Advocaat en voorzitter